Signalkæden

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 2294

Tag 'signalkæden' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du viden om målesignalets vej fra målepunkt i procesanlæg til monitorering på fx en computerskærm (signalkæden).

Du kan identificere et måleudstyrs formål i et procesanlæg. F.eks. om den indgår i sikkerhed, i en reguleringssløjfe eller som dataudlæsning.

Du lærer at foretage målinger, vurdere usikkerheder og opstille forenklet usikkerhedsbudget for en given signalkæde. Du får styr på, hvordan man forholder sig kritisk til målte data, så du kan udpege det svage led i signalkæden.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Procesanalyse
 • Transmitter/transducer (måleopgave og placering)
 • Standardsignaler
 • Udvalgte relevante digitale kommunikationsprotokoller
 • Signalomsætning og A/D konvertering
 • Måling på elektriske størrelser
 • Kontrol systemer
 • Monitorering og behandling af data

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget 'signalkæden', kan du:

 • håndtere situationer vedrørende signalkæden
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende signalkæden
 • udvikle egen praksis vedrørende signalkæden

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'signalkæden' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Signalkæden' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Ingen kursusdato fastlagt