Studieordning

Markedsføringsøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. 1. interne eksamen (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til valgfagskataloget vedr. eksamen i e-mail marketing (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang sommer 2018 

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Valgfagskatalog efterår 2019 (pdf)

Årgang sommer 2017 og vinter 2018 

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel  (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. Internationalisering, 2. interne eksamenet (pdf)
 4. Valgfagskatalog efterår 2018 (pdf)
 5. Valgfagskatalog forår 2019 (pdf)

Årgang 2016 og vinter 2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedrørende kerneområdet erhvervsret og de to obligatoriske uddannelseselementer markedsforståelse samt taktisk og operationel markedsføring B2C
 4. Valgfagskatalog forår 2017  (pdf)
 5. Valgfagskatalog efterår 2017 (pdf)
 6. Valgfagskatalog forår 2018 (pdf)

Årgang 2015-2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf)
 2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf)
 3. Studieordning - institutionsdel - vinteroptag (pdf) 
 4. Valgfagskatalog (pdf) 

Årgang 2014-2016

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf)