Studietilfredshed på vores akademiuddannelser

Resultatet af studietilfredsheden på akademiuddannelserne

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores akademiuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2016
svar fra 63%
2017
svar fra 68%
2018
svar fra 66%
Studieglæde
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
76 76 75
Udbytte
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
78 78 77
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
82 82 81

Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet

Område 2016
svar fra 63%
2017
svar fra 68%
2018
svar fra 66%
Organisering af faget 82 81 81
Administration 83 86 86
Undervisningen 82 81 81
Underviseren 88 88 88
Fysisk miljø og udstyr 83 84 84

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her