Studieordning for multimediedesigner

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

For studerende indskrevet efter 1. august 2022

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. praktikprøven på 4. semester (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog pr. 1. august 2023 (pdf)

For studerende indskrevet før 1. august 2022

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog pr. 1 august 2021 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog pr. 1. august 2022 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog pr. 15. januar 2023 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog pr. 1. januar 2021 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog pr. 15. august 2019 (pdf)

Studieordningen gælder for alle studerende på uddannelsen indtil 1. august 2020: 
Del 2: Lokal del (pdf)

Studieordningen gælder for alle studerende på uddannelsen indtil 20. januar 2020: 
Del 2: Lokal del (pdf)

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen før august 2019: 
Del 3: Valgfagskatalog pr. 15. august 2018 (pdf)

For studerende optaget efter 1. januar 2018:
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf på engelsk)

For studerende optaget efter 1. august 2017:
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)

For studerende optaget efter 1. februar 2017:
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf på engelsk)

For studerende optaget før 1. februar 2017:
Studieordning - januar 2017 - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog - januar 2017 (pdf)
Studieordning - august 2016 - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog - august 2016 (pdf)
Studieordning - januar 2016 - fællesdel og institutionsdel (pdf)