E-handel

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

Intet optag på uddannelsen fra og med 2024

Søg ind nu
E Handel

Vil du arbejde professionelt med e-commerce?

Med den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i e-handel får du teoretisk viden om digitale forretninger og konkret praktisk erfaring fra en dansk virksomhed, hvor du er i praktik under uddannelsen.

Uddannelsen er blevet til i tæt samarbejde med trendsættende danske e-handelsvirksomheder.

Ingen studiestart i august 2024

Vi forventer ikke, der bliver studiestart på uddannelsen i august 2024 og fremover. Vi starter i stedet en ny 3½-årig professionsbacheloruddannelse i e-commerce og digital marketing.

Vi opfordrer til, at du kontakter studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 og hører om dine muligheder.

Husk du kan søge en 1½-årig professionsbachelor helt frem 1. juli 2024.

Bliv en dygtig e-købmand

Med uddannelsen bliver du skarp på digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience, advanced digital marketing og dataanalyse. Derudover skal du på 2. semester vælge to af følgende valgfag: søgemaskineoptimering, Google Ads, sociale medier, e-mail marketing eller content marketing.

Du vil opleve dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og anvendelse af digitale læringsmidler.

Klædt på til karriere med e-handel

Som færdiguddannet er der mange gode og forskelligartede jobmuligheder. Du kan fx få job som digital marketingkoordinator, e-handelsassistent eller e-commerce manager. Du kan også vælge at gøre karriere på et bureau som fx SEO-, Paid- eller SoMe-specialist.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

E-commerce og digital marketing
Professionsbacheloruddannelse

E-commerce og digital marketing

Bliv specialist i drift, optimering og vækst af virksomheders digitale forretning. Helt ny uddannelse – kun i Aarhus.

E-commerce og digital marketing
Digital konceptudvikling
Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling

Skab fremtidens digitale brugeroplever med viden om digitale koncepter. Vælg dansk- eller engelsksproget version af uddannelsen.

Digital konceptudvikling
Innovation og entrepreneurship
Professionsbachelor som overbygning

Innovation og entrepreneurship

Lær at udvikle forretningsideer og prøve dem af i praksis. For dig, der drømmer om egen virksomhed eller dig, der vil arbejde med innovation.

Innovation og entrepreneurship
International handel og markedsføring
Professionsbachelor som overbygning

International handel og markedsføring

For dig, som vil bidrage med professionel viden om salg og markedsføring – også i forhold til globale udfordringer. Vi har fokus på både B2B, B2C og B2G.

International handel og markedsføring

Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i e-handel bliver du specialist i e-handel med fokus på e-commerce forretningen, data-dreven markedsføring samt customer experience.

1. semester starter med et brobygningsforløb, hvor der bygges bro fra de forskellige uddannelser, studerende kommer fra. Derefter starter fagene digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience, metode og videnskabelse samt dataanalyse. Du kommer også til at arbejde med et gruppeprojekt med udgangspunkt i en konkret virksomhed, hvor I skal analysere evnen til at skabe kundeoplevelser online og offline. Derudover er der et selvstændigt projekt, hvor du skal bygge din egen webshop. Semesteret afsluttes med to eksamener.

På 2. semester får du viden og kompetencer inden for dataanalyse samt udvalgte digitale marketingdiscipliner. Vi tilbyder fem valgfag: SEO, Google Ads, e-mail marketing, sociale medier og content marketing. Du skal vælge to valgfag – og yderligere to fag skal gennemføres som online forløb. De to online forløb ligger udover studieordningen, men de vil stå på dit eksamensbevis. Efter valgfagene arbejder vi videre med alle disciplinerne i faget advanced digital marketing. Semesteret afsluttes med eksamen i dataanalyse og advanced digital marketing.

På 2. semester er der også et fordybelsesspor, hvor du sammen med en medstuderende skal fordybe dig teoretisk i et nyt emne inden for e-commerce – fx bæredygtig e-handel, automation, personalisering, UX eller neuromarketing. Forløbet foregår i en gruppe af ca. 12 studerende, hvor hele gruppen er med til den afsluttende eksamen.  

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed, der arbejder med e-commerce eller digital marketing. Du vælger selv, om du vil i praktik som generalist eller specialist. Som generalist får du erfaring med flere forskellige discipliner inden for e-commerce fx vedligeholdelse af en webshop, SEO og udvikling af content, og din praktik vil ofte foregå i en e-handelsvirksomhed. Som specialist kommer du til at fokusere på ét af specialistområderne fx SEO, Google Ads, e-mail marketing eller sociale medier, og praktikken vil ofte foregå i en større e-handelsforretning eller på et digitalt bureau. Uanset kan du i praktikken afprøve din nye viden i praksis og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Som afslutning på 3. semester skriver du et bachelorprojekt, som oftest vil tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i praktikvirksomheden.

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få overblik over fagene pr. semester

Se video: Det siger Frederikke og René om uddannelsen i e-handel

Få svar på, om uddannelsen er noget for dig

Se vores svar på 13 spørgsmål om uddannelsens indhold, omfang og jobmuligheder og find ud af, om du vil passe ind på professionsbacheloruddannelsen i e-handel.

Se 13 spørgsmål og svar her

Praktik i en e-handelsvirksomhed

En vigtig del af uddannelsen er, at du skal i praktik i en virksomhed med fokus på digital handel, hvilket både kan være en B2C- eller B2B-virksomhed. I praktikken skal du afprøve din nye viden i praksis og opnå praktisk erfaring.

Du vælger selv, om du skal være generalist eller specialist. Som generalist opnår du en bred erfaring i forhold til at drifte en webshop inden for forskellige områder. Går du derimod med ønsket om at være specialist inden for fx SEO, Google ads eller e-mail marketing, så er det også muligt under praktikken. Du vælger retningen – med hjælp fra din praktikvirksomhed og din vejleder.

Vær opmærksom på påkrævede udgifter på studiet

På 1. semester skal du oprette din egen webshop, hvortil du skal købe dit eget domæne inkl. hosting til ca. 400 kr. Derudover kan der komme mindre udgifter til øvrige værktøjer. Som en del af studiet skal du også deltage i en e-handelskonference i Danmark med et deltagergebyr på maksimalt 1.000 kr.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i e-handel på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Entreprenørskab og design (erhvervsakademiudannelse)
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Service- og oplevelsesøkonom

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Ingen studiestart i august 2024

Vi forventer ikke, der bliver studiestart på uddannelsen i august 2024 og fremover. Vi starter i stedet en ny 3½-årig professionsbacheloruddannelse i e-commerce og digital marketing.

Vi opfordrer til, at du kontakter studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 og hører om dine muligheder.

Husk du kan søge en 1½-årig professionsbachelor helt frem 1. juli 2024.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed med fokus på digital handel.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Som en del af praktikken skriver du dit bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter og jobportal.

Eksempler på praktikvirksomheder

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik.

Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som specialist i e-handel bliver du en efterspurgt medarbejder med mange jobmuligheder. Som professionsbachelor i e-handel kan dit første job fx være:

 • Digital marketing koordinator
 • Digital marketing specialist
 • Content specialist
 • E-commerce-specialist
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig
E-handelsstuderende får job før sidste eksamen

E-handelsstuderende er populære og ansættes før sidste eksamen

Et halvt år inden 25-årige Signe var færdiguddannet, fik hun tilbudt fast arbejde som Site Merchandiser hos SPORT 24, hvor hun også var i praktik hos.

Læs historien her

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her