Professionsbachelor i business og vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues.

Vil du bruge dine evner inden for salg og markedsføring til at være med til at afhjælpe vandtab, sikre rent drikkevand og fremme vandsektorens grønne omstilling?

Den danske vandsektor – som er en global spiller på vandområdet – står netop nu og i de kommende år og mangler arbejdskraft.

Professionsbachelor i business og vandteknologi er udviklet på opfordring fra væsentlige aktører i branchen. De har også været med i tilrettelæggelsen af denne nye uddannelse.

Særlig eftertragtet hybrid i krydsfeltet mellem teknologi og salg

En professionsbachelor i business og vandteknologi kan gennemskue hele forretningen og har samtidig en solid, fagfaglig forstand på vandteknologi.

Uddannelsen tager 3½ år og findes kun i Aarhus - i Danmarks epicenter for vandteknologi.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Uddannelse tæt på vandbranchen

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder i Danmark eller i udlandet. 

Uddannelsen er tæt på praksis, og du får allerede under uddannelsen erfaringer fra vandbranchens aktører – blandt andet via et praktikophold i en relevant virksomhed - så du som dimittend er godt rustet til at varetage dit fremtidige job.

Vær med til at sikre rent drikkevand

Frisk, rent vand er ikke kun altafgørende for landbruget og industrierne.

Det er også livsnødvendigt for planeten, du og jeg.

Med en professionsbacheloruddannelse i business og vandteknologi kan du være med til at sikre vores allesammens dyrebare drikkevand og blive en nøglemedarbejder indenfor drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning.

Danmarks svar på Silicon Valley inden for vandteknologi

Placeringen af uddannelsen som nabo til Danmarks epicenter for vandteknologi er ikke tilfældig.

I 2019 gik en række virksomheder i vandbranchen sammen om at etablere en national vandklynge i Viby J.

I dag er Water Valley Denmark og The Spring Danmarks svar på Silicon Valley inden for vandteknologi.

Med den største eksport og flest patenter pr. indbygger i Europa er Danmark en global spiller på vandområdet særligt indenfor klimatilpasnings- og spildevandsløsninger.

Vær med til at udvikle morgendagens vandløsninger

Du lærer at se spildevand som en ressource, genbruge næringsstoffer og skabe velfungerende og bæredygtige løsninger til vandsektoren.

Du får en særlig profil af merkantile færdigheder samtidig med, at du er skarp i vandteknologi og branchens virkelighed.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Professionsbachelor i business og vandteknologi består af syv semestre. Det svarer til 3½ år – og efter 2 år skal du i praktik i en virksomhed.

Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med.

Uddannelsen består af to hovedområder, en vandteknisk og en merkantil. På alle semestre er forløbene flettet sammen i tværfaglige projekter, hvor der er både et teknisk og et merkantilt fokus.

Uddannelsens fag ligger inden for tre områder, som samlet giver dig kompetencer til at arbejde tværfagligt med det vandtekniske og med salg og rådgivning.

 • Vand og vandteknologi
 • Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold
 • Forretningsforståelse og -udvikling

Få overblik over fag på uddannelsen pr. semester

Vand og vandteknologi

Vand, vandmiljø og kredsløb (5 ECTS)
Grundlæggende kemi og lovgivning i forhold til vand (10 ECTS)

Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold

Bæredygtighed (5 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Brancheforståelse og grundlaget for virksomhedernes overskud (10 ECTS)

Vand og vandteknologi

Vandproduktion (5 ECTS)
Vandbehandling – kemi, teknologi og lovgivning (10 ECTS)

Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold

Kommunikation og præsentationsteknik (5 ECTS)
Videnskabsteori og etisk analyse (5 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Erhvervsøkonomi, interessenter og trends (5 ECTS)

Vand og vandteknologi

Anvendelse af vand og vandkvalitet (5 ECTS)
Enhedsoperationer og materialekemi (10 ECTS)

Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold

Projektledelse (5 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Regnskabsforståelse og forsyningsskabers rolle (5 ECTS)
Jura of rådgivning (5 ECTS)

Vand og vandteknologi

Spildevand (10 ECTS)
Renseprocesser og databehandling (10 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Rådgivning og salg (5 ECTS)

Praktik (30 ECTS)

Vand og vandteknologi

Valgfag (5 ECTS)

Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold

Kommunikation og relationer (5 ECTS)
Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Organisation, ledelse, strategi og forretningsmodeller (10 ECTS)

Vand og vandteknologi

Valgfag (5 ECTS)

Forretningsforståelse og -udvikling

Valgfag (5 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i vandbranchen og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i business og vandteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

 • Køletekniker
 • Mejerist
 • Procesoperatør
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • VVS-energiuddannelsen

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Har du en 3-årig erhvervsuddannelse? Så kontakt vores studie- og karrierevejledning og hør mere om mulighederne for dispensation.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget. Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå hos både offentlige og private organisationer eller i en større eller mindre virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder og med Water Valley Denmark, et konsortium under Dansk Industri. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Nu og i de kommende år vil der være massiv efterspørgsel på vandteknologiske løsninger og dermed også arbejdskraft. Den danske vandsektor har en global førerposition særligt indenfor klimatilpasning og spildevandshåndtering.

Som professionsbachelor i business og vandteknologi bliver du på grund af din særlige kombination af det vandteknologiske og det merkantile en attraktiv arbejdskraft.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde både i det private og i det offentlige som: 

 • Rådgiver
 • Produktansvarlig
 • Salgskonsulent
 • Technical Sales Manager
 • Sektorrådgiver
 • Akademisk medarbejder
 • Teknisk/merkantil projektleder
 • International vandrådgiver
 • Teknisk sælger
 • Produktudvikler
 • Teknisk projektleder

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14.00 er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, som du får brug for under dit studie – og som du kommer til et møde i dit fremtidige job.

Både undervisningen og eksamensformen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet efter studiet. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30–15.50, hvor du både har teoriundervisning, praktisk arbejde og projekttimer.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder