Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. februar 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - februar 2022 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog - februar 2021 (pdf)

Per 1. august 2019
Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2016 og 2017
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) 
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til institutionsdel vedr. censur ifm. eksamen på 4. semester (pdf)

Årgang 2014-2018
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf)
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf)
Studieordning del 3 - valgfag (pdf)
Rettelsesblad - institutionsdel (pdf) ang. afsnit 7.9 om praktikeksamen.