Professionsbachelor i e-handel

Vil du arbejde professionelt med e-commerce?

Med den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel får du teoretisk viden om digitale forretninger og konkret praktisk erfaring fra en dansk virksomhed, hvor du er i praktik under uddannelsen.

Uddannelsen er blevet til i tæt samarbejde med trendsættende danske e-handelsvirksomheder.

Bliv en dygtig e-købmand

Med uddannelsen bliver du skarp på digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Du vil opleve dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og anvendelse af digitale læringsmidler.

Se video: Det siger Frederikke og René om uddannelsen i e-handel

Det Siger Frederikke Og René Om Uddannelsen I E Handel

Få praktisk erfaring på CV’et med praktikforløb

Under en del af uddannelsen er du tilknyttet en virksomhed, der arbejder med e-commerce, hvor du er i praktik 2 dage om ugen. Her skal du afprøve din nye viden i praksis og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Klædt på til karriere med e-handel

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder som fx digital marketing-koordinator, e-handelsassistent eller content specialist. 

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i e-handel bliver du specialist i e-handel med fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content.

Uddannelsen består af tre semestre og starter med et brobygningsforløb, hvor I - på tværs af uddannelsesbaggrund - bringes på samme niveau mht. teorier og modeller.

1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience og dataanalyse. Du skal allerede på 1. semester finde en praktikvirksomhed, idet praktikken starter på 2. semester. Praktikken er anderledes sammensat end ved mange af de øvrige uddannelser, idet du som studerende er i praktik løbende med undervisningen på 2. semester .

På 2. semester får du specialiseret viden om advanced digital marketing, creative content og dataanalyse. Samtidig med undervisningen opstarter praktikken, som er fordelt over 2. og 3. semester. Praktikken starter med en introduktionsuge primo marts måned, og derefter er du i en periode af 8 uger i praktik 2 dage om ugen, hvor du løser opgaver primært med udgangspunkt i fagene på 2. semester.

På 3. semester er du i praktik to dage om ugen i 15 uger. Derudover skal du fordybe dig teoretisk i et emne inden for e-handel, som kan være relevant for din virksomheds videre udvikling. Som afslutning på 3. semester skriver du et bachelorprojekt.

1. semester Brobygning (5 ECTS)

Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

E-handelsteknologier (5 ECTS)

Customer experience (5 ECTS)

Dataanalyse I (5 ECTS)

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
2. semester Dataanalyse II (5 ECTS)

Advanced digital marketing (10 ECTS)

Creative content - specialisering (10 ECTS)

Praktik (5 ECTS)
3. semester Fordybelsesspor (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Praktik i en e-handelsvirksomhed

Under hele uddannelsen er du tilknyttet en virksomhed, der arbejder med e-commerce. Her er du i praktik 2 dage om ugen, hvor du afprøver din nye viden i praksis og får praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Undervisningen på uddannelsen er tilrettelagt i tæt samarbejde med praktikvirksomhederne. Du får således en tilpasset teoretisk ballast, som på bedste vis understøtter dine opgaver under praktikopholdet.

I praktikvirksomheden har du en unik mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer inden for digital marketing og e-commerce. Du vil opleve, at emner, teorier og modeller på uddannelsen hænger sammen med de opgaver, som du har ude i praktikken.

Vær opmærksom på påkrævede udgifter på studiet

Når du skal oprette din egen webshop, kan det blive nødvendigt, at du køber dit eget domæne inkl. hosting til ca. 400 kr. På studiet får du brug for studenterversionen af Adobe Creative Cloud Fotografi i ca. 12 måneder. Prisen er ca. 1.100 kr. Du skal desuden regne med en udgift til at deltage i en e-handelskonference i Danmark.

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i e-handel på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Serviceøkonom

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Ansøgningsfrister - studiestart i august

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber.

Søg før 1. juli kl. 12.00

 • Hvis du er EU-statsborger og din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark

Søg før 22. marts 2020 kl. 12.00

Bemærk at fristen i 2020 er forlænget med en uge pga. COVID-19-situationen. Normalt er fristen 15. marts kl. 12.00.   

 • Hvis du er EU-statsborger og din adgangsgivende eksamen ikke er taget i Danmark
 • Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (gælder uanset dit statsborgerskab)
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU (gælder uanset din adgangsgivende eksamen)
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Hvornår er der studiestart?

Der er studiestart torsdag 20. august 2020 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi starter dog tirsdag 1. september 2020.  

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 27. januar 2020 (it-sikkerhed & softwareudvikling) og mandag 3. februar 2020 (laboratorie- og fødevareteknologi & webudvikling).

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

Under uddannelsen er du tilknyttet som praktikant hos en virksomhed

I praktikken afprøver du dine nye kompetencer i en virksomhed med e-handel og får indsigt i arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Praktikken er en vigtig del af uddannelsen. Du er i praktikvirksomheden:

 • Én introduktionsuge i virksomheden primo marts måned (uge 10)
 • Derefter to dage om ugen på 2. semester (hver tirsdag og onsdag i 8 uger)
 • To dage om ugen på 3. semester (hver tirsdag og onsdag i 15 uger)

På 3. semester skal du skrive et afsluttende bachelorprojekt, som oftest vil tage udgangspunkt i en aktuel problemstilling i praktikvirksomheden, der har din interesse.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed allerede på 1. semester. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed fx via vores karrierecenter og jobportalen.

Eksempler på praktikvirksomheder

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik.

Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som specialist i e-handel bliver du en efterspurgt medarbejder med mange jobmuligheder. Som professionsbachelor i e-handel kan dit første job fx være:

 • Digital marketing koordinator
 • Digital marketing specialist
 • Content specialist
 • E-commerce-specialist
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Studieliv - som studerende på Ringvej Syd

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Afdelingen på Ringvej Syd er opført i 2014 og indeholder alle de faciliteter, som kræves af et uddannelseshus i dag.

Adgang 24 timer i døgnet

Du har adgang til erhvervsakademiet døgnet rundt med dit studiekort. I perioder kan adgang til akademiet været lukket. Lukning vil blive oplyst på Studieupdate og infoskærme.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement

Basement er stedet, hvor du kan nyde en kop kaffe eller drikke en øl/drink med dine medstuderende.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser – I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Her bliver Basement til en ”after-school”-bar, hvor I kan nyde alt fra en kop kaffe til øl og drinks, lækre cocktails eller billige shots. Torsdag og fredag spiller vi op til fest med DJ's, festlige bartendere samt forskellige konkurrencer i alt fra bordfodbold til beer pong. Der er også mulighed for at spille PlayStation4 eller låne forskellige bræt- og kortspil.

Vi i Basement glæder os til at se jer. 

Åbningstider
Mandag-onsdag kl. 8-16 og torsdag-fredag 8.00-11.30, hvorefter baren åbner.

Kontakt
For at få de seneste nyheder, deltage i konkurrencer, se vores specielle tilbud etc. følg os på Facebook

Kontakt café- og eventmanager, Søren Griepentrog (sogr@eaaa.dk), 7228 6059 hvis du har spørgsmål.

Bibliotek

På vores afdeling på Sønderhøj 30 ligger biblioteket over kantineområdet. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter.

Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk

Gå til bibliotekets hjemmeside

Boghandel - FACTUM BOOKS

Du finder boghandlen på vores afdeling på Sønderhøj 30 - på 1. sal ved siden af biblioteket. Det er en fag-boghandel, så det er primært lærebøger, der er på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv.

Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk.

Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Bolig

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne – et netværk for nuværende og tidligere studerende

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Gruppearbejde i lækre omgivelser

På vores afdeling på Ringvej Syd er der gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Sid fx i de svævende rum med overblik over alle tre etager og det flotte atrium.

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Kantine

I kantinerne er der et bredt udvalg af mad og drikke. Kantinen kreerer hver dag varieret og sund mad - altid med friske råvarer.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 7.45–14.30.
Fredag kl. 7.45–13.30.

Karrierecentret - kurser og vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt<
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Praktikophold – en obligatorisk del af din uddannelse

Du skal gennemføre et praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Du vælger selv den virksomhed, som du skal i praktik i - du kan dermed være med til at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Praktikken er en mulighed for, at du kan få praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig til.

Samarbejde med erhvervslivet

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser.

Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

SU

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk. Det er er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold.

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Udgifter for studerende

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-30 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J
Find vej til os

Mail: info@eaaa.dk
Telefon 7228 6000

Relevante kontaktpersoner på uddannelsen

Annemette Grundfør Richter

Har du praktiske spørgsmål?

Annemette Grundfør Richter

uddannelsessekretær

Mail: anri@eaaa.dk

Telefon: 7228 6204 / 4188 6204

Gitte Damgaard

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Gitte Damgaard

lektor

Mail: gida@eaaa.dk

Telefon: 7228 6218

Få fat i en studie- og karrierevejleder