Efteruddannelse Kursister Samtale 2021 1751

Realkompetencevurdering

Her kan du blive klogere på hvad en realkompetencevurdering er, hvilke typer der findes, hvad det koster, ansøgningsprocessen og hvor du ansøger.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering af dine samlede kompetencer, som du har opnået i livet gennem uddannelse, arbejde og fritid.

Målet med at få lavet en realkompetencevurdering er, at du får disse kompetencer anerkendt med et formelt bevis. Det bevis kan være fordelagtigt i forbindelse med videreuddannelse eller jobsøgning.

Et udstedt RKV-bevis gælder på alle uddannelsesinstitutioner, som har den uddannelse, du bliver realkompetencevurderet til.

Så du kan godt få lavet en realkompetencevurdering på Erhvervsakademi Aarhus og bruge dit bevis andre steder, der har de samme uddannelser som os.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl!

Typer af realkompetencevurdering

Der findes tre typer af realkompetencevurderingsbeviser.

Adgangsbevis

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. For at få et adgangsbevis skal du i din RKV-ansøgning dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kompetencebevis

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til indholdet på et fag på en specifik akademi- eller diplomuddannelse.

Uddannelsesbevis

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til indholdet på en hel uddannelse.

Hvad koster en realkompetencevurdering?

Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Det gælder uanset din uddannelsesbaggrund og faggruppe fx ufaglært, faglært og akademiker.

Sådan får du en realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering består af tre faser, der er afhængige af hinanden:

  1. Screeningsfase: For at få foretaget en realkompetencevurdering skal du først igennem en screening for at se, om du er godkendt til et RKV-forløb.
  2. Ansøgningsfase: Hvis du godkendes i screeningsfasen, går du videre til den egentlige RKV-ansøgningsfase.
  3. Afgørelsesfasen: Til sidst i afgørelsesfasen vurderer vi, om du kan få udstedt et bevis.

Processen for en realkompetencevurdering

Her kan du se mere om, hvad der typisk kræves for at få udstedt en bestemt type bevis.

Ansøg her

Klik på linket og udfyld formularen inde på Nemstudie og få vurderet om du kan blive godkendt til et RKV-forløb.

Hvis der er grundlag for at igangsætte et RKV-forløb, får du inden for 14 dage besked om den nærmere proces.

I formularen skal du gøre følgende:

  • udfylde typen af realkompetencevurdering, du er interesseret i
  • uploade relevant dokumentation (fx uddannelses- og kursusbeviser, uddybet CV, certificeringer, etc.)
Ansøg her

Kontakt vores studie- og RKV-vejleder

Dorte Hedevang

Telefon

7228 6024

Stilling

studie- og karrierevejleder