Business og vandteknologi

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Professionsbachelor I Business Og Vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues.

Vil du bruge dine evner inden for salg og markedsføring til at være med til at afhjælpe vandtab, sikre rent drikkevand og fremme vandsektorens grønne omstilling?

Den danske vandsektor – som er en global spiller på vandområdet – står netop nu og i de kommende år og mangler arbejdskraft.

Professionsbachelor i business og vandteknologi er udviklet på opfordring fra væsentlige aktører i branchen. De har også været med i tilrettelæggelsen af denne nye uddannelse.

Særlig eftertragtet hybrid i krydsfeltet mellem teknologi og salg

En professionsbachelor i business og vandteknologi kan gennemskue hele forretningen og har samtidig en solid, fagfaglig forstand på vandteknologi.

Uddannelsen tager 3½ år og findes kun i Aarhus - i Danmarks epicenter for vandteknologi.

Hør Andreas fortælle om uddannelsen

Kom til infomøde 2. maj 2024

Besøg os og hør om vores 28 videregående uddannelser med studiestart i august 2024. Stil spørgsmål til undervisere, studerende og vejledere - og bliv klogere på dit studievalg.

Se program og sted her

Uddannelse tæt på vandbranchen

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder i Danmark eller i udlandet. 

Uddannelsen er tæt på praksis, og du får allerede under uddannelsen erfaringer fra vandbranchens aktører – blandt andet via et praktikophold i en relevant virksomhed - så du som dimittend er godt rustet til at varetage dit fremtidige job.

Vær med til at sikre rent drikkevand

Frisk, rent vand er ikke kun altafgørende for landbruget og industrierne.

Det er også livsnødvendigt for planeten, du og jeg.

Med en professionsbacheloruddannelse i business og vandteknologi kan du være med til at sikre vores allesammens dyrebare drikkevand og blive en nøglemedarbejder indenfor drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning.

Hør Andreas og Tine fortælle om at studere på business og vandteknologi

Danmarks svar på Silicon Valley inden for vandteknologi

Placeringen af uddannelsen tæt på Danmarks epicenter for vandteknologi er ikke tilfældig.

I 2019 gik en række virksomheder i vandbranchen sammen om at etablere en national vandklynge i Viby J.

I dag er Water Valley Denmark og The Spring Danmarks svar på Silicon Valley inden for vandteknologi.

Med den største eksport og flest patenter pr. indbygger i Europa er Danmark en global spiller på vandområdet særligt indenfor klimatilpasnings- og spildevandsløsninger.

Vær med til at udvikle morgendagens vandløsninger

Du lærer at se spildevand som en ressource, genbruge næringsstoffer og skabe velfungerende og bæredygtige løsninger til vandsektoren.

Du får en særlig profil af merkantile færdigheder samtidig med, at du er skarp i vandteknologi og branchens virkelighed.

Studiet flytter i nybyggede lokaler i 2024

I juni 2024 flytter uddannelsen ind i et helt nybygget uddannelseshus på Sønderhøj 11 i Viby. Huset indrettes med både undervisningslokaler, studiefaciliteter og alle de nødvendige laboratorier. På Sønderhøj bliver du en del af et levende studiemiljø – sammen med vores 5.400 andre studerende.

Læs mere her

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Natur og jordbrugsproduktion
Professionsbacheloruddannelse

Natur og jordbrugsproduktion

Få stærke kompetencer inden for planter, husdyr, bæredygtighed og økonomi. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Natur og jordbrugsproduktion
Miljøteknologi
Akademiuddannelse

Miljøteknologi

En deltidsuddannelse til dig, der gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Miljøteknologi
Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

Gør karriere inden for markedsføring, salg og kommunikation. Bliv fx indkøber eller sælger. Specialiser dig - fx i iværksætteri eller bæredygtighed.

Markedsføringsøkonom

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Professionsbachelor i business og vandteknologi består af syv semestre. Det svarer til 3½ år – og efter 2 år skal du i praktik i en virksomhed.

Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med.

Uddannelsen består af to hovedområder, en vandteknisk og en merkantil. På alle semestre er forløbene flettet sammen i tværfaglige projekter, hvor der er både et teknisk og et merkantilt fokus.

Uddannelsens fag ligger inden for tre områder, som samlet giver dig kompetencer til at arbejde tværfagligt med det vandtekniske og med salg og rådgivning.

 • Vand og vandteknologi
 • Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold
 • Forretningsforståelse og -udvikling

Få overblik over fag på uddannelsen pr. semester

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i vandbranchen og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i business og vandteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå hos både offentlige og private organisationer eller i en større eller mindre virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder og med Water Valley Denmark, et konsortium under Dansk Industri. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Nu og i de kommende år vil der være massiv efterspørgsel på vandteknologiske løsninger og dermed også arbejdskraft. Den danske vandsektor har en global førerposition særligt indenfor klimatilpasning og spildevandshåndtering.

Som professionsbachelor i business og vandteknologi bliver du på grund af din særlige kombination af det vandteknologiske og det merkantile en attraktiv arbejdskraft.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde både i det private og i det offentlige som: 

 • Rådgiver
 • Produktansvarlig
 • Salgskonsulent
 • Technical Sales Manager
 • Sektorrådgiver
 • Akademisk medarbejder
 • Teknisk/merkantil projektleder
 • International vandrådgiver
 • Teknisk sælger
 • Produktudvikler
 • Teknisk projektleder

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 11, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her