Efteruddannelse Kursister Event 2023 2321

Lederens handlingskapacitet

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil, når ledere ikke handler, og hvad årsagerne er til dette. Derudover undersøges det, hvordan lederens handlingskapacitet kan fremmes.

Dette projekt vil både frembringe viden om hvorfor – og i hvilke situationer – ledere undlader at handle på konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Dernæst undersøges det, hvad der påvirker og fremmer lederens evner og muligheder for at handle. Sigtet er at opbygge lederens handlingskapacitet og dermed medvirke til øget værdiskabelse i virksomheder.

Jan Rohwedder har med dette projekt vundet prisen for årets forskningsprojekt 2019 blandt alle danske erhvervsakademier. Læs mere her

Lederens Handlekap

E-bog: Lederens handlingskapacitet

Når lederen undlader at handle, er der meget på spil. Både for lederen og resten af organisationen. Derfor er der brug for at øge ledernes handlingskapacitet.

Hent e-bog

Resultater

Projektets resultater er både præsenteret i artikler og på video.

Artikel i Ledelse i dag

Artiklen i Ledelse i dag er målrettet ledere.

Der er meget på spil, når ledere ikke handler (Ledelse i dag, juli 2018)

Artikel i HR-chefen

Artiklen i HR-chefen er vinklet mod HR-personer.

Når lederne undlader at handle, har HR en opgave (HR-chefen, april 2018) (pdf)

Video fra Ledelsesudvikling i praksis - et projekt fra Undervisningsministeriet

I denne længere video (32 min.) fortæller projektleder Jan Rohwedder sit projekts resultater fra Lederens handlingskapacitet på LIP Midtvejskonferencen. LIP handler om Ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne og er iværksat af Undervisningsministeriet.

Se video på YouTube

Video fra Ledertid Live om boomerangeffekten

Se en kort video fra Ledertid Live, hvor projektleder Jan Rohwedder fortæller om Boomerangeffekten, et projektresultat, som har været tankevækkende og genkendeligt for rigtig mange ledere.

Ny viden skal bidrage til værdiskabende lederadfærd

Projektet genererer ny forskningsbaseret viden om, hvordan lederens handlingskapacitet fremmes. Dette skal bidrage til ændret lederadfærd, som har værdi (også økonomisk) for virksomheder, der målrettet anvender projektets resultater.

En umiddelbar effekt af projektet vil være, at undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus’ diplomuddannelse i ledelse får tilført ny viden og nyt indhold.

Der vil desuden udarbejdes en artikel med afsæt i forskningsprojektet, og projektets resultater vil formidles på en workshop og på Erhvervsakademi Aarhus’ lederforum.

I projektet vil der laves en forundersøgelse med 100 ledere for at afdække situationer, hvor ledere selv oplever, at de har undladt at handle. Lederne giver også deres egne mulige årsagsforklaringer. Derudover vil der gennemføres interviews med ledere i organisationer samt studerende (ledere) på Erhvervsakademi Aarhus.

Ledernes handlingskapacitet skal påvirkes og forøges

Projektet tager afsæt i en mangeårig nysgerrighed omkring lederes manglende handlinger, som er skabt gennem mange samtaler med ledere, som beretter om situationer, hvor de oplever sig selv som handlingshæmmede. Lederne fortæller om både personligt ubehag i situationerne og uheldige konsekvenser for såvel dem selv, deres medarbejdere og organisationer.

Samtaler med ledere og litteraturstudier peger blandt andet på, at manglende handlingskapacitet kan resultere i vigende jobtilfredshed hos lederen og dennes medarbejdere, svækket ledereffektivitet, frustration og stress hos medarbejderne samt et øget konfliktniveau i organisationen.

Med projektets undersøgelser følger også et ønske om at påvirke og forøge ledernes handlingskapacitet, således at de beskrevne konsekvenser kan mindskes i ledernes organisationer. En forøget handlingskapacitet vil eksempelvis øge ledernes evne til at træffe beslutninger, give feedback og omsorg, løse konflikter, stille krav samt skabe gode rammebetingelser for medarbejderne.

Samarbejde med erhvervspsykolog og -forsker

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og erhvervspsykolog og -forsker Lotte Lüscher, Clavis Erhvervspsykologi, som bidrager med sparring i projektet.

Projektperiode 

  • Projektperiode: januar 2017 - marts 2018

Projektleder:

Jan Rohwedder

Telefon

2025 3370

Stilling

chefkonsulent

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden