For nuværende og tidligere studerende

Her finder du udvalgt information for nuværende og tidligere studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Vi gør opmærksom på, at alle vores nuværende studerende kan og skal finde al information om deres studietid på hhv. Studieupdate (Intranet for studerende) og Canvas (undervisningsplatform for studerende).

Studieupdate er navnet på intranettet for studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Som navnet fortæller, bliver du her opdateret om studiet med fx info om eksamen, bibliotek, gratis foredrag, parkering, kantine, it-support - og løbende nyheder og praktisk info fra administrationen.

Fra Studieupdate er der også adgang til undervisningsplatformen Canvas.

Find link til Studieupdate her

Har du fået en studieplads hos os - men har endnu ikke haft første studiedag? Så kan du finde vigtig info, boglister, krav til it-udstyr, aktivitets- og ferieplaner og meget andet i vores område for nye studerende.

Information for nye studerende på Erhvervsakademi Aarhus

Har du fået en studieplads hos os - men har endnu ikke haft første studiedag? Så kan du finde din ferie som studerende i dokumentet "aktivitets- og feriekalender" på vores område for nye studerende - husk at vælge din uddannelse. 

Nuværende studerende kan finde deres ferie på Studieupdate i dokumentet "aktivitets- og feriekalender" under deres uddannelse og semester. 

Alle nuværende studerende kan og skal finde al info om eksamen på Studieupdate (intranettet for studerende).

Hvis du ikke længere har adgang til Studieupdate, kan du – i lighed med vores censorer – finde info om eksamen på Erhvervsakademi Aarhus her:

Info om eksamen

Få svar på alle dine spørgsmål om it og systemer på Erhvervsakademi Aarhus hos ServiceDesk

Tilgå din mail på akademiet - uanset hvor du befinder dig - via webmail

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Er dit eksamensbevis blevet væk? I de fleste tilfælde kan vi genfremsende det til dig.

Bestil en kopi af dit eksamensbevis her

Skal du bruge dit bevis i udlandet? Og har du brug for hjælp til at få det påtegnet? Så kan du bestille en påtegning her.

Bestil en påtegning af dit eksamensbevis her

Alle nuværende studerende kan og skal finde al info og vejledning om dispensationsansøgning på Studieupdate (intranettet for studerende).

Hvis du ikke længere har adgang til Studieupdate, kan du finde info og vejledning om dispensationsansøgning her.

Som fx tidligere studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer (fx ekstra eksamensforsøg eller forlænget gennemførselstid) under dit uddannelsesforløb.

Hvornår kan jeg få dispensation?

Grundlaget for at give en dispensation, f.eks. et ekstra forsøg til en eksamen, kræver, at der er usædvanlige forhold i henhold til Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18 af 09/01/2020, § 6, stk. 3.

  • Et usædvanligt forhold kan defineres som noget uberegneligt, der rammer den enkelte.
  • Det usædvanlige forhold skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer den studerende i at følge en given regel.
  • Det usædvanlige forhold skal desuden være dokumenteret.
  • Et usædvanligt forhold vil typisk være udefrakommende og uafhængigt af den studerendes vilje.
  • Et hyppigt eller sædvanligt forekommende forhold blandt studerende kan normalt ikke betragtes som usædvanligt. Et typisk eksempel på forhold, der ikke er usædvanligt, og derfor ikke giver grundlag for dispensation, kan være en sygdom, som man har lidt af i længere tid, og derfor er en kendt udfordring, som man har kunnet tage sine forholdsregler for i forhold til eksamen. Vi understreger, at hver ansøgning bliver behandlet konkret og individuelt.

Hvis du ønsker, at vi skal tage højde for hændelser, der kan defineres som usædvanlige forhold i forbindelse med vores behandling af din dispensationsansøgning, bedes du fremsende dokumentation, der kan underbygge dette, evt. en fyldestgørende lægeerklæring, der dokumenterer det indtrufne usædvanlige forhold.

Kontakt studievejledningen, hvis du er i tvivl eller ønsker vejledning om, hvordan du søger dispensation.

Indsend dokumentation

Din dispensationsansøgning skal altid være begrundet, og du skal indsende relevant dokumentation for det/de usædvanlige forhold.

Den dokumentation, som du bedst mener kan støtte din forklaring, skal du sende til dispensation@eaaa.dk fra din uddannelses-mail (…@students.eaaa.dk). 

Hvis du søger om dispensation for et usædvanligt forhold, som kan dokumenteres ved hjælp af en lægeerklæring, kan du læse mere om dokumentationskrav i Krav til lægeerklæring for studerende (pdf)

Hvordan ansøger jeg om dispensation?

Du skal udfylde den relevante dispensationsansøgning via et af disse links:

Indsendt dokumentationsmateriale til dispensation@eaaa.dk bliver først behandlet, når vi har modtaget dispensationsansøgningen på ét af ovenstående links.

Hvornår får jeg svar?

Du får skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din uddannelses-mail (…@students.eaaa.dk). I de fleste tilfælde får du svar inden for ca. 3 uger.

Din eventuelle dispensation vil blive afgjort ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation. Afgørelsen baseres på lovgivningen og de retningslinjer, der er givet fra uddannelsesledelsen, studievejledningen og kvalitetsafdelingen.

Hvis du har tekniske spørgsmål til dispensationsansøgninger, skal du kontakte erhvervsakademiets kvalitetsafdeling på dispensation@eaaa.dk

Alle nuværende studerende kan og skal finde al info og vejledning om evt. klager på Studieupdate (intranettet for studerende).

Hvis du ikke længere har adgang til Studieupdate, kan du – i lighed med vores censorer – finde info og vejledning om klager her:

Sådan klager studerende over eksamen