Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med:

 • 4.900 fuldtidsstuderende
 • 4.400 deltidsstuderende
 • 400 ansatte

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Vi tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for bl.a.

 • byggeri
 • finans
 • fødevarer
 • innovation
 • it
 • jordbrug
 • laboratorieteknik
 • markedsføring
 • miljø
 • salg
 • service og turisme
 • web

Akademi- og diplomuddannelser

Herudover har vi efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Vi tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Undervisning tæt på praksis

Vores uddannelser kombinerer teori og praksis. Erhvervslivet er en aktiv del af vores undervisning, så vi lærer af erhvervslivet, mens de lærer af os. Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, virksomhedsbesøg, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold på alle fuldtidsuddannelser.

Internationale muligheder

Vi har 600 internationale studerende og sender hvert år mere end 300 studerende på udlandsophold som en del af deres uddannelse. Vores undervisning har internationalt format, så vi både henter globale studerende hjem til os og sender danske studerende ud i verden.

Forskning og innovation 

Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder. 

---

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009. 

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus