Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009. På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser og efteruddannelser. Vi tilbyder både en række danske og to internationale uddannelser, der kan tages på fuldtid eller på deltid sideløbende med et job.

Vi er et af landets største erhvervsakademier med:

  • 5.400 fuldtidsstuderende
  • 6.300 deltidsstuderende
  • 400 ansatte

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Vi tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for blandt andet finans, fødevarer, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, salg og markedsføring, bæredygtighed og miljø, service og turisme samt web.

Med en videregående uddannelse fra Erhvervsakademi Aarhus får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor du på kun 2-4 år bliver klar til at gøre karriere i erhvervslivet. I løbet af din uddannelse kommer du i praktik i min. 3 måneder, hvor du selv vælger virksomheden ud fra dine karrieredrømme.

Efteruddannelser og kurser

Herudover har vi efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Vi tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Vores akademi- og diplomuddannelser er en perfekt mulighed til at opkvalificere dig, mens du er i job, og tage nye konkrete kvalifikationer direkte med i din hverdag på jobbet eller hvis du ønsker om en ny karrierevej.

Undervisning tæt på praksis

Vores uddannelser kombinerer teori og praksis. Erhvervslivet er en aktiv del af vores undervisning, så vi lærer af erhvervslivet, mens de lærer af os.

Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, virksomhedsbesøg, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold på alle fuldtidsuddannelser.

Når vi forbereder undervisningen, tager vi udgangspunkt i de studerende. Den læringsform, du møder her, bygger på:

  • Praksisnærhed og relevans - fx løbende inddragelse af virksomheder
  • Aktive studerende - som studerende er du medansvarlig for læringen, fordi vi forventer aktiv deltagelse
  • Evalueringskultur - fx er løbende evaluering og feedback en naturlig del af læringen
  • Et godt videngrundlag - vi kobler både den aktuelle og relevante teori med erhvervslivets praksis

Vi har beskrevet fundamentet for vores undervisning i en pædagogisk platform, som har fulgt akademiet i hele vores levetid. Den pædagogiske platform rammesætter, hvordan vi faciliterer god læring.

Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Internationale muligheder

Vores undervisning har internationalt format, så vi både henter globale studerende hjem til os og sender danske studerende ud i verden. Vi har pt. 400 internationale studerende og sender hvert år mere end 100 studerende på udlandsophold som en del af deres uddannelse. 

Forskning og innovation

Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder.

Lær os at kende på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram