Masse-, volumen-, og flowmåling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Dette valgfag med konkret måleudstyr lærer dig om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger, så du kan arbejde kvalificeret med dem.

Du får kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, som du lærer ved praktisk at udføre relevante målinger.

Indhold

  • Udvalgte relevante vægte og anvendte transducere
  • Udvalgte relevante transducere til niveaumåling
  • Udvalgte relevante transducere til volumenflowmåling og masseflowmålinger, herunder måling af flow af væsker, luft/gasser og faste stoffer
  • Typiske transducere til energimåling og afregning af overført energi

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'masse-, volumen-, og flowmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for måling af masse, volumen og flow
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af masse, volumen og flow
  • udvikle egen praksis i relation til masse, volumen og flow

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Masse-, volumen-, og flowmåling' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "masse-, volumen-, og flowmåling" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 25-04-2023

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 22-04-2025

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag