Uddannelsesudvalget for miljøteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Jesper Arent Andersen, Kingo

Dansk Industri

Morten H. Jespersen, Afdelingsleder

Kommunernes Landsforening

Vakant

DANVA

Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut

Dansk Miljøteknologi

Pernille Rohde

Teknisk Landsforbund

Niels Damgaard, NIRAS

Rådgivningsvirksomhed (energi og varme)

Lars Schrøder, Aarhus Vand

Carsten Zaar, Silkeborg Forsyning

Forsyningsvirksomhed (vand og affald)

Erik Lomstein

Sie Woldum Tordrup

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Line Linde Krusell Mikkelsen

Cecilie Lund Niekrenz

Sari Andersen Houtai (suppleant, uden stemmeret)

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Dorte Ydemann

Lone Liboriussen

Flemming Søndergaard Davidsen

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet