Omstillingsfonden

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan normalt få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Se reglerne her.

Er du faglært eller ufaglært? Og er du i job? Så kan du få dækket deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser med op til 10.000 kr. pr. år, hvis du lever op til i alt fem krav. 

Ordningen gælder, så længe der er midler i den. Og der kommer nye midler hvert år frem til og med 2023, men det er først til mølle. Så vi anbefaler alle faglærte og ufaglærte, der lever op til kravene, at man tilmelder sig et fag - og udfylder erklæringen - snarest muligt. Tildeling af tilskud kan dog tidligst ske 4 måneder før kursusstart.

”Uden Omstillingsfonden havde det slet ikke været lige så nemt for mig at tage denne efteruddannelse. Med ordningen kunne jeg nemlig sige til min chef: Der er denne mulighed, det koster dig ingenting og det starter der og der. Er det okay? På den måde var min efteruddannelse ikke en del af min årlige lønforhandling,”

Det udtaler Jonas V. Nielsen, om omstillingsfonden, der har en baggrund som sergent i forsvaret og tidligere har arbejdet med salg og projektledelse i DK Company og BESTSELLER.

5 krav, du skal leve op til

Omstillingsfondens ordning gælder for personer, der:

 1. Er faglærte eller ufaglærte, hvilket vil sige, at de må have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra omstillingsfonden.
  Bemærk: Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser, så længe man ikke har gennemført en hel uddannelse.
 2. Er i beskæftigelse som ”medarbejder” ved kursusstart, dvs.:
  • Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
  • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som medarbejdere, og kan ikke modtage tilskud.
  • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser i beskæftigelse som fx studentermedhjælpere kan ikke modtage tilskud
 3. Er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser eller Bekendtgørelse om diplomuddannelser (og det er alle på Erhvervsakademi Aarhus).
 4. Kursisten/personen må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.
 5. Vedkommende kursist/person skal indsende en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år (eventuelt fra den uddannelsesinstitution).

Se video (42 sek.): Derfor har Omstillingsfonden gjort det nemt for Jonas at tage lederuddannelse

Sådan udfylder du tro og love-erklæring

Hvis du opfylder alle 5 krav ovenfor, skal du følge de 3 trin nedenfor.

(NB: hvis du tilmelder dig et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, hvor tilmelding sker via finanstilmelding.dk, så skip punkt 1-2 og gå direkte til punkt 3)

 1. Du skal først tilmelde dig et akademi- eller diplomfag, og gå til betaling
 2. Dernæst skal du vælge, at du ønsker at betale med omstillingsfonden, og så indsende din tilmelding til faget
 3. Når din tilmelding er gået igennem, får du en mail med info om, hvad du skal gøre for at udfylde tro og love-erklæringen.

Tidsfrist for ansøgning

For at få dækket betaling gennem omstillingsfonden skal vi have modtaget din udfyldte erklæring inden 8 dage efter din tilmelding. Så søger vi pengene for dig. Bemærk dog, at du ikke kan ansøge efter kursusstart eller 1. mødegang.

Hvis du enten ikke lever op til kravene for betaling gennem omstillingsfonden, ikke indsender erklæringen, eller hvis puljen er tømt, vil vi kontakte dig for fakturaadresse.

Hvilke fag kan jeg få tilskud til?

Omstillingsfonden betaler for deltagergebyr uden forplejning og bøger. Hvis du er i tvivl om, hvor meget dette beløb udgør, så kontakt os på deltid@eaaa.dk eller tlf. 7228 6160.

Du kan søge om tilskud på alle fag til akademi- og diplomuddannelser.

Find fag på akademi- og diplomuddannelser.