Uddannelsesudvalget for laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Torkil Fischer Jensen, Dupont

Tina Fomsgaard Kristensen, Eurofins

Dansk Industri

Erik Dahm, Fødevareregion Nord

Region Midt (Fødevare)

Karin Toft Ejbye, Aarhus Teknologiparken

Teknologisk Institut

Tom Vindbæk Madsen, Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Lone Ryg Olsen

Danish Food Cluster

Tenna Skinnerup, HK/Dansk Laborantforening

HK/Dansk Laborantforening

Vakant

IDA

Karen Margrethe Nielsen

Susanne Bækgaard

Erhvervsakademi Aarhus, 
Medarbejderrepræsentant

Lasse Lykke Pedersen, Laborant

Mette Hornsberg Thygesen, Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Dorte Ydemann Pedersen

Ulla Andrup Jensen

Henrik Johansen

Mads Sarauw Lindegaard

Anders Kjeldbjerg

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet