Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

For studerende med studiestart efter 1. august 2022
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokaldel (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen på 1. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen i specialisering på 2. semester (pdf)

For studerende med studiestart før 1. august 2022
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokaldel (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen i perioden december 2021 til juli 2022.
Del 2: Lokaldel - revideret december 2021 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. porteføljeprøve og valgfag, 2. semester, juni 2022 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)Del 2: Lokal del - pr. januar 2021 (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen indtil 20. januar 2021
Del 2: Lokal del (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen indtil 20. januar 2020
Del 2: Lokal del (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen fra sommeren 2017 og frem
Studieordning (pdf)