Studieordning for finansbachelor

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen,

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

2018-19

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokal del vedr. praktikprøve (pdf)
Del 4: Rettelsesblad til lokal del vedr. fuldførelse af prøver (pdf)

2017

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. Kommunikation og præsentationsteknik
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. 4. interne eksamen

2016

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. meritaftaler. 
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2015-2019

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdel vedr. tilrettelæggelse af prøve i erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro), 1. eksterne, 2. semester.
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2014-2018

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. studieretning B.
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2013-2017

Studieordning (pdf)
Fagbeskrivelser (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

2012-2016

Studieordning (pdf)