Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med:

 • 5.400 fuldtidsstuderende
 • 6.300 deltidsstuderende
 • 400 ansatte

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009. 

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Vi tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for bl.a.:

 • finans
 • fødevarer
 • innovation
 • it
 • jordbrug
 • laboratorieteknik
 • markedsføring
 • miljø
 • salg
 • service og turisme
 • web

Akademi- og diplomuddannelser

Herudover har vi efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Vi tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Undervisning tæt på praksis

Vores uddannelser kombinerer teori og praksis. Erhvervslivet er en aktiv del af vores undervisning, så vi lærer af erhvervslivet, mens de lærer af os.

Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, virksomhedsbesøg, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold på alle fuldtidsuddannelser.

Når vi forbereder undervisningen, tager vi udgangspunkt i de studerende. Den læringsform, du møder her, bygger på:

 • Praksisnærhed og relevans - fx løbende inddragelse af virksomheder
 • Aktive studerende - som studerende er du medansvarlig for læringen, fordi vi forventer aktiv deltagelse
 • Evalueringskultur - fx er løbende evaluering og feedback en naturlig del af læringen
 • Et godt videngrundlag - vi kobler både den aktuelle og relevante teori med erhvervslivets praksis

Vi har beskrevet fundamentet for vores undervisning i en pædagogisk platform, som har fulgt akademiet i hele vores levetid. Den pædagogiske platform rammesætter, hvordan vi faciliterer god læring.

Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Internationale muligheder

Vi har 500 internationale studerende og sender hvert år mere end 300 studerende på udlandsophold som en del af deres uddannelse. Vores undervisning har internationalt format, så vi både henter globale studerende hjem til os og sender danske studerende ud i verden.

Forskning og innovation

Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder.

Lær os at kende på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram