Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Ønsker du at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret, mv.? Så er akademiuddannelsen i skatter og afgifter noget for dig.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med SKAT.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og til sidst med et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Erhvervsret (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Blandt valgfagene skal du vælge mindst to af følgende fire skattefaglige fag:

Skatteret (10 ECTS)

Toldret (10 ECTS)

Inddrivelsesret (10 ECTS)

Moms- og afgiftsret (10 ECTS)

På akademiuddannelsen i skatter og afgifter kan du også tage disse valgfag: 

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Global økonomi (10 ECTS)

Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men disse må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du er i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen udbydes som dagundervisning. Hvert fag har undervisning en dag om ugen over en periode på 10 uger. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Skatteret

Startdato: 30-08-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Moms- og afgiftsret

Startdato: 31-08-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kommunikation i praksis

Startdato: 05-09-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 06-09-2022

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - skatter og afgifter

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Erhvervsret

Startdato: 08-09-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Inddrivelsesret

Startdato: 16-01-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Skatteret

Startdato: 30-01-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - skatter og afgifter

Startdato: 08-02-2023

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Toldret

Startdato: 28-03-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Lene H. Poulsen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162