Jordbrugsteknolog med speciale i husdyrproduktion: Svin

Biologisk viden - og kompetencer inden for rådgivning og salg

Som jordbrugsteknolog inden for svineproduktion kan du varetage mange forskellige opgaver, fx som rådgiver hos svineproducenter eller som sælger af foder, sæd, smågrise eller andre varer inden for svineproduktion.

Mange jordbrugsteknologer bliver ansat i foderstoffirmaer inden for salg og produktion af foder og tilsætningsstoffer. I et erhverv med høje kvalitetskrav er der behov for medarbejdere med indsigt i produktionsmæssige forhold, som kan kontrollere velfærd, foder og miljø.

Du kan også komme til at undervise på landbrugsskoler, produktionsskoler eller tekniske skoler. Der er også mulighed for udfordrende jobs i primærproduktionen, fx som leder af større produktionsenheder. I alle job er evnen til at analysere og formidle handlingsplaner og beslutningsgrundlag central.

Fagområder på studieretningen

 • Cellelære og genetik
 • Fysiologi
 • Avl
 • Reproduktion
 • Fodring
 • Etologi
 • Produktionsanlæg
 • Sundhed og sygdom
 • Produktionsplanlægning
 • Produktionsstyring
 • Statistik
 • Projekt og metode
 • Formidling
 • Erhvervs- og produktionsøkonomi
 • Organisation og ledelse
 • Globalisering
 • Miljø- og ressourcestyring

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Husdyrbiologi
Cellelære
Genetik
Fysiologi
Mikrobiologi
Produktionsanalyse
Styring

Emner
Bioteknologi
Arvelighedslære
Stofomsætning
Nøgletal
Databehandling
2. semester Svineproduktion
Avl
Sundhed
Klimateknik
Fodring

Emner
Avlsstrategi
Sygdom og smittebeskyttelse
Dimensionering
Ernæring
3. semester Produktionsplanlægning
Produktionsanlæg
Etologi
Reproduktion
Miljøstyring
Produktionsøkonomi
Produktionsplanlægning

Emner
Staldsystemer
Dyrevelfærd
Reproduktionsanalyser
Landbrug og miljø
Budgettering
Kapacitetsudnyttelse
4. semester Praktik og specialisering
Valgfag
Praktik
Eksamensprojekt

Jobmuligheder

Rådgivning

 • Analyserer effektivitet i primærproduktion
 • Analyserer organisation og ledelse i primær-
 • produktion
 • Udarbejder besøgsrapporter og handleplaner
 • Følger op på rådgivningsaftaler
 • Udarbejder foderoptimeringer og budgetter
 • Besætningsbesøg og kundekontakt
 • Deltager ved byggeprojekter
 • Deltager ved aftaler om handel

Salg

 • Vejledning og kundekontakt
 • Opsøgende salgsarbejde
 • Udarbejder salgsmateriale
 • Produktudvikling
 • Transport og logistik i virksomheden

Undervisning

 • Planlægning og afvikling af undervisning
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Samarbejder med praktikværter og ungdomskonsulenter
 • Kostskoleaktiviteter
 • Kontrol og forsøg

Planlægning

 • Observation
 • Registrering
 • Databehandling
 • Afrapportering
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder