Efteruddannelse Kursist Laeser Studiemiljoe 2019 327

Working papers

Her finder du vores serie af 'working papers', hvor vi går i dybden med forskningsarbejdet i de enkelte forsknings- og innovationsprojekter.

Litteraturen omfatter både akademiske og praksisrettede artikler og publikationer. Vores 'working papers' henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om den tidligere forskning inden for de enkelte projekter.

Hent vores 'working papers' nedenunder.

Working paper nr. 8: Klimaregnskab i jordbruget

Dette working paper giver en introduktion til baggrunden for den grønne omstilling i landbruget samt de overordnede retningslinjer for hvordan klimaregnskaber i jorbrugssektoren udarbejdes. Working paperet giver også en status på den nuværende udledning samt virkemidler og dertil knyttede omkostninger.

Hent working paper - klimaregnskab i jordbruget (pdf)

Working paper nr. 7: Tværfagligt samarbejde i SMV’er

Dette working paper er en del af forskningsprojektet ’Drivers and dangers i tværfagligt samarbejde - et studie i anvendelsen af tværfaglige teamkompetencer i danske SMV’er’.

Hent working paper - Tværfagligt samarbejde i SMV’er (pdf)

Working paper nr. 6: Skab jer online

Dette working paper undersøger hvordan undervisere kan designe læringsaktiviteter mellem studerende, med henblik på at skabe sociale læringsfælleskaber i et online uddannelsesforløb.

Hent working paper - Skab jer online (pdf)

Working paper nr. 5: E for eksport

Dette working paper giver et indblik i hvilke forhold, der ifølge litteraturen er afgørende for SMV’ers opstart af e-eksport.

Hent working paper - E for eksport (pdf)

Working paper nr. 4: Heartcore Business

Dette working paper behandler de tre begreber CSR, purpose og samfundsansvar som overlappende fænomener.

Hent working paper - Heartcore Business (pdf)

Working paper nr. 3: Er havre davre

Dette working paper er en gennemgang af relevant dansk og international litteratur inden for korrekt fodring af heste.

Hent working paper - Er havre davre (pdf)

Working paper nr. 2: Employability from day one

Dette working paper giver en grundig gennemgang af erfaringer, anbefalinger og modeller fra internationale og danske uddannelsesinstitutioners forskningsprojekter og rapporter.

Hent working paper - Employability from day one (pdf)

Working paper nr. 1: Quick wins i indkøbsarbejdet

Dette working paper opsummerer hvad den eksisterende forskning siger om indkøbsarbejde hos danske SMV’er.

Hent working paper - Quick wins i indkøbsarbejdet (pdf)