Studiemiljø

Her finder du vores undervisningsmiljøvurdering og tilhørende handlingsplan 2023-2026. 

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert tredje år en studiemiljøundersøgelse (SMU/undervisningsmiljøundersøgelse) af vores fysiske, æstetiske og psykosociale studiemiljø - og herunder de studerendes trivsel og deres rammer for at være aktive studerende. 

Ud fra undersøgelsens resultater udarbejder hvert kompetencecenter og hver tværgående funktion, som har et emne med i studiemiljøundersøgelsen, en handlingsplan med én eller flere handlinger.

Undervisningsmiljøvurdering for Erhvervsakademi Aarhus 2023-2026 inkl. handlingsplan (pdf)

Opfølgning og evaluering ang. handlingsplan (pdf opdateres løbende)

 

Mere information

Find flere data om videregående uddannelser og de studerende før, under og efter endt uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus