Studieordning for digital konceptudvikling

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. januar 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen indtil den 20. januar 2020
Del 2: Lokal del (pdf)

Sommer 2017 og frem
Studieordning (pdf)