Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation og formidling i private og offentlige virksomheder – både nationalt og internationalt.

Med uddannelsen kan du være med til at sikre, at virksomheden kommunikerer effektivt og professionelt – både internt og eksternt.

Du lærer både at udvikle og planlægge kommunikationsopgaver og løse praktiske formidlingsopgaver.

Uddannelsen er relevant for dig, der allerede arbejder med kommunikation - men også for dig, der gerne vil styre din karriere i den retning.

Med en akademiuddannelse i kommunikation og formidling kan du:

 • analysere og kortlægge virksomhedens behov, når målet er effektiv og professionel kommunikation
 • udvikle en kommunikationsstrategi i tråd med virksomhedens overordnede strategi og mål
 • planlægge og gennemføre kommunikationsaktiviteter, som bidrager optimalt til virksomhedens succes
 • vælge medier til den enkelte opgave på baggrund af deres individuelle virkemidler
 • løse praktiske formidlingsopgaver professionelt i forbindelse med både intern og ekstern kommunikation.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et eller flere enkeltstående fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag samt en række valgfag (på tilsammen 30 ECTS-point), og du afslutter så med et afgangsprojekt.

Brug for at få opfrisket studieteknik?

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag

Branding i praksis (5 ECTS)

Digital indholdsproduktion (5 ECTS)

Digital mødeledelse (5 ECTS)

Grafisk facilitering (5 ECTS)

Interkulturel/global kommunikation (5 ECTS)

Online kommunikation (10 ECTS)

Pressehåndtering i praksis (5 ECTS)

Præsentationsteknik (5 ECTS)

Skriftlig kommunikation (5 ECTS)

Sociale medier (10 ECTS)

Videokommunikation (5 ECTS)

Visuel kommunikation (5 ECTS)

Studieordning

Studieordning for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, 2020 (pdf)

Studieordning for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, 2021 (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Mange fag kan tages både som dag- eller aftenundervisning. Se mere under det enkelte fag. Undervisningen ligger i Viby J. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Obligatoriske fag

Strategisk kommunikation

Startdato: 01-09-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kommunikation i praksis

Startdato: 05-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - kommunikation og formidling

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Strategisk kommunikation

Startdato: 01-02-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - kommunikation og formidling

Startdato: 06-02-2023

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Valgfag

Online kommunikation

Startdato: 19-08-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Præsentationsteknik

Startdato: 07-09-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grafisk facilitering

Startdato: 26-10-2022

Pris: 5.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Skriftlig kommunikation

Startdato: 02-11-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Sociale medier

Startdato: 31-01-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Grafisk facilitering

Startdato: 01-02-2023

Pris: 5.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Mie Boldsen Gaye

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Mie Boldsen Gaye

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169