Økonomi og it

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Oekonomi Og It

Vil du gøre karriere inden for forretningsudvikling og it? Så er professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it noget for dig. Med uddannelsen bliver du klar til at arbejde med digitalisering og forretningsudvikling, og du lærer at optimere, forandre og skabe værdi i virksomheder ved hjælp af it.

Uddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med it-branchen. Det betyder, du får viden og kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet. It-branchen efterspørger profiler, der har forståelse for en virksomheds måde at drive forretning på, og som kan omsætte denne viden til innovativ og bæredygtig digital forretningsudvikling.

Bliv det eftertragtede bindeled mellem forretning og it

På uddannelsen får du forståelse for, hvordan virksomheder påvirkes af it, og du får derudover viden om økonomi, strategi, organisationsudvikling og ledelse. Med dine nye kompetencer bliver du i stand til at afdække både virksomheders og kunders behov. Herudfra kan du finde helhedsorienterede løsninger, som giver mening ud fra både et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv.

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi.

GROW Iværksætter Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus 0167

Husk ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli

Vil du starte på en videregående uddannelse i august 2024? Så skal du søge før 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 her
Innovations Camp Nye Ideer Til Arrivas Kommende Strategi

Innovations camp: Nye ideer til Arrivas kommende strategi

35 studerende fra 4. semester på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it har på 30 timers innovations camp arbejdet med case fra Arriva Danmark.

Læs om innovations campen her

Optimer og digitaliser forretningsprocesser

Uddannelsen giver dig en kombination af færdigheder, så du eksempelvis kan arbejde med:

 • Digital forretningsudvikling
 • Optimering og digitalisering af forretningsprocesser og forandring af organisationer og mennesker
 • Ledelse af processen at designe, udvikle og implementere it-systemer
 • Indsamling, strukturering og analyse af data for at øge kvaliteten af virksomhedens beslutninger

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Finansbachelor
Professionsbacheloruddannelse

Finansbachelor

Få job med komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver i fx realkredit, forsikring, ejendomshandel eller revision.

Finansbachelor
Datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

Få bred viden om systemudvikling og programmering - og bliv klædt på til job med udvikling, implementering og drift af it-systemer.

Datamatiker
E-commerce og digital marketing
Professionsbacheloruddannelse

E-commerce og digital marketing

Bliv specialist i drift, optimering og vækst af virksomheders digitale forretning. Helt ny uddannelse – kun i Aarhus.

E-commerce og digital marketing
It-arkitektur
Professionsbacheloruddannelse

It-arkitektur

Bliv en efterspurgt arkitekt på fremtidens it-systemer og skab en bedre hverdag for alle, der bruger it.

It-arkitektur

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af en grunduddannelse (på 1.-4. semester), et praktikophold i en virksomhed, et valgfagssemester (hvor du kan specialisere dig) og et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af uddannelsens syv semestre får du grundlæggende viden om økonomi og it gennem forskellige fag inden for erhvervsøkonomi, projektledelse, systemudvikling, proces- og forandringsledelse, digital transformation, business analytics og markedsføring.

Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med. Du behøver således ikke at have viden om økonomi og it på forhånd.

Se fag og indhold på uddannelsen pr. semester her

Hverdagen på studiet

Gruppearbejde, klasser med ca. 35 studerende i hver, meget dialog- og casebaseret undervisning, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

I undervisningen er der altid plads til spørgsmål og kommentarer. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver. Du kommer til at arbejde meget i grupper. På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet. At undervisningen foregår i klasser er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø.

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med reelle virksomheder, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Samuel Glaes Professionsbacheloruddannelse I Økonomi Og It

Samuel brugte uddannelsen i økonomi og it til at gå efter helhedsforståelsen

Allerede undervejs i studiet startede han egen virksomhed. I dag har Aveo mange ansatte - de fleste fra erhvervsakademiet

Læs mere om Samuel

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

I Danmark er der mangel på arbejdskraft i it-branchen. Derfor bliver du en efterspurgt medarbejder som professionsbachelor i økonomi og it.

På 3½ år får du viden og kompetencer inden for både økonomi og it. Det kvalificerer dig til et job, hvor du bliver bindeleddet mellem medarbejdere i fx logistik-, salg-, HR- og økonomi- afdelinger på den ene side og it-afdelinger eller eksterne softwareleverandører på den anden side.

Dit job kan enten være internt i virksomheden eller hos softwareleverandøren.

Dit job kan fx være som:

 • It-konsulent
 • Forretningsudvikler
 • Proceskonsulent
 • BI-konsulent
 • Dataanalytiker
 • It-projektleder
 • Digitaliseringskonsulent
 • Iværksætter
Anders Nyuddannet Professionsbachelor Og Allerede Teamleder For Seks

Nyuddannet professionsbachelor - og allerede teamleder for seks

Anders Mortensen valgte en uddannelse, der gav ham koblingen mellem projektstyring og it.

Læs mere om Anders

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

ITKO - It, kommunikation og organisation (Aarhus Universitet)

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

It-ekspertise og forretningsforståelse forenes i uddannelse

Direktør i it-forum og ledelseskonsulent i Prosa fortæller om de kompetencer, uddannelsen giver.

Læs mere

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her