Studieordning

Markedsføringsøkonom

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2019

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Studieordning - Valgfagskatalog (pdf)

Årgang sommer 2018 

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark (samme studieordning som årgang 2017-2019)
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Valgfagskatalog efterår 2019 (pdf)

Årgang sommer 2017 og vinter 2018 

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel  (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. Internationalisering, 2. interne eksamenet (pdf)
 4. Valgfagskatalog efterår 2018 (pdf)
 5. Valgfagskatalog forår 2019 (pdf)

Årgang 2016 og vinter 2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedrørende kerneområdet erhvervsret og de to obligatoriske uddannelseselementer markedsforståelse samt taktisk og operationel markedsføring B2C
 4. Valgfagskatalog forår 2017  (pdf)
 5. Valgfagskatalog efterår 2017 (pdf)
 6. Valgfagskatalog forår 2018 (pdf)

Årgang 2015-2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf)fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Studieordning - institutionsdel - vinteroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 4. Valgfagskatalog (pdf) 

Årgang 2014-2016

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.