Studieordning for laborant

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen.
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf) - for studerende indskrevet/genindskrevet efter 18. august 2022
Del 2: Lokal del (pdf) - for studerende indskrevet/genindskrevet efter 18. august 2021

Tidligere studieordninger

Lokal del, pr. 15. august 2019 (pdf)
Lokal del, pr. 15. august 2018 (pdf)
Institutionsdel, 2017-2018 (pdf)
Institutionsdel, 2015-2016 (pdf)
Fællesdel, 2014-2015 (pdf)