Lederuddannelsen i Grønland

Lederuddannelsen i Grønland er en akademiuddannelse på 3 år, som er for nuværende og fremtidige ledere på alle niveauer i organisationen.

Uddannelsen tager du typisk, mens du arbejder ved siden af. Den kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle faggrænser og funktionsområder, fx som koordinator, konsulent, coach, projektleder, teambuilder, kompetenceudvikler osv.

Derudover er uddannelsen relevant for dig, hvis du er projektleder, koordinator eller lignende. Uddannelsen er målrettet ledere, der har brug for at få praktiske ledelsesredskaber til hverdagen.

Få styrket dit personlige lederskab

På uddannelsen tager vi i høj grad udgangspunkt i de problemstillinger og udfordringer med at praktisere ledelse, som du til dagligt har på jobbet.

Lederuddannelsen i Grønland er kort sagt for ledere, der ønsker at få styrket udviklingen af deres personlige ledelsesstil og har en jobprofil, hvor det personlige lederskab er et vigtigt element.

Det kan både være i egentlige lederstillinger eller i jobs med teamledelse, koordination og projektledelse.

Udbytte

Når du har gennemført uddannelsen, kan du:

 • anvende relevante ledelses- og samarbejdsformer
 • styrke en klar og konstruktiv dialog på alle niveauer i organisationen
 • analysere interne og eksterne udviklingsfaktorer i organisationen og udvikle dit eget ansvarsområde i forhold til disse faktorer
 • gennemføre en ansvarsbevidst og medarbejderinvolverende ledelse ud fra virksomhedens helhed
 • deltage i strategisk arbejde, fortolke overordnede mål og tilrettelægge strategiske forandringsprocesser i dit eget ansvarsområde
 • tilrettelægge og gennemføre strategiske kompetenceudviklingsforløb på baggrund af medarbejdernes kvalifikationer og udviklingspotentiale
 • afdække og udvikle dine egne kvalifikationer og udviklingspotentialer.

Hvor kommer dine medstuderende fra?

Vores studerende på lederuddannelsen i Grønland kommer bl.a. fra virksomheder som disse: 

A/S Boligselskabet INI - Asiaq, Grønlands Forundersøgelser - Dr. Ingrids Hospital - Grønlands Politi - Grønlands Selvstyre - Kalaallit Nunaanni Brugseni - KNI A/S - Kommuneqarfik Sermersooq - Kriminalforsorgen i Grønland - Nukissiorfiit - Royal Greenland A/S - Røde Kors Børnehjem

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Lederuddannelsen i Grønland består af 5 fag og et afgangsprojekt. Uddannelsen tager 3 år på deltid og svarer til 60 ECTS-point. Hvert fag afsluttes med eksamen.

Fagene udbydes normalt i en bestemt rækkefølge. Allernederst på siden ser du tidsplanen for de enkelte fag.

 • 1. fag: Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • 2. fag: Human Resource Management (10 ECTS)
 • 3. fag: Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • 4. fag: Projektledelse (10 ECTS)
 • 5. fag: Det strategiske lederskab (10 ECTS)
 • 6. fag: Afgangsprojekt (10 ECTS)
 • 1. fag: Ledelse i Praksis (10 ECTS)
 • 2. fag: Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • 3. fag: Projektledelse (10 ECTS)
 • 4. fag: Forandringsledelse (10 ECTS)
 • 5. fag: Det strategiske lederskab (10 ECTS)
 • 6. fag: Afgangsprojekt (10 ECTS)

Det første fag, Ledelse i praksis, vil være med 7 dage i Nuuk, fordelt over 3 gange (3 dage +2 dage +2 dage), eksamen bliver online.

De næste fire fag vil blive med 2 dage i Nuuk, 4 halve dage online, og 2 dage i Nuuk. Altså hvad der svarer til 6 hele dage. Eksamen bliver online.

Afgangsprojektet bliver med 2 dage i Nuuk, 3 halve dage online og 1½ dag fysisk i Nuuk. Eksamen og dimission bliver fysisk i Nuuk.

Sådan er undervisningen

Samtidig med at du får ny viden, får du også mulighed for at prøve de ledelsesteorier af i praksis, som du møder under uddannelsen.

Uddannelsen er baseret på, at du overfører de forskellige teorier, modeller og metoder til dit eget job. Det sker gennem konkrete og selvvalgte opgaver, som du gennemfører med basis i de muligheder, problemstillinger og krav, som du møder i din egen organisation.

Opgaverne skal du fremlægge for og diskutere med dine medstuderende i en fast netværksgruppe. På denne måde kan du reflektere over løsningens udfald, teoriernes anvendelighed og de forskellige læringspunkter.

På uddannelsen kommer du desuden til at opleve en række spændende tiltag, som er med til at skabe udviking - fx test med efterfølgende individuel udviklingssamtale, konferencesystem og en internetbaseret 360 graders feed-back analyse.

Niels Holt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Niels Holt

chefkonsulent

Mail: nhol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6114

Videreuddannelse

Lederuddannelsen i Grønland (akademiuddannelse i ledelse) giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau og til Henley MBA på baggrund af en individuel vurdering og aktuelt jobindhold, ledelseserfaring og sproglig kompetence.

Adgangskrav

Du kan blive optaget direkte på lederuddannelsen i Grønland, hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Adgangskrav til uddannelsen er:

 • En relevant erhvervsuddannelse (faglært / EFG / EUD) med studiekompetence svarende til engelsk C
 • En relevant grunduddannelse (HHX, HTX, HF eller studentereksamen fra det almene gymnasium) for voksne med engelsk C
 • En adgangsgivende eksamen
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis, individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Der er undervisning fra 8.00 til 16.00. Undervisningen er fordelt mellem undervisning på HHE Hotel Hans Egede i Nuuk og online undervisning.

Prisen for Lederuddannelsen i Grønland er 81.000 kr. inklusive forplejning men eksklusiv bøger og øvrige materialer.

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Tilmelding med opstart forår 2024

Dit hold hedder AU29. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre dig en plads.

Ledelse i praksis (AU29)

Startdato: 29-02-2024

Pris: 20.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisation og arbejdspsykologi (AU29)

Startdato: Efterår 2024

Pris: 11.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Projektledelse (AU29)

Startdato: Forår 2025

Pris: 11.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Forandringsledelse (AU29)

Startdato: Efterår 2025

Pris: 11.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Det strategiske lederskab (AU29)

Startdato: Forår 2026

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Afgangsprojekt (AU29)

Startdato: Efterår 2026

Pris: 12.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Tilmelding med opstart marts 2022

Dit hold hedder AU28. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre dig en plads.

Afgangsprojekt (AU28)

Startdato: Efterår 2024

Pris: 12.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Projektledelse (AU28)

Startdato: 12-09-2023

Pris: 11.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Det strategiske lederskab (AU28)

Startdato: 27-02-2024

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Læs mere

Kontakt

Niels Holt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Niels Holt

chefkonsulent

Mail: nhol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6114