Studieordning for produktionsteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2022.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del - for studerende med studiestart fra august 2022 og frem (pdf)
Del 1: National del - for studerende med studiestart før august 2022 (pdf)

De lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - pr. august 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

2019-2021
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamener på 2. og 4. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - pr. august 2020 (pdf)

2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efteråret 2019 (pdf)

2016
Studieordning- fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)