Uddannelse i told, skat og afgifter

Enkeltfag og akademiuddannelse i skatter og afgifter udviklet i samarbejde med SKAT til dig, som ønsker en bred viden om fx inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde.

8 statsgodkendte og praksisnære enkeltfag

Tag som enkeltfag eller sammensæt fagene til en fuld akademiuddannelse til samlet 60 ECTS-point. Du bestemmer rækkefølgen. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse og en HD 1. del.

Vi anbefaler også følgende to fra akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring:

Tager du en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter, får du titlen ”AU i skatter og afgifter/Academy Profession (AP) Degree in Taxes”. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.

Mange gode grunde til at uddanne dig i skatter og afgifter

På akademiuddannelsen i skatter og afgifter kan du vælge mellem 8 fag, hvor du opnår følgende udbytte:

 1. Viden: Forstå og analyser juridiske og skattemæssige problemstillinger.
 2. Kommunikation: Lær at formidle din viden om skat, told afgifter mv. i en professionel kontekst eller som en naturlig del af en konversation.
 3. Handling og eksekvering: Stå fagligt stærkt til at rådgive eller gennemføre skattemæssige- og juridiske løsninger og handlinger.

Derfor er Erhvervsakademi Aarhus et fremtidssikret valg

 1. I 2022 lå deltagertilfredsheden på vores akademiuddannelser på 8,6 ud af 10. Fagenes anvendelighed lå på 8,5. Og det faglige niveau scorede 8,9 ud af 10.
 2. Du arbejder med din egen virksomhed, cases og rolle i undervisningen
 3. Dine undervisere har hands-on erfaring fra erhvervslivet. Teori og praksis går hånd i hånd.
 4. Du får en statsgodkendt efteruddannelse med ECTS-point

Ét enkelt fag? Eller hel uddannelse. Du bestemmer

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter er en efteruddannelse og svarer til en kort videregående uddannelse eller en HD 1. del.

Uddannelsen giver 60 ECTS-point og består af 2 obligatoriske fag, flere valgfag og et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Erhvervsret (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Blandt valgfagene skal du vælge mindst to af følgende fire skattefaglige fag:

Skatteret (10 ECTS)

Toldret (10 ECTS)

Inddrivelsesret (10 ECTS)

Moms- og afgiftsret (10 ECTS)

På akademiuddannelsen i skatter og afgifter kan du også tage disse valgfag: 

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Global økonomi (10 ECTS)

Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men disse må højst udgøre 10 ECTS-point.

Vi anbefaler følgende to fra akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring:

Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Regneark til økonomistyring (10 ECTS)

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du er i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen udbydes som dagundervisning. Hvert fag har undervisning en dag om ugen over en periode på 10 uger.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Inddrivelsesret

Startdato: 16-01-2024

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Skatteret

Startdato: 29-01-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - skatter og afgifter

Startdato: 07-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Læs mere

Toldret

Startdato: 19-03-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kommunikation i praksis

Startdato: 23-04-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Moms- og afgiftsret

Startdato: 26-08-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Moms- og afgiftsret

Startdato: 28-08-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Skatteret

Startdato: 02-09-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Afgangsprojekt - skatter og afgifter

Startdato: 04-09-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Tidspunkt: 4. september kl. 17.30-20.00

Læs mere

Erhvervsret

Startdato: 05-09-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102