Omstillingsfond På Erhvervsakademi Aarhus 057

Omstillingsfonden

Er du faglært, ufaglært eller har en uddannelse til og med professionsbachelorniveau? Og er du i job? Så kan du få dækket deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser med op til 10.000 kr. pr. år, hvis du lever op til i alt fem krav. Se reglerne her.

Ordningen gælder, så længe der er midler i den. Og der kommer nye midler hvert år, men det er først til mølle. 

Så vi anbefaler alle, der lever op til kravene, at tilmelde sig et fag - og udfylde erklæringen - snarest muligt. Tildeling af tilskud kan dog tidligst ske 4 måneder før kursusstart.

5 krav, du skal leve op til

Omstillingsfondens ordning gælder for personer, der:

 1. Er faglærte eller ufaglærte, hvilket vil sige, at du har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.
  Eller at man har en videregående uddannelsesbaggrund til og med professionsbachelor. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra Omstillingsfonden.
  Bemærk: Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser, så længe man ikke har gennemført en hel uddannelse.
 2. Er i beskæftigelse som ”medarbejder” ved kursusstart, dvs.:
  ✅Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
  ✅Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som medarbejdere, og kan ikke modtage tilskud.
  ✅Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
  ✅Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser i beskæftigelse som fx studentermedhjælpere kan ikke modtage tilskud.
 3. Er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser eller Bekendtgørelse om diplomuddannelser (og det er alle på Erhvervsakademi Aarhus).
  Betingelse: Personer med en uddannelse til og med professionsbachelor, kan ikke få tilskud til ledelsesfag på akademi- og diplomuddannelser.
 4. Kursisten/personen må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.
 5. Vedkommende kursist/person skal indsende en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år (eventuelt fra den uddannelsesinstitution).

Se hvad omstillingsfonden har betydet for Jonas (42 sek.)

Sådan udfylder du tro og love-erklæring

Hvis du opfylder alle 5 krav ovenfor, skal du følge de 3 trin nedenfor.

(NB: hvis du tilmelder dig et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, hvor tilmelding sker via finanstilmelding.dk, så skip punkt 1-2 og gå direkte til punkt 3)

 1. Du skal først tilmelde dig et akademi- eller diplomfag, og gå til betaling
 2. Dernæst skal du vælge, at du ønsker at betale med omstillingsfonden, og så indsende din tilmelding til faget
 3. Når din tilmelding er gået igennem, får du en mail med info om, hvad du skal gøre for at udfylde tro og love-erklæringen.

Tidsfrist for ansøgning

For at få dækket betaling gennem omstillingsfonden skal vi have modtaget din udfyldte erklæring inden 8 dage efter din tilmelding. Så søger vi pengene for dig. Bemærk dog, at du ikke kan ansøge efter kursusstart eller 1. mødegang.

Hvis du enten ikke lever op til kravene for betaling gennem omstillingsfonden, ikke indsender erklæringen, eller hvis puljen er tømt, vil vi kontakte dig for fakturaadresse.

Hvilke fag kan jeg få tilskud til?

Omstillingsfonden betaler for deltagergebyr uden forplejning og bøger. Hvis du er i tvivl om, hvor meget dette beløb udgør, så kontakt os på deltid@eaaa.dk eller tlf. 7228 6160.

Du kan søge om tilskud på alle fag til akademi- og diplomuddannelser.

Der er dog en undtagelse for ansøgere med en kort videregående uddannelse og professionsbachelor, som ikke kan ansøge om tilskud til fag på akademiuddannelse og diplom i ledelse. 

Find fag på akademi- og diplomuddannelser.

Søren Lyng Efteruddannelse Har Givet Sved På Panden Inspiration Og Nyt Netværk

Efteruddannelse gav Søren sved på panden, inspiration og nyt netværk

Efter 17 år uden efteruddannelse satte Søren sig tilbage på skolebænken – finansieret af omstillingsfonden. Og han var noget spændt på, hvordan det skulle gå.  

Læs om Sørens erfaringer her