Bæredygtighed på Erhvervsakademi Aarhus

Hvordan arbejder Erhvervsakademi Aarhus med bæredygtighed?

Erhvervsakademi Aarhus er en stor uddannelsesinstitution med mange studerende og ansatte. Vi har mange uddannelser og kurser, hvor vi lærer virksomheder og studerende om bæredygtighed.

Som virksomhed sætter vi også selv et klimaaftryk, som vi er meget bevidste om. Vi har defineret en række indsatser, som vi har arbejdet på i mange år. Det vedrører fx energi, kantine, renovation og indkøb.

Bæredygtighed er en kontinuerlig proces, og derfor prøver vi at forbedre os år for år. Her kan du se, på hvilke områder vi arbejder med at blive mere bæredygtige. Og hvad næste skridt er.

Fokusområde: Energi

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Vi har solcelleanlæg på adresserne Sønderhøj 7G, Ringvej Syd 104 og Hasselager Allé 8. 

På Ringvej Syd og på Sønderhøj 7G får vi dækket ca. 27% af vores el-forbrug via solceller. Samlet får vi dækket omkring 11% af akademiets elforbrug via solceller.

Hvad er næste skridt? 

Vi undersøger mulighederne for solcelleanlæg på taget af Sønderhøj 30.  

 

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Centralt kan vi regulere varme og køl på alle adresser. Her kan vi tidsregulere varme mv. i weekender, ferieperioder og lignende. 

Vi har time-til-time-monitorering af vores forbrug på el, vand og varme, så vi hurtigt kan stoppe et evt. overforbrug – f.eks. hvis et toilet løber.

Bygningerne Ringvej Syd 104 og Sønderhøj 7G er DGNB sølvcertificeret. Dette betyder, at bygningerne opfylder en række specificerede krav til bæredygtighed.

Hvad er næste skridt? 

For tiden undersøger vi, hvor vi i endnu højere grad kan optimere. F.eks. ved sensorer på belysning i gangarealer, kontorer mv.

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

På alle afdelinger af akademiet har vi enten LED- eller energibesparende belysning. Ved udskiftning fra traditionelle lyskilder til LED spares der 12 w pr. armatur, ligesom vi får 40 % mere lys, og de har i gennemsnit 30 % længere brændetid.

Hvad er næste skridt? 

I løbet af 2021 udskifter vi al belysning i undervisningslokaler til LED. Dette sker i samtlige bygninger.

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

For at fremme brug af cykel som transportmiddel har vi udvidet antallet af cykelparkeringspladser på campus.

På Sønderhøj 30 ved siden af hovedindgangen har vi etableret en cykelpumpestation, og i receptionen er det muligt at låne et lille reparationssæt, hvis du f.eks. skulle være punkteret.

Der er også etableret en cykelpumpestation på Ringvej Syd. Den findes ved vareelevatoren, og cykelgrej kan lånes i reception.

Hvad er næste skridt? 

I øjeblikket undersøger vi muligheden for opsætning af ladestandere til el biler på campus.

Ved fremtidige udskiftninger i akademiets bilbestand anskaffer vi el-/hybrid-biler, så den transport, som hovedsagelig foregår mellem afdelinger, sker på den mest CO2-venlige måde. 

I efteråret forventes det, at vi blandt medarbejdere på akademiet implementerer brugen af FDM-appen ”Ta’ Med”. Igennem appen kan samkørsel organiseres på tværs af medarbejdere, men også med f.eks. nabovirksomheder. Implementeringen består af promovering og oplysning internt, for at få flest muligt til at tage del i ordningen. Når første erfaring er opnået med medarbejderne, skal vi vurdere, om der er potentiale i at udbrede det yderligere til alle studerende.

Fokusområde: Indkøb

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Vores nyere kontormøbler, stole i gruppefaciliteter, stole i kantinen mv. har alle ECO-label, Svanemærke eller andre øko-mærker.

Hvad er næste skridt? 

Vi køber møbler til akademiet ud fra en valgt linje, således at skriveborde, reoler mv. kan genanvendes, når der flyttes rundt mellem afdelinger. Bæredygtighed er altid med som en beslutningsfaktor, når der f.eks. vælges polster til stole mv.  

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Ca. 75% af vores rengøringsmidler er miljø- og svanemærket. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få de sidste 25% med, da vi har brug for produkter, som kan rengøre optimalt. 

Hvad er næste skridt? 

Vi screener jævnligt markedet for nye og gode produkter, som kan rengøre med et tilfredsstillende resultat.

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

I alle udbud (som vi laver en del af, fordi vi er en staslig organisation) indtænker vi fokus på bæredygtighed, så vi sikrer, at vores leverandører også arbejder med grøn omstilling.

Hvad er næste skridt?

Ikke angivet pt.

Fokusområde: Kantine

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Plastbestik og plastbeholder til f.eks. salatbar er udskiftet til nedbrydelige produkter.

Hvad er næste skridt? 

Vi arbejder på, at vi ved udgangen af 2021 har reduceret brugen af plast med ca. 70 % i forhold til 2019.

 

 

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Kantinen på erhvervsakademiet har et bronzemærke i økologi, som betyder, at mellem 30 og 60% af kantinens indkøb af føde- og drikkevarer er økologiske. 

Hvad er næste skridt? 

Aktuelt er der ikke planlagt et næste skridt. 

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Vi reducerer madspild ved at sælge overskydende mad til fordelagtig pris.

En del retter til personalefrokost portionsanrettes, så det både ser flot ud, men også nedsætter mængden af serveret mad.

Hvad er næste skridt? 

Fra august 2021 starter vi op med at sælge overskydende mad via kantinens webshop.

Vi vil samarbejde med DAKA Re-food, som genanvender madrester til blandt andet biobrændsel. For at mindske madspild, vil medarbejdere, der deltager i frokostordningen, fra august 2021 blive bedt om, på ugentlig basis, at angive hvornår de deltager.

Fokusområde: Renovation

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Samlet set har akademiet ca. 30 tons affald pr. år. På alle adresser sorterer vi disse typer af affald:

 • Pap/papir
 • Restaffald
 • Glas
 • Kantinen sorterer bio
 • Farligt affald
 • Elektronikskrot
 • Batterier

Der er fra 2021 iværksat affaldssortering for alle studerende/ansatte på Ringvej Syd. 

Hvad er næste skridt? 

Vi ønsker at udbrede affaldssorteringen til andre adresser på akademiet, således at alle studerende og medarbejdere oplever en let tilgængelighed til at kunne sortere deres affald.

Vi vil øge andelen af affald, som kan genanvendes.

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Affaldssorteringen, der er iværksat, medfører mindre behov for afhentning af affald.  

Hvad er næste skridt? 

Vi arbejder på yderligere at reducere mængden af restaffald, så vi kan begrænse antallet af ugentlige affaldsafhentninger.

Status på hvert indsatsområde er opdateret i august 2021.

Hvordan kan du selv tænke bæredygtigt som studerende eller medarbejder?

Vi er ca. 10.000 studerende og kursister på erhvervsakademiet, samt 400 ansatte. Hver af os kan prøve i det daglige at reducere det klimaaftryk, vi sætter, når vi skal studere eller passe jobbet. Det kunne fx være nogle af disse forslag: 

 1. Ta’ cyklen. Den udleder reelt ikke CO2.
 2. Hvis du ikke cykler, så brug offentlig transport (bus/letbane)
 3. Er du nødt til at tage bilen, så prøv at lave aftaler om fælles kørsel.
 4. Print kun, når det er absolut nødvendigt. Print på begge sider af papiret.
 5. Tag trappen i stedet for elevatoren.
 6. Køb kun den mad, du kan spise. 
 7. Medbring evt. drikkedunk og fyld op fra akademiets vandstationer.
 8. Aflever pantflasker i kantinen, så bliver de genbrugt
 9. Sluk for skærme og lys, hvis du er den sidste, der forlader et lokale.
 10. Begræns din brug af videostreaming mv.