Realkompetencevurdering

Her på siden kan du blive klogere på en realkompetencevurdering, hvor du finder information om typer af realkompetencevurderinger, priser og ansøgningsprocessen.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering af dine samlede kompetencer, som du har opnået i livet gennem uddannelse, arbejde og fritid.

Målet med at få lavet en realkompetencevurdering er, at du får disse kompetencer anerkendt med et formelt bevis. Det bevis kan være fordelagtigt i forbindelse med videreuddannelse eller jobsøgning.

Et udstedt RKV-bevis gælder på alle uddannelsesinstitutioner, som har den uddannelse, du bliver realkompetencevurderet til. Så du kan godt få lavet en realkompetencevurdering på Erhvervsakademi Aarhus og bruge dit bevis andre steder, der har de samme uddannelser som os. Spørg endelig, hvis du er i tvivl!

Hvad koster en realkompetencevurdering?

I mange tilfælde er det gratis at få en realkompetencevurdering (RKV). I visse tilfælde skal du betale for det. Prisen afhænger af, hvilken type vurdering du er interesseret i, og hvad dit højeste uddannelsesmæssige niveau er. Se mere nedenfor, inden du søger.

Typer af realkompetencevurdering

Der findes tre typer af realkompetencevurderingsbeviser:

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene.

For at få et adgangsbevis skal du i din RKV-ansøgning dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til adgangskravene.

Et adgangsbevis er gratis at få udstedt.

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til indholdet på et fag på en specifik akademi- eller diplomuddannelse.

Sådan en realkompetencevurdering er gratis for dig, hvis du ikke har færdiggjort en hel uddannelse på videregående niveau.

Hvis du har en videregående uddannelse (enten taget på deltid i form af efteruddannelse eller fuldtid på en videregående uddannelse), er prisen for en realkompetencevurdering:

 • 2700 kr. for fagmoduler på 10 ECTS-point
 • 1700 kr. for fagmoduler på 5 ECTS-point

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til indholdet på en hel uddannelse.

En realkompetencevurdering i form af et uddannelsesbevis er gratis, hvis du ikke har færdiggjort en uddannelse på videregående niveau.

Hvis du har en videregående uddannelse (enten taget på deltid i form af efteruddannelse eller fuldtid på en videregående uddannelse), er prisen for en realkompetencevurdering for en hel uddannelse 4400 kr.

Hvad koster et RKV-forløb?

Er du faglært eller ufaglært er det gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Har du en videregående uddannelse (enten taget på deltid i form af efteruddannelse eller fuldtid på en videregående uddannelse), er prisen følgende for en realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser:

 • Et adgangsbevis er gratis at få udstedt
 • Kompetencebevis for fagmoduler på 10 ECTS-point: 2700 kr.
 • Kompetencebevis for fagmoduler på 5 ECTS-point: 1700 kr.
 • Uddannelsesbevis: 4.400 kr.

Sådan får du en realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering består af tre faser, der er afhængige af hinanden:

 1. Screeningsfase: For at få foretaget en realkompetencevurdering skal du først igennem en screening for at se, om du er godkendt til et RKV-forløb.
 2. Ansøgningsfase: Hvis du godkendes i screeningsfasen, går du videre til den egentlige RKV-ansøgningsfase.
 3. Afgørelsesfasen: Til sidst i afgørelsesfasen vurderer vi, om du kan få udstedt et bevis.

Processen for en realkompetencevurdering

Her kan du se mere om, hvad der typisk kræves for at få udstedt en bestemt type bevis.

Et realkompetencevurderingsforløb i forhold til et adgangsbevis vil typisk følge nedenstående proces.

Screeningsfase:

 • Du udfylder og indsender screeningsformularen, som du finder nederst på siden, med relevant dokumentation.

Ansøgningsfase:

 • Den faglige koordinator vil vurdere det materiale du har indsendt sammen med din ansøgning (uddybet CV, uddannelsesbeviser, begrundelse for RKV-forløb og eventuelt andet).

Afgørelsesfase:

 • Vurderer vi at du har kvalifikationer svarende til adgangskravene, godkendes din ansøgning, og du får udstedet et adgangsbevis til den pågældende uddannelse.
 • Du modtager relevant bevis efter afgørelsen via digital post. Du kan derefter tilmelde dig de fag, du måtte være interesseret i.
 • Får du, i afgørelsesfasen, afslag på din vurdering har du mulighed for at indsende en klage.

Et realkompetencevurderingsforløb for ét eller flere fag på en akademi- eller diplomuddannelse vil typisk følge nedenstående proces.

Screeningsfase:

 • Du udfylder og indsender screeningsformularen, som du finder nederst på siden, med relevant dokumentation.

Ansøgningsfase:

 • Bliver du godkendt i screeningsfasen, ud fra det materiale du har indsendt i den udfyldte formular, går du videre til ansøgningsfasen. Her sender vi dig et ansøgningsskema og evt. en opgavebeskrivelse på mail for det fag, du er blevet godkendt til.
 • Du udfylder tilsendte ansøgningsskema, der indeholder læringsmålene for faget, du søger realkompetencevurdering for. I ansøgningsskemaet skal du redegøre for og dokumentere din viden, færdigheder og kompetencer inden for det pågældende fag.
 • Det udfyldte skema sender du retur på mail til den faglige koordinator, som derefter vurderer om læringsmålene er tilstrækkeligt opfyldte.
 • Den faglig koordinator kan derefter vælge at indkalde til en uddybende samtale vedr. redegørelsen, hvis der skønnes behov for det.

Afgørelsesfase:

 • Godkendes din ansøgning i afgørelsesfasen, får du udstedet et kompetencebevis for faget, du har søgt realkompetencevurdering for. På kompetencebeviset er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser.
 • Du modtager relevant bevis efter afgørelsen via digital post.
 • Får du, i afgørelsesfasen, afslag på din vurdering har du mulighed for at indsende en klage.

Et realkompetencevurderingsforløb for en hel akademi- eller diplomuddannelse vil typisk følge nedenstående proces.

Screeningsfase:

 • Du udfylder og indsender screeningsformularen, som du finder nederst på siden, med relevant dokumentation.

Ansøgningsfase:

 • Bliver du godkendt i screeningsfasen, ud fra det materiale du har indsendt i den udfyldte formular, går du videre til ansøgningsfasen. Du får tilsendt et ansøgningsskema, der indeholder læringsmålene for uddannelsen, du søger realkompetencevurdering for.
 • Du udfylder og indsender ansøgningsskemaet til den faglige koordinator, hvor du redegør for og dokumenterer din viden, færdigheder og kompetencer for uddannelsen.
 • Ud fra de indsendte oplysninger i ansøgningsskemaet vurderer den faglige koordinator om der er grundlag for at du kan gå videre i processen.
 • Går du videre i processen, skal du aflevere en opgavebesvarelse. Den faglige koordinator indkalder dig til et indledende møde med henblik på vejledning om, hvad opgavebesvarelsen skal indeholde.
 • Opgavebesvarelsen skal have et omfang på 15-30 sider afhængig af uddannelse og niveau. Omfanget af sider fastsættes i mødet med den faglige koordinator.
 • Når du har afleveret din opgavebesvarelse, vil den faglige koordinator indkalde dig til en uddybende samtale vedrørende redegørelsen samt opgavebesvarelsen.

Afgørelsesfase:

 • Hvis den faglige koordinator på baggrund af redegørelsen, opgavebesvarelsen samt samtalen vurderer, at du opfylder læringsmålene for uddannelsen tilstrækkeligt, udsteder vi et uddannelsesbevis til dig.
 • Du modtager relevant bevis efter afgørelsen via digital post. På uddannelsesbeviset påføres der ECTS-point svarende til de ordinære beviser.
 • Får du, i afgørelsesfasen, afslag på din vurdering har du mulighed for at indsende en klage.

Giver forløbet i afgørelsesfasen ikke grundlag for, at der kan udstedes et bevis, vil du modtage et afslag. I afslaget vil du modtage en klagevejledning.

Du har mulighed for at tage kontakt til vores Studievejledning på mail vejledning@eaaa.dk og få hjælp og rådgivning.

En eventuel klage over vurderingen du har fået i afgørelsesfasen skal sendes til:

Kvalitet og Studieliv
Att. Kvalifikationsnævnet
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

eller på klager@eaaa.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i forhold til realkompetencevurdering.

Start din screening til et RKV-forløb her

Udfyld screeningsformularen og få vurderet om du kan blive godkendt til et RKV-forløb.

Hvis der er grundlag for at igangsætte et RKV-forløb, får du inden for 14 dage besked om den nærmere proces.

I formularen skal du gøre følgende:

 • udfylde typen af realkompetencevurdering, du er interesseret i
 • uploade relevant dokumentation (fx uddannelses- og kursusbeviser, uddybet CV, certificeringer, etc.)
 • skrive en kort begrundelse for dit ønske om et RKV-forløb

I tvivl om en realkompetencevurdering?

Er du i tvivl har du mulighed for at kontakte vores RKV-vejleder for en uforpligtende indledende samtale, eller hvis du ønsker svar på spørgsmål i forbindelse med RKV.

Dorte Hedevang

Kontakt vores studie- og RKV-vejleder

Dorte Hedevang

studie- og karrierevejleder

Mail: dohe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6024