Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. februar 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamen i videnskabsteori og metode på 7. semester (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - februar 2023 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog - februar 2022 (pdf)

Del 2: Lokal del - gældende i 2021 og 2022 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - februar 2021 (pdf)

Per 1. august 2019
Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2016 og 2017
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) 
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdel vedr. censur ifm. eksamen på 4. semester (pdf)

Årgang 2014 og 2015
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf)
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf)
Studieordning del 3 - valgfag (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdel ang. afsnit 7.9 om praktikeksamen (pdf)