Akademiuddannelse i informationsteknologi

En akademiuddannelse i informationsteknologi er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

I løbet af uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling og videreudvikling af it-systemer. Du bliver rustet til at styre en udviklingsproces fra idé til implementering. Samtidig opnår du forståelse for den efterfølgende vedligeholdelse og drift.

Med uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om sikkerhedsmæssige aspekter – både organisatorisk og teknisk. Du lærer om de juridiske forhold, der gør sig gældende i forhold til it. Du bliver også fortrolig med udvikling og konstruktion af software.

Efteruddannelse/kurser er med fysisk fremmøde

Undervisning på kurser/efteruddannelse er med fysisk fremmøde hos os i Viby J. Du kan trygt tilmelde dig. Vi følger myndighedernes anbefalinger hele vejen igennem.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i informationsteknologi er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i en af to retninger: udvikling eller drift, så du får en mere fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik?

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Programmering (5 ECTS)

Database (5 ECTS)

Cloud (5 ECTS)

It-sikkerhed (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Udvikling

Systemudvikling (5 ECTS)

Samt én af følgende tre muligheder:

  1. Videregående programmering (10 ECTS)
  2. Virtual Reality programmering (10 ECTS)
  3. Webprogrammering, client-side (5 ECTS) og Webprogrammering, server-side (5 ECTS)

Retningsbestemte fag: Drift

Systemdrift (10 ECTS)

Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfag

Avanceret programmering (10 ECTS)

Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)

Forretningsmæssig it/digitalisering (5 ECTS)

Internet of Things (10 ECTS)

Modellering (5 ECTS)

Problem og Change Management (5 ECTS)

Programmering af mobile enheder (5 ECTS)

Videregående database (5 ECTS)

Videregående systemudvikling (5 ECTS)

De retningsbestemte fag kan også anvendes som valgfag.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som aftenundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Programmering

Startdato: 07-02-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Database

Startdato: 08-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Online undervisning - tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - informationsteknologi

Startdato: 09-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Onsdag aften

Læs mere

Cloud

Startdato: 19-04-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 tirsdage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

It-sikkerhed

Startdato: 19-04-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 tirsdage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Programmering

Startdato: 05-09-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - informationsteknologi

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Onsdag aften

Læs mere

Cloud

Startdato: 31-10-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra 17.30-21.00

Læs mere

It-sikkerhed

Startdato: 31-10-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Læs mere

Tanja Kristensen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Tanja Brøndum Kristensen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6164