Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade

Professionsbacheloruddannelser som overbygning. 

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Påkrævet dokumentation

Du skal uploade:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen
  • Bevis for, at du har engelsk B (gælder kun hvis du har en dansk erhvervsakademiuddannelse, og du søger ind på en uddannelse med sprogkrav engelsk B. Se mere under adgangskravene til den enkelte uddannelse her)
  • Bevis for dansk-kvalifikationer, fx eksamensbevis fra ungdomsuddannelse (gælder kun hvis du har en adgangsgivende eksamen, hvor undervisningen har været på et andet sprog end dansk. Læs mere om danskkrav her)
  • Hvis du søger ind på flere uddannelser hos os, skal du uploade et dokument med din prioriterede rækkefølge af uddannelserne, fx 1. Digital konceptudvikling, 2. Webudvikling. 3. …. Du kan ikke have 2 uddannelser som din 1. prioritet.

Vær opmærksom på, at det skal være dit originale eksamensbevis, du uploader.

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Dokumentation ved optagelse med særlig tilladelse

Du skal vedhæfte yderligere dokumentation, hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende.

Du skal vedhæfte:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for erhvervserfaring opnået efter afsluttet adgangsgivende eksamen
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Sådan uploader du dine bilag

Du uploader dine bilag sammen med din ansøgning.

Du kan til enhver tid uploade yderligere bilag til din ansøgning på NemStudie.

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på mail bachelor@eaaa.dk eller telefon 7228 6130.