Jordbrugsteknolog Med Speciale I Oekonomi Og Ledelse

Jordbrugsteknolog med speciale i jordbrugsøkonomi og ledelse: Agro business economist

Rådgiv om og beregn økonomiske forhold – med landbruget som case

Jordbrugsteknolog med speciale i 'jordbrugsøkonomi og ledelse - agro business economist' er en 2-årig praksisnær uddannelse, som giver dig viden om økonomi, regnskab og skat i landbruget. Kort sagt er det en uddannelse inden for økonomi, hvor vi ofte bruger landbrug som case.

Med uddannelsen får du økonomisk viden og erfaring med rådgivning i landbruget. Som nyuddannet kan du bidrage fra dag ét i landbrugsrådgivningen, da du allerede på uddannelsen bliver fortrolig med de mest brugte regnskabssystemer og -programmer.

Nogle studerende har en landbrugsmæssig baggrund – men det er langt fra alle. Forskellige baggrunde giver en god dynamik, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer aktivt på holdene.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Få en økonomisk uddannelse med brede jobmuligheder

Uddannelsen er målrettet jobbet som rådgiver inden for økonomi. Vores dimittender har i mange år været rygraden i økonomirådgivningen i Dansk Landbrugsrådgivning.

Men vores dimittender er efterspurgte i mange andre brancher end landbrugsrådgivning. Med økonomisk forståelse og branchekendskab til landbruget får du attraktive kompetencer, som kan omsættes til job i fx revisionsfirmaer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller hos ejendomsmæglere. 

Er uddannelsen noget for mig? Bliv klogere her

Vi giver 5 gode grunde til at tage uddannelsen og punkterer 5 fordomme om uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Studieordning

Find den her

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Job

Som jordbrugsteknolog inden for 'jordbrugsøkonomi og ledelse - agro business economist' er der gode jobmuligheder – både i job med fokus på beregning og rådgivning. Dimittenderne er efterspurgte, da de har viden, færdigheder og kompetencer til at varetage et job fra dag ét - og samtidig er der mangel på økonomer med kendskab til landbrugets økonomi.

Uddannelsen åbner for mange karrieremuligheder inden for økonomi – enten i landbruget eller i andre sammenhænge. Du kan fx få job i landbrugsrådgivningen, i den finansielle sektor, i forsikringsbranchen, som underviser på landbrugsskoler eller som leder af et større jordbrug. 

Rådgiver inden for regnskab, skat og virksomhedsøkonomi

 • Udarbejdelse af årsrapporter, skatteregnskaber og budgetter
 • Rådgivning omkring regnskab og skat
 • Udarbejdelse af rentabilitetsberegninger
 • Udarbejdelse af strategirapporter
 • Rådgivning ved udvidelser og optimering af landbrugsbedrifter
 • Finansieringsrådgivning
 • Rådgivning ved etablering af virksomhed og ejerskifte 
 • Udarbejdelse af ESG-rapporter

Finansieringsrådgiver i bank eller realkreditinstitut

 • Vurderinger
 • Lånetilbud
 • Finansiel strategi
 • Salg af lån og finansielle produkter

Underviser på landbrugsskoler

 • Undervisning på grunduddannelsen i regnskab og økonomi
 • Undervisning på lederuddannelserne i økonomi, skat, finansiering, etablering, ledelse og strategi

Ejendomsmægler

 • Ejendomsmægler, trainee-forløb
 • Formidling af landbrugsejendomme

Leder af større bedrifter

 • Budgetlægning og økonomisk planlægning
 • Drifts- og arbejdsplanlægning

Videreuddannelse

Med studieretningen 'økonomi og ledelse' kan du få merit for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 1. del) og starte direkte på HD 2. del.

Uddannelsen giver også adgang til at blive professionsbachelor på 1½ år.

Med en HD eller en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Christina Vesterager Laursen

Telefon

7228 6406

Stilling

lektor

Telefon Studerende 1314

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook