Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Ønsker du at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret, mv.? Så er akademiuddannelsen i skatter og afgifter noget for dig.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med SKAT.

10 ugers uddannelsesforløb

Uddannelsen udbydes som dagundervisning. Hvert fag har undervisning en dag om ugen over en periode på 10 uger.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere