Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20. januar 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokaldel - revideret december 2021 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. porteføljeprøve og valgfag, 2. semester, juni 2022 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del - pr. januar 2021 (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen indtil 20. januar 2021
Del 2: Lokal del (pdf)

Studieordningen gælder for studerende på uddannelsen indtil 20. januar 2020
Del 2: Lokal del (pdf)

Sommer 2017 og frem
Studieordning (pdf)