Efteruddannelse Kurser Kursister Aarhus 2014 09

Tværfagligt samarbejde i SMV’er

Projektet afdækker drivers & dangers i tværfagligt samarbejde i danske SMV’er.

Globale samfundsudfordringer er komplekse og kan ikke løses af en faglig disciplin alene. Tværfaglige teams skaber grundlaget for øget indtjening og innovation og dermed en konkurrencefordel i danske virksomheder. Vi undersøger, hvordan SMV’er anvender tværfaglige teams, og hvad der fremmer og hæmmer det tværfaglige teamsamarbejde.

Projektets formål og baggrund

Er tværfagligt samarbejde altid bøvlet og ressourcekrævende, eller kan det faktisk fremme kreativitet og innovation?

Hovedformålet med projektet er at opbygge systematisk viden, der belyser praksis for anvendelse af tværfaglige teamkompetencer i SMV’er. Denne viden skal give ny viden om de drivers & dangers, som kan fremme og hæmme virksomheders brug af tværfaglige teams. Det skal hjælpe SMV’er til at bruge tværfagligheden i deres forretningsudvikling.

Formålet er også at lakmusteste akademiets fag og kurser i tværfagligt samarbejde for eksempel i faget tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser under akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion samt akademiets talent-program Eksperter i teams - Kort sagt: Er akademiet i sync med virkeligheden?

Resultater

Forventede resultater er ny viden fra teori og praksis.

Det første resultat er et working paper, der opsummerer og analyserer forskningsområdet ud fra eksisterende forskning og teori. Dette paper skal give en dybere forståelse af forskningsområdet ved at præsentere nyere forskning. Litteraturen giver grundlaget for den empiriske undersøgelse.

Det næste resultat er en e-bog med case-eksempler. E-bogen kobler litteraturstudiet med helt aktuelle virksomhedscases, som giver et indblik i anvendelsen af tværfaglige teams i SMV’er. Der vil dels være korte aktuelle case-beskrivelser, dels anbefalinger fra informanterne i virksomhederne i forhold til virksomhedernes baggrund, processer og forudsætninger.

Fokus er på, hvad der fremmer og hæmmer tværfagligt teamssamarbejde samt hvad der er dos and don’t i relation til en bestemt aktivitet i en virksomhed i forhold til tværfagligt samarbejde.

Samarbejde

Projektets har et advisory board, som er partnerne i Det nordiske eksperter i teams netværk. Det er fx NTNU i Trondheim, Uppsala Universitet, DTU, SDU, Högskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen. Læs mere om Experts in Teams netværket.

Projektperiode 

Projektperiode: 1. januar 2021 – 31. december 2022.

Vidensprodukter

Working paper:

Som resultat af litteraturstudiet udgiver vi et working paper, som gennemgår nyere litteratur for området. Målgruppen er primært undervisere, som savner et opdateret videngrundlag om tværfagligt samarbejde i organisationer.

Hent working paper - Tværfagligt samarbejde i SMV’er (pdf)

E-bog:

Som resultat er et casestudie af danske SMV’ers praksis for anvendelse af tværfaglige teams udgiver vi en e-bog. Målgruppen er primært SMV’er, som ønsker at blive opdateret på området og få konkrete anbefalinger til brug af tværfaglige teams i deres forretningsudvikling.

Tvaerfagligt Samarbejde I Praksis

E-bog: Tværfagligt samarbejde i praksis

E-bogen giver dig en forståelse for centrale begreber for tværfagligt samarbejde. Gennem praktiske eksempler præsenterer e-bogen en række drivers og dangers, der kan fremme eller bremse tværfagligt samarbejde i en virksomhed.

Hent e-bog

Projektleder:

Jesper Klintrup Nielsen

Telefon

7228 6226

Stilling

chefkonsulent

Projektleder:

Ulla Appel Haahr

Telefon

4188 6004

Stilling

forskningschef

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden