Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Uddannelsen er for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt.

Hvis du mangler værktøjer til at følge med i alt det nye inden for digital markedsføring, er dette også uddannelsen for dig. Her får du styr på SEO, sociale medier, annoncering på Google, e-mail markedsføring og data om kundeadfærd.

Uddannelsen er både relevant for dig, der allerede arbejder med salg og markedsføring – og for dig, som gerne i fremtiden vil arbejde inden for feltet. Du får højrelevante kvalifikationer, som du kan bruge til at løse helt aktuelle markedsføringsopgaver - også de digitale - i alle typer af virksomheder.

Med uddannelsen kan du deltage aktivt i:

  • Strategisk analyse af virksomheden, dens kunder og deres købsadfærd, konkurrenter og samarbejdspartnere>
  • Planlægning af nationale og internationale værdiskabende markedsføringsaktiviteter ud fra opstillede mål
  • Udarbejdelse af handlingsplaner og gennemførelse af markedsføringsaktiviteter i praksis - både online og offline

Uddannelsens opbygning

Hele uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Den består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse, eller du kan tage ét eller flere fag som selvstændige kurser.

Brug for at få opfrisket studieteknik?

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)

Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)

Valgfag

Dataanalyse (5 ECTS)

Digital markedsføring (10 ECTS)

Digital markedsføring med Google-certificering (10 ECTS)

E-handel (10 ECTS)

E-mail marketing (5 ECTS)

Erhvervsret (10 ECTS)

Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)

Service (5 ECTS)

Sociale medier og indhold (nyt fag)

Strategisk salg (10 ECTS)

Søgemaskineoptimering (SEO) (5 ECTS)

Søgemaskiner, markedsføring og annoncering (SEA) (5 ECTS)

Værdibaseret salg med SPIN®Selling (10 ECTS)

Valgfag skal udgøre 20 ECTS-point. Du skal vælge valgfag til minimum 5 ECTS-point inden for det merkantile fagområde (fx de ovenstående). Du kan derudover frit vælge valgfag til 15 ECTS-point fra andre fagområder.

Se oversigt over fagområder

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i salg og markedsføring (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres både som dag- og aftenundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Service

Startdato: 21-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Værdibaseret salg med SPIN®Selling

Startdato: 26-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 14.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Sociale medier og indhold

Startdato: 02-11-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital markedsføring

Startdato: 08-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften

Læs mere

Markedsinformation og -analyse

Startdato: 08-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften

Læs mere

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Startdato: 09-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 10-02-2021

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Lene H. Poulsen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Poulsen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162