FAQ for HR- og uddannelsesansvarlige

Få svar på dine spørgsmål om kompetenceudvikling og efteruddannelse for jer som virksomhed.

Herunder har vi samlet svar på en række spørgsmål om blandt andet samarbejdet om efteruddannelse for virksomheder, kvalitet, uddannelsesniveauer, administration og økonomi.

Dialog er et nøgleord, når vi skal samarbejde med jeres virksomhed om at skabe et godt uddannelsesforløb.

Vi sætter en ære i at lytte, forstå og udfordre, så vi sammen med jer får truffet de rigtige valg omkring indhold, forberedelse af deltagere, dialog undervejs og evaluering.

Vi følger løbende op og justerer hen ad vejen, hvis der er behov for det. I bliver som virksomhed tilknyttet et team hos os bestående af:

 • erfarne underviser(e) med relevant faglig ekspertise
 • en fast, personlig kontaktperson i form af den chefkonsulent, som har dialogen med jer gennem hele processen
 • en erfaren administrativ koordinator, der er gennemgående på alle jeres forløb.

Når vi kender jeres situation, behov og ønsket udbytte, kan vi tilrettelægge et skræddersyet forløb med en tæt kobling til jeres hverdag.

Det kan vi blandt andet gøre gennem cases, eksempler og konkrete opgaver, der taler ind i medarbejdernes praksis og hverdag på jobbet.

Vi kan også inddrage jer som virksomhed gennem oplæg i undervisningen, eller ved at I deltager ved start og slut og rammesætter forløbet i forhold til virksomhedens strategi og mål.

Vores akademi- og diplomfag kan gøres op i ECTS-point ud fra den forventede arbejdsbelastning, der ligger i det enkelte forløb. ECTS står for European Credit Transfer System. 1 ECTS svarer til 27,5 studietimer.

Beståede ECTS-point kan overføres som merit til andre studier – både danske og internationale. Kun ministerieakkrediterede uddannelser må udskrive ECTS-point. En hel akademi- eller diplomuddannelse på deltid svarer til 60 ECTS-point.

Der er mange grunde til at vælge uddannelse med eksamen og ECTS. Det giver den enkelte medarbejder papir på de nye kompetencer og en byggesten til mere uddannelse for dem, der ønsker det. Et uddannelsesforløb med eksamen og ECTS-point kan derfor også tænkes ind i virksomhedens strategi for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Eksamen er også en oplagt mulighed for at arbejde i dybden med en case eller opgave fra hverdagen og kan derigennem skabe værdi på jobbet efterfølgende. Og endelig er det ofte frem mod eksamen, at læring fra forløbet samler sig, og reel udvikling opstår.

Uanset om I vælger akademi- eller diplomniveau, får I på Erhvervsakademi Aarhus praksisnær uddannelse med en tæt kobling til hverdagen på jobbet.

En akademiuddannelse er på samme niveau som en kort videregående uddannelse, og en diplomuddannelse er på niveau med en bachelor eller HD 2. del. De enkelte akademi- og diplomfag kan bruges som byggesten, så det over tid er muligt at opnå en hel uddannelse.

Det ene niveau er ikke mere ’rigtigt’ end det andet. Det afhænger af deltagernes situation, erfaring, uddannelsesbaggrund og ønsker til, hvad I gerne vil opnå med uddannelsesforløbet.

Der er mange faktorer, der spiller ind i valget – se vores guide til valg af niveau.

Deltagerne på et akademi- eller diplomforløb kan enten optages direkte på forløbet, hvis de opfylder adgangskravene, eller de kan få foretaget en individuel vurdering af, om deres uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring kan give adgang, hvilket ofte er tilfældet.

Adgangskrav til akademiniveau

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal man opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, opnået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Adgangskrav til diplomniveau

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
 • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Individuel vurdering

Hvis en medarbejder eller leder ikke opfylder adgangskravene til akademi- eller diplomniveau kan vi lave en individuel vurdering af, om hans eller hendes uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav. Læs mere om individuel vurdering og dispensation.

Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet til de virksomheder, vi samarbejder med. Det sikrer vi bl.a. gennem en tæt dialog med virksomheden før, under og efter et uddannelsesforløb. Her afstemmer vi forventninger til ønsket udbytte, forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

Vi har branchestærke undervisere med stor viden inden for hver af deres felt. De har mange års erfaring og en praksisorienteret pædagogik, der sikrer en god kobling til jeres virksomhed og deltagernes hverdag på jobbet.

Vi evaluerer forløbene mundtligt undervejs, så vi kan justere efter behov og afslutter alle forløb med en skriftlig evaluering. På den måde kan vi løbende følge vores kunders tilfredshed - og fortsat sikre fokus på høj kvalitet i alt, hvad vi laver.

Erhvervsakademi Aarhus er institutionsakkrediteret og agerer inden for rammerne af et solidt kvalitetssystem, som skal sikre uddannelser med høj kvalitet og relevans.

Vi ser transfer, forankring og effekt som en fælles opgave. Derfor tager vi en dialog om, hvordan vi sammen kan skabe de indsatser, der giver størst effekt i hverdagen.

Vi drøfter, hvad der kan understøtte den enkeltes læring før forløbet, så deltagerne er mentalt og fagligt velforberedte. Vi vurderer, hvad der under forløbet kan fremme, at de afprøver de nye kompetencer i praksis - og endelig, hvordan de efter forløbet støttes i at bruge det lærte på den lange bane.

Undervisningen kan foregå hos os, hos jer eller et helt tredje sted. På Erhvervsakademi Aarhus kan vi tilbyde lækre rammer og moderne faciliteter i ”Guldbygningen” - vores nul-energi-uddannelseshus. Der er gratis parkering lige uden for døren – og bussen, letbanen og regionaltoget stopper også tæt på akademiet.

Vi har stor erfaring med at gennemføre undervisning online og i en kombination mellem fysisk fremmøde
og online undervisning. Vi deler meget gerne vores erfaringer på feltet - og sammen kan vi drøfte det rette mix, hvis I ønsker, at en del af undervisningen på et virksomhedshold skal gennemføres online.

På Erhvervsakademi Aarhus er der mulighed for fuld forplejning, når jeres medarbejdere eller ledere skal på uddannelse. Det vil typisk bestå af morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage og frugt og derudover kaffe og te i løbet af dagen.

Har I særlige ønsker til forplejning, finder vi også en løsning på det – f.eks. hvis I ønsker at afslutte dagen med aftensmad. Maden leveres af vores gode kantine, som har bronze-mærket i økologi

Vi har et solidt setup til administration af tilmelding, kommunikation til deltagere, adgang til LMS (læringsplatform) osv. Der bliver tilknyttet en erfaren uddannelsessekretær, som vil være gennemgående på alle jeres forløb. Det betyder, at I kan gennemføre efteruddannelse uden at bruge ret mange kræfter på det administrative.

Ønsker I omvendt selv at stå for dele af administrationen, er det selvfølgelig også muligt.

Tilmelding til et forløb foregår ved, at I indsamler oplysninger på deltagerne og sender til os - eller alternativt via vores hjemmeside, hvor den enkelte selv kan tilmelde sig jeres forløb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder, som måske kan være relevante alt afhængigt af situationen i jeres virksomhed.

Omstillingsfonden

Tilskud til uddannelse af faglærte og ufaglærte, som er i job. Læs mere om Omstillingsfonden.

Kompetencefonde

Tilskud til uddannelse af medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond. Læs mere om vilkår og muligheder til kompetencefonde.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Lønkompensation til medarbejdere, som ikke har en videregående uddannelse i forvejen. Læs mere om vilkår og muligheder for Statens voksenuddannelsesstøtte.

Tilskud til grønne kompetencer

Tilskud til at dække uddannelse og kompetenceudvikling inden for den grønne omstilling i små- og mellemstore virksomheder. Det kan fx være til et kursus eller uddannelsesforløb. Læs mere om tilskud til grønne kompetencer.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder, der kunne være relevante for jer, er du meget velkommen til at kontakte os.

Er der et spørgsmål du mangler svar på?

Hvis der er spørgsmål, vi mangler at besvare eller noget, du gerne vil høre mere om, skal du endelig bare kontakte os. Vi er klar til at hjælpe og glæder os til at høre fra dig.

Brian Kruse Jakobsen

Kontakt

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165