Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efteråret 2021 (pdf)
Del 4: Rettelsesblad vedr. praktikeksamen på 4. semester (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2019

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. 1. interne eksamen (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. eksamener ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. praktikeksamen (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efteråret 2020 (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til valgfagskataloget vedr. eksamen i e-mail marketing (pdf)

Årgang sommer 2018 

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Valgfagskatalog efterår 2019 (pdf)

Årgang sommer 2017 og vinter 2018 

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel  (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. Internationalisering, 2. interne eksamen (pdf)
Valgfagskatalog efterår 2018 (pdf)
Valgfagskatalog forår 2019 (pdf)

Årgang 2016 og vinter 2017

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedrørende kerneområdet erhvervsret og de to obligatoriske uddannelseselementer markedsforståelse samt taktisk og operationel markedsføring B2C
Valgfagskatalog forår 2017  (pdf)
Valgfagskatalog efterår 2017 (pdf)
Valgfagskatalog forår 2018 (pdf)

Årgang 2015-2017

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf)
Studieordning - institutionsdel - vinteroptag (pdf) 
Valgfagskatalog (pdf) 

Årgang 2014-2016

Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf)