Masse-, volumen-, og flowmåling

Tag 'masse-, volumen-, og flowmåling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Dette valgfag med konkret måleudstyr lærer dig om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger, så du kan arbejde kvalificeret med dem.

Du får kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, som du lærer ved praktisk at udføre relevante målinger.

Det lærer du om

  • Udvalgte relevante vægte og anvendte transducere
  • Udvalgte relevante transducere til niveaumåling
  • Udvalgte relevante transducere til volumenflowmåling og masseflowmålinger, herunder måling af flow af væsker, luft/gasser og faste stoffer
  • Typiske transducere til energimåling og afregning af overført energi

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'masse-, volumen-, og flowmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for måling af masse, volumen og flow
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af masse, volumen og flow
  • udvikle egen praksis i relation til masse, volumen og flow

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'masse-, volumen-, og flowmåling' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Masse-, volumen-, og flowmåling' giver 5 ECTS-point.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Masse-, volumen-, og flowmåling

Startdato: 22-04-2025

Pris: 10.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.