E-handel - uddannelse på diplomniveau

Hvis du vil være et skridt foran, er uddannelsen i e-handel skræddersyet til dig, der vil øge omsætningen, give bedre kundeoplevelser eller bruge alle de nye digitale redskaber til at styrke jeres forretning.

Diplomuddannelsen i e-handel er en helt ny deltidsuddannelse, der gør dig skarp som e-købmand.

Mange arbejder allerede med e-handel i dag, men værktøjskassen udvikler sig hele tiden inden for datadrevet marketing og salg.

E-commerce management i praksis

Du bliver skarp på digital forretningsforståelse, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing og creative content, ligesom vi dykker ned i forskellige e-handelsteknologier.

Du får styr på den strategiske analyse af den digitale forretning og kan optimere samspillet mellem kundeoplevelsen online og offline.

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med e-handel, webshops, e-commerce management og digital udvikling. Hvis din forretning skal arbejde med transformationen fra fysisk butik til webshop, viser uddannelsen dig også, hvordan I gør det i praksis.

Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme, du kommer hjem fra undervisningen.

Skab balance i karrieren med en uddannelse i e-handel

Med diplomuddannelsen i e-handel bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Coop har drevet e-handel siden 2000, og har siden da været en af de største aktører på nettet i Danmark. Konkurrencen er blevet hårdere, og udfordringerne med at nå de økonomiske mål større. Dette har konsekvens for dem, vi ansætter. Vi forventer, at ansatte har forståelse for hele forretningen og værdikæden. Derfor anser vi læring i e-handel som essentielt.

Peter Boris Kreilgaard, marketingchef, coop.dk

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen er eksperter inden for feltet, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at omsætte modeller og teorier til helt almindelige dagligdags udfordringer og problemstillinger, du møder i dit arbejde.

Diplomuddannelse på niveau med HD 2. del

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Har du kun brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to i stedet for hele uddannelsen.

Vi vil være digitale frontrunners i vores branche, og markedet står på ingen måde stille. Det kræver omstillingsparate medarbejdere, som løbende udvikler sig. Derfor skal man, både som virksomhed og ansat, være nysgerrig og tilegne sig nye kompetencer.

Lars Duelund Sørensen, chief marketing officer, Winefamly.dk

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i e-handel er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (e-handel), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (E-commerce management).

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Advanced digital marketing (10 ECTS)

Dataanalyse (10 ECTS)

Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Den digitale kunderejse (5 ECTS)

Digitalt content marketing (5 ECTS)

Du kan også vælge andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse, fx:

Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Alle fra Vertica er nødt til at have en god digital forståelse, et indblik i, hvordan den digitale verden udvikler sig, og besidde evnen til at forstå en forretning og koble den til de digitale muligheder. Her spiller en digital nysgerrighed og konstant opdatering på såvel mulighederne som ens egne kompetencer en vigtig rolle.

Troels Riisbrinch Underlinen, partner, Vertica

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du både have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået efter gennemført adgangsgivende uddannelse, og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Du kan dog også blive optaget uden at have opnået 2 års relevant erhvervserfaring EFTER din gennemførte adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle disse tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag og dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Advanced Digital Marketing

Startdato: 28-10-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - e-handel

Startdato: 25-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 27-01-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digitalt content marketing

Startdato: 31-03-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Dataanalyse

Startdato: 07-04-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 11-05-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital forretningsforståelse

Startdato: 23-08-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Den digitale kunderejse

Startdato: 14-12-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Heidi Printzen

Har du faglige spørgsmål? Kontakt Heidi

Heidi Printzen Christensen

lektor

Mail: hepr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6228

Randi Ankjær Rasmussen

Har du administrative spørgsmål? Kontakt Randi

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163