Materialeprøvning

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du foretage valide målinger af et materiales egenskaber på baggrund af en forståelse af det materiale, du måler på, formålet med målingen, det måleudstyr du bruger, kravsspecifikationen og samspillet imellem disse forhold.

Indhold

  • Materialekendskab, herunder egenskaber for stål, legeringer, plast og komposit
  • Mekanisk prøvning, herunder hårdhedsprøvning, trækprøvning, trykprøvning, bøjeprøvning og ruhed
  • Fysisk målinger, herunder massefylde, porøsitet, ledningsevne og fasetransformationer
  • Kvalitative og kvantitative kemiske analyser på materialer.

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'materialeprøvning', kan du:

  • håndtere situationer inden for materialeprøvninger
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for materialeprøvninger
  • udvikle egen praksis i relation til materialeprøvninger

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Materialeprøvninger' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "materialeprøvning" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Ingen kursusdato fastlagt