Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0255

BOOST Potentialet – karakterdannelse til det 21. århundredes arbejdsmarked

Projektet undersøger, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt med at styrke de studerendes karakteregenskaber og personlige kompetencer for at gøre dem klar til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked.

Forskning i fremtidens kompetencebehov bekræfter vigtigheden af personlige kompetencer som supplement til de faglige for at kunne navigere i en stadig mere usikker og omskiftelig verden.

Der peges på et behov for, at uddannelsesinstitutioner påtager sig at arbejde aktivt og professionelt med at styrke ikke kun de studerendes faglige, men også deres personlige kompetencer via uddannelserne.

Projektets formål og baggrund

Projektet BOOST potentialet blev affødt af Erhvervsakademi Aarhus' Strategi for 2018 samt den strategiske rammekontrakt. Her blev en række initiativer igangsat for at lykkes med det strategiske mål ”Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked”.

På baggrund af interventionsforløb er der gennem projektet skabt anbefalinger til, hvordan uddannelsesinstitutioner og potentielt aftagervirksomheder kan arbejde aktivt og professionelt med at styrke de personlige karakteregenskaber, der efterspørges for at lykkes i det 21. århundrede.

Resultater

BOOST-projektet resulterer i konkrete anbefalinger til det videre arbejde med de studerendes karakterdannelse som en del af uddannelserne. Anbefalingerne formidles blandt andet gennem oplæg og workshops internt og eksternt.

Projektets resultater og anbefalinger er samlet i en artikel publiceret i ’Ledelse i morgen’ 19/4-2019.

I projektet er der opsamlet erfaringer med at arbejde med udvikling af bestemte personlige kompetencer ved hjælp af et målrettet forløb med udgangspunkt i modellen 'Fire-dimensional uddannelse' (Fadel et al. 2015).

Der er igennem projektet udviklet og implementeret et blended learning-forløb i personlige kompetencer og karakteregenskaber, der er blevet afprøvet på 3 danske og 2 internationale hold.

Forløbet har ikke tidligere indgået i nogen af akademiets uddannelser, men indgår nu som et 5 ECTS-point fag på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship i institutionsdelen af studieordningen, og fra efterårssemestret 2020 bliver det med en selvstændig eksamen.

Projektet resulterer i formuleringen af et nyt projekt, som fokuserer på en bred implementering af fire dimensional uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

Læs mere om det nye projekt Boost 3.0 her

Samarbejdspartnere

Det primære samarbejde finder sted imellem studerende og undervisere på hhv. professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship. Der samarbejdes på sparringsniveau med Charles Fadel, Center for Curriculum Redesign.

Desuden er der nedsat en intern styregruppe bestående af Hanne Troels Jensen, Pernille Hallum Lykkegaard, Jan Rohwedder, Tove Kjærgaard, Birgitte Alexandersen, Dorte Hedevang og Ulla Haahr.

Projektperiode 

Projektperiode: august 2018 - 30. oktober 2019

Sådan formidler vi resultaterne

 

 

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Projektleder:

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden