Omstillingsfonden

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Se reglerne her

Er du faglært eller ufaglært? Og er du i job? Så kan du fra 1. august 2018  få dækket deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser med op til 10.000 kr. pr. år, hvis du lever op til fem krav.

Ordningen gælder, så længe der er midler i ordningen, så vi anbefaler alle, der lever op til kravene, at man tilmelder dig - og udfylder erklæringen - snarest muligt. 

Fem krav, du skal leve op til 

Ordningen gælder for personer, der:

1) Er faglærte eller ufaglærte, hvilket vil sige, at de må have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra omstillingsfonden.

Bemærk: Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse.

2) Er i beskæftigelse som ”medarbejder” ved kursusstart, dvs.:

  • Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
  • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ”medarbejdere, og kan ikke modtage tilskud.
  • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser i beskæftigelse som fx studentermedhjælpere kan ikke modtage tilskud

3) Er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser eller Bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Bemærk: Kursister på HD (1. og 2. del) er ikke omfattet af fonden.

4) Kursisten/personen må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

5) Vedkommende kursist/person skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år (eventuelt fra den uddannelsesinstitution).

Sådan udfylder du tro og love-erklæring

Tro og love-erklæring for tilskud fra omstillingsfonden (pdf - link kommer)

Hvis du opfylder alle 5 ovenstående krav, skal du

  1. tilmelde dig et akademi- eller diplomuddannelsesfag, og gå til betaling, og vælge "Omstillingsfonden" - og indsende din tilmelding til faget. 
  2. downloade, udfylde og indsende ovenstående erklæring på mail til deltid@eaaa.dk  

For at få dækket betaling gennem omstillingsfonden skal du hurtigst muligt og senest inden for 8 dage efter tilmeldingen sende os den udfyldte og underskrevet tro- og love-erklæring, før vi kan søge betaling gennem omstillingsfonden.

Hvis du ikke lever op til kravene for betaling gennem omstillingsfonden, ikke indsender erklæringen eller hvis puljen er tømt, vil vi kontakte dig for fakturaadresse.