Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en deltidsuddannelse for dig, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede it-systemer.

Uddannelsen er en overbygning til datamatikeruddannelsen og bygger videre på de ovenstående emner som havde fokus på datamatikeruddannelsens 3. semester.

Med uddannelsen får du kompetencer til at deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne i et distribueret miljø. Og samtidig fokuserer den på anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Som diplomuddannet i softwareudvikling kan du løse opgaver som systemudvikler/arkitekt i forbindelse med udvikling af store, distribuerede systemer.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en efteruddannelse på bachelorniveau, som de fleste typisk tager på cirka 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, seks valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Udvikling af store systemer (10 ECTS)

Systemintegration (10 ECTS)

Test (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point, og heraf skal mindst 5 ECTS-point ligge inden for uddannelsens faglige område (it og teknik). Ud over softwareudvikling dækker det også diplomuddannelserne i webudvikling og it-sikkerhed.

På diplom i softwareudvikling udbyder vi følgende valgfag:

Databaser for udviklere (5 ECTS)

Sikkerhed (10 ECTS)

Optimering og Machine Learning (10 ECTS)

Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)

Evt. resterende 10 ECTS-point inden for valgfag kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Sådan er undervisningsformen

Med diplomuddannelsen i softwareudvikling bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse som fx master i it.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse og have gennemført uddannelsen som erhvervsakademiuddannelsen som datamatiker.

Pr. 1. august 2019 kan du blive optaget uden 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle de følgende tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Fire års relevant erhvervserfaring
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Der er undervisning fra 8.30-12.00. Holdene kører i efteråret fra august til december, og i foråret fra februar til juni. Fag med 10 ECTS-point kører i 17 uger. Fag med 5 ECTS-point kører i 9 uger, og springer nogle uger over. Der er 9 mødegange - 1 om ugen.

Afgangsprojekt - softwareudvikling

Startdato: Uge 5, 2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Systemintegration

Startdato: Uge 5, 2022

Opstartsgaranti

Pris: 5.000 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Database for udviklere

Startdato: Uge 5, 2022

Opstartsgaranti

Pris: 2.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163