Jordbrugsteknolog med speciale i husdyrproduktion: Svin

Biologisk viden - og kompetencer inden for rådgivning og salg

Som jordbrugsteknolog inden for svineproduktion kan du varetage mange forskellige opgaver, fx som rådgiver hos svineproducenter eller som sælger af foder, sæd, smågrise eller andre varer inden for svineproduktion.

Mange jordbrugsteknologer bliver ansat i foderstoffirmaer inden for salg og produktion af foder og tilsætningsstoffer. I et erhverv med høje kvalitetskrav er der behov for medarbejdere med indsigt i produktionsmæssige forhold, som kan kontrollere velfærd, foder og miljø.

Du kan også komme til at undervise på landbrugsskoler, produktionsskoler eller tekniske skoler. Der er også mulighed for udfordrende jobs i primærproduktionen, fx som leder af større produktionsenheder. I alle job er evnen til at analysere og formidle handlingsplaner og beslutningsgrundlag central.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Fysiologi

Genetik og cellelære

Mikrobiologi

Ledelse

Statistik og dataanalyse

Fodring

Husdyravl og svineavl

Bæredygtighed

Sundhed

Produktionsanalyse

Faglig kommunikation

Reproduktion

Produktionsanlæg og staldbygning

Etologi

Miljøstyring

Produktionsøkonomi og -styring

Valgfag

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

Rådgivning

 • Analyserer effektivitet i primærproduktion
 • Analyserer organisation og ledelse i primær-
 • produktion
 • Udarbejder besøgsrapporter og handleplaner
 • Følger op på rådgivningsaftaler
 • Udarbejder foderoptimeringer og budgetter
 • Besætningsbesøg og kundekontakt
 • Deltager ved byggeprojekter
 • Deltager ved aftaler om handel

Salg

 • Vejledning og kundekontakt
 • Opsøgende salgsarbejde
 • Udarbejder salgsmateriale
 • Produktudvikling
 • Transport og logistik i virksomheden

Undervisning

 • Planlægning og afvikling af undervisning
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Samarbejder med praktikværter og ungdomskonsulenter
 • Kostskoleaktiviteter
 • Kontrol og forsøg

Planlægning

 • Observation
 • Registrering
 • Databehandling
 • Afrapportering
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Hans Henrik Brinck Friis

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Hans Henrik Brinck Friis

lektor og studieretningskoordinator

Mail: hhbf@eaaa.dk

Telefon: 7228 6435