Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)
Del 1: Rettelsesblad til national del (pdf) - ang. afsnit 2.7 (antal af prøver), gældende fra 15. august 2023

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende med studiestart fra 15. august 2023 og derefter (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del for studerende med studiestart fra 15. august 2023 og derefter ang. afsnit 3.4, 1. eksterne eksamen på 2. semester (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende med studiestart før 15 august 2023 (pdf) 
Del 3: Valgfagskatalog - gældende fra 1. februar 2024 (pdf)

Hvilken studieordning gælder for mig?

Studieordningerne herover er de aktuelt gældende for både nuværende og kommende studerende.

Hvis du har været på orlov eller skal til en omprøve, skal du være opmærksom på, at der kan være andre tidligere studieordninger, som er gældende for dig.

Kontakt den administrative koordinator på din uddannelse, hvis du er i tvivl.

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for hjælp til at finde netop den studieordning, du søger, så er du velkommen til at kontakte os på info@eaaa.dk.

Del 3: Valgfagskatalog - gældende fra 1. februar 2023 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - gældende fra 1. februar 2022 (pdf)

Del 2: Institutionsdel pr. august 2020 (pdf)
Del 4: Rettelsesblad til institutionsdel pr. august 2020 vedr. praktikeksamen på 4. semester (pdf)
Del 5: Rettelsesblad til institutionsdel pr. august 2020 vedr. intern eksamen på 3. semester (pdf) gældende for alle studerende optaget fra 1. august 2021 og fremefter.

Del 3: Valgfagskatalog for efteråret 2021 (pdf)

Årgang 2019
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. 1. interne eksamen (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. eksamener ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til institutionsdel vedr. praktikeksamen (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efteråret 2020 (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til valgfagskataloget vedr. eksamen i e-mail marketing (pdf)

Årgang sommer 2018 
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Valgfagskatalog efterår 2019 (pdf)

Årgang sommer 2017 og vinter 2018
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel  (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. Internationalisering, 2. interne eksamen (pdf)
Valgfagskatalog efterår 2018 (pdf)
Valgfagskatalog forår 2019 (pdf)

Årgang 2016 og vinter 2017
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) 
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedrørende kerneområdet erhvervsret og de to obligatoriske uddannelseselementer markedsforståelse samt taktisk og operationel markedsføring B2C
Valgfagskatalog forår 2017  (pdf)
Valgfagskatalog efterår 2017 (pdf)
Valgfagskatalog forår 2018 (pdf)

Årgang 2015-2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf)
Studieordning - institutionsdel - vinteroptag (pdf) 
Valgfagskatalog (pdf) 

Årgang 2014-2016
Studieordning - fællesdel (pdf) 
Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Former curriculums for Marketing Management (AP degree)

Valid from 15 August 2020
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: The electives' catalogue - valid from 1. February 2022 (pdf)
Part 3: The electives' catalogue - autumn 2021 (pdf)
Part 4: Correction sheet: Internship exam, 4th semester (pdf)
Part 5: Correction sheet for the institutional part (pdf) - applies to all students who have been admitted to the programme either on 1 August 2021, or later.

2019
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 2: Amendment sheet to institutional part re. 1st internal exam (pdf)
Part 2: Correction sheet - due to the corona situation 2020 (pdf)
Part 2: Correction sheet - internship exam (pdf)
Part 3: The electives' catalogue - autumn 2020 (pdf)

2018-2020
Curriculum - national part (pdf)
Institutional part of curriculum 2018-2020 (pdf) 
Elective educational elements(pdf)

2017-2019
Curriculum - national part (pdf) 
Institutional part of curriculum 2017-2019 (pdf) 
Elective educational elements(pdf)
Amendment sheet - joint part (pdf)

2016-2018
Curriculum - joint part (pdf)
Institutional part of curriculum 2016-2018 (pdf) 
Elective educational elements (pdf)
Amendment sheet - joint part (pdf) 

2015-2017
Curriculum - joint part (pdf) 
Curriculum - institutional part (pdf) 
Elective educational elements (pdf)

2014-2016
Curriculum - institutional part (pdf)