Akademiuddannelse i informationsteknologi

En akademiuddannelse i informationsteknologi er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

I løbet af uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling og videreudvikling af it-systemer. Du bliver rustet til at styre en udviklingsproces fra idé til implementering. Samtidig opnår du forståelse for den efterfølgende vedligeholdelse og drift.

Med uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om sikkerhedsmæssige aspekter – både organisatorisk og teknisk. Du lærer om de juridiske forhold, der gør sig gældende i forhold til it. Du bliver også fortrolig med udvikling og konstruktion af software.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i informationsteknologi er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i en af to retninger: udvikling eller drift, så du får en mere fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik?

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Programmering (5 ECTS)

Database (5 ECTS)

Cloud (5 ECTS)

It-sikkerhed (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Udvikling

Systemudvikling (5 ECTS)

Samt én af følgende tre muligheder:

 1. Videregående programmering (10 ECTS)
 2. Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 3. Webudvikling (5 ECTS) + Frontend programmering (5 ECTS) eller Backend programmering (5 ECTS)

Retningsbestemte fag: Drift

Systemdrift (10 ECTS)

Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfag

Anvendelse af kunstig intelligens (10 ECTS)

Avanceret programmering (10 ECTS)

Devops (10 ECTS)

Forretningsmæssig it/digitalisering (5 ECTS)

Grafisk design og UI (10 ECTS)

Internet of Things (10 ECTS)

Modellering (5 ECTS)

No-code (5 ECTS)

Problem og Change Management (5 ECTS)

Programmering af mobile enheder (5 ECTS)

Videregående database (5 ECTS)

Videregående systemudvikling (5 ECTS)

Webudvikling med CMS-systemer (5 ECTS)

De retningsbestemte fag kan også anvendes som valgfag.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som aftenundervisning. 

Uddannelsen foregår på Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Programmering

Startdato: 05-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

No-code

Startdato: 06-09-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 tirsdage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Brugerundersøgelser og UX

Startdato: 06-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: 15 tirsdage fra 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - informationsteknologi

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Onsdag aften

Læs mere

Cloud

Startdato: 31-10-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra 17.30-21.00

Læs mere

It-sikkerhed

Startdato: 31-10-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Webudvikling

Startdato: 01-11-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 tirsdage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Database

Startdato: 31-01-2023

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Blended undervisning - 7 aftener om tirsdagen kl. 17.30-21.00 + webinar 31/1

Læs mere

Programmering

Startdato: 06-02-2023

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Grafisk design og UI (brugergrænseflader)

Startdato: 07-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - informationsteknologi

Startdato: 08-02-2023

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Onsdag aften

Læs mere

Webudvikling med CMS-systemer

Startdato: 18-04-2023

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 tirsdage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Anja Veje Nygaard Nielsen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Anja Veje Nygaard Nielsen

uddannelsessekretær

Mail: avnn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6172