Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2018

Studieordningen består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Del 1: National del (pdf)

Del 2: Lokal del (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2016 og 2017

Denne studieordning består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Rettelsesblad til institutionsdel vedr. censur ifm. eksamen på 4. semester (pdf)

Årgang 2014-2018

Denne studieordning består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning del 3 - valgfag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for valgfag på Erhvervsakademi Aarhus.
  4. Rettelsesblad - institutionsdel (pdf) ang. afsnit 7.9 om praktikeksamen.