Professionsbachelor i e-handel

Vil du arbejde professionelt med e-commerce?

Med den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel får du teoretisk viden om digitale forretninger og konkret praktisk erfaring fra en dansk virksomhed, hvor du er i praktik under uddannelsen.

Uddannelsen er blevet til i tæt samarbejde med trendsættende danske e-handelsvirksomheder.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Bliv en dygtig e-købmand

Med uddannelsen bliver du skarp på digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience, advanced digital marketing og dataanalyse. Derudover skal du på 2. semester vælge to af følgende valgfag: søgemaskineoptimering, Google Ads, sociale medier, e-mail marketing eller content marketing.

Du vil opleve dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og anvendelse af digitale læringsmidler.

Se video: Det siger Frederikke og René om uddannelsen i e-handel

Klædt på til karriere med e-handel

Som færdiguddannet er der mange gode og forskelligartede jobmuligheder. Du kan fx få job som digital marketingkoordinator, e-handelsassistent eller e-commerce manager. Du kan også vælge at gøre karriere på et bureau som fx SEO-, Paid- eller SoMe-specialist.

Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i e-handel bliver du specialist i e-handel med fokus på e-commerce forretningen, data-dreven markedsføring samt customer experience.

1. semester starter med et brobygningsforløb, hvor der bygges bro fra de forskellige uddannelser, studerende kommer fra. Derefter starter fagene digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience, metode og videnskabelse samt dataanalyse. Du kommer også til at arbejde med et gruppeprojekt med udgangspunkt i en konkret virksomhed, hvor I skal analysere evnen til at skabe kundeoplevelser online og offline. Derudover er der et selvstændigt projekt, hvor du skal bygge din egen webshop. Semesteret afsluttes med to eksamener.

På 2. semester får du viden og kompetencer inden for dataanalyse samt udvalgte digitale marketingdiscipliner. Vi tilbyder fem valgfag: SEO, Google Ads, e-mail marketing, sociale medier og content marketing. Du skal vælge to valgfag – og yderligere to fag skal gennemføres som online forløb. De to online forløb ligger udover studieordningen, men de vil stå på dit eksamensbevis. Efter valgfagene arbejder vi videre med alle disciplinerne i faget advanced digital marketing. Semesteret afsluttes med eksamen i dataanalyse og advanced digital marketing.

På 2. semester er der også et fordybelsesspor, hvor du sammen med en medstuderende skal fordybe dig teoretisk i et nyt emne inden for e-commerce – fx bæredygtig e-handel, automation, personalisering, UX eller neuromarketing. Forløbet foregår i en gruppe af ca. 12 studerende, hvor hele gruppen er med til den afsluttende eksamen.  

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed, der arbejder med e-commerce eller digital marketing. Du vælger selv, om du vil i praktik som generalist eller specialist. Som generalist får du erfaring med flere forskellige discipliner inden for e-commerce fx vedligeholdelse af en webshop, SEO og udvikling af content, og din praktik vil ofte foregå i en e-handelsvirksomhed. Som specialist kommer du til at fokusere på ét af specialistområderne fx SEO, Google Ads, e-mail marketing eller sociale medier, og praktikken vil ofte foregå i en større e-handelsforretning eller på et digitalt bureau. Uanset kan du i praktikken afprøve din nye viden i praksis og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Som afslutning på 3. semester skriver du et bachelorprojekt, som oftest vil tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i praktikvirksomheden.

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få overblik over fagene pr. semester

Brobygning (5 ECTS)

Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

E-handelsteknologier (5 ECTS)

Customer experience (5 ECTS)

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)

Dataanalyse I (5 ECTS)

Dataanalyse II (5 ECTS)

Valgfag I (5 ECTS)

Valgfag II (5 ECTS)

Advanced digital marketing (10 ECTS)

Fordybelsesspor (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Praktik i en e-handelsvirksomhed

En vigtig del af uddannelsen er, at du skal i praktik i en virksomhed med fokus på digital handel, hvilket både kan være en B2C- eller B2B-virksomhed. I praktikken skal du afprøve din nye viden i praksis og opnå praktisk erfaring.

Du vælger selv, om du skal være generalist eller specialist. Som generalist opnår du en bred erfaring i forhold til at drifte en webshop inden for forskellige områder. Går du derimod med ønsket om at være specialist inden for fx SEO, Google ads eller e-mail marketing, så er det også muligt under praktikken. Du vælger retningen – med hjælp fra din praktikvirksomhed og din vejleder.

Vær opmærksom på påkrævede udgifter på studiet

På 1. semester skal du oprette din egen webshop, hvortil du skal købe dit eget domæne inkl. hosting til ca. 400 kr. Derudover kan der komme mindre udgifter til øvrige værktøjer. Som en del af studiet skal du også deltage i en e-handelskonference i Danmark med et deltagergebyr på maksimalt 1.000 kr.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i e-handel på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Entreprenørskab og design (erhvervsakademiudannelse)
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Serviceøkonom

Alle ansøgere bliver vurderet på deres vægtede gennemsnit. Fra og med optaget med studiestart i august 2024 vil man - i tillæg til det vægtede gennemsnit - kunne opnå ekstra point i form af en adgangsprøve.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 21. august 2024 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 2. september 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 5. februar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed med fokus på digital handel.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Som en del af praktikken skriver du dit bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter og jobportal.

Eksempler på praktikvirksomheder

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik.

Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som specialist i e-handel bliver du en efterspurgt medarbejder med mange jobmuligheder. Som professionsbachelor i e-handel kan dit første job fx være:

 • Digital marketing koordinator
 • Digital marketing specialist
 • Content specialist
 • E-commerce-specialist
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder