Materialeprøvning

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

5. november 2025

Pris fra

10.420 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 097

Tag 'materialeprøvning' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du foretage valide målinger af et materiales egenskaber på baggrund af en forståelse af det materiale, du måler på, formålet med målingen, det måleudstyr du bruger, kravsspecifikationen og samspillet imellem disse forhold.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Materialekendskab, herunder egenskaber for stål, legeringer, plast og komposit
  • Mekanisk prøvning, herunder hårdhedsprøvning, trækprøvning, trykprøvning, bøjeprøvning og ruhed
  • Fysisk målinger, herunder massefylde, porøsitet, ledningsevne og fasetransformationer
  • Kvalitative og kvantitative kemiske analyser på materialer.

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'materialeprøvning', kan du:

  • håndtere situationer inden for materialeprøvninger
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for materialeprøvninger
  • udvikle egen praksis i relation til materialeprøvninger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'materialeprøvning' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

'Materialeprøvninger' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Akademiniveau

Materialeprøvning

Startdato: 5. november 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 10.420 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven