Jordbrugsteknolog med speciale i jordbrugsøkonomi og ledelse: Agro business economist

Rådgiv om og beregn økonomiske forhold – med landbruget som case

Jordbrugsteknolog med speciale i 'jordbrugsøkonomi og ledelse - agro business economist' er en 2-årig praksisnær uddannelse, som giver dig viden om økonomi, regnskab og skat i landbruget. Kort sagt er det en uddannelse inden for økonomi, hvor vi ofte bruger landbrug som case.

Med uddannelsen får du økonomisk viden og erfaring med rådgivning i landbruget. Som nyuddannet kan du bidrage fra dag ét i landbrugsrådgivningen, da du allerede på uddannelsen bliver fortrolig med de mest brugte regnskabssystemer og -programmer.

Nogle studerende har en landbrugsmæssig baggrund – men det er langt fra alle. Forskellige baggrunde giver en god dynamik, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer aktivt på holdene.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Få en økonomisk uddannelse med brede jobmuligheder

Uddannelsen er målrettet jobbet som rådgiver inden for økonomi. Vores dimittender har i mange år været rygraden i økonomirådgivningen i Dansk Landbrugsrådgivning.

Men vores dimittender er efterspurgte i mange andre brancher end landbrugsrådgivning. Med økonomisk forståelse og branchekendskab til landbruget får du attraktive kompetencer, som kan omsættes til job i fx revisionsfirmaer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller hos ejendomsmæglere. 

Er uddannelsen noget for mig? Bliv klogere her

Vi giver 5 gode grunde til at tage uddannelsen og punkterer 5 fordomme om uddannelsen.

 1. Dimittenderne er efterspurgte. Der er mangel på økonomer med speciale i landbruget, så der er rigtig gode muligheder for at få job som nyuddannet
 2. Uddannelsen giver et væld af karrieremuligheder inden for økonomi – både i landbruget og i andre brancher
 3. Du bliver rustet til mange typer arbejdsopgaver. Der er både job til den detaljeorienterede, der elsker at bearbejde tal, og til den udadvendte, der brænder for kontakten til kolleger og samarbejdspartnere
 4. Der er både jobs i små virksomheder eller enheder, med tæt samarbejde med en lille gruppe kolleger, og i store virksomheder med mange snitflader og en række forskellige karriereretninger
 5. Uddannelsen er et godt springbræt til videre uddannelse – fx til professionsbachelor eller HD 2. del
 1. ”Det er en uddannelse inden for landbrug”. Nej. Det er en uddannelsen inden for økonomi, hvor vi ofte bruger landbruget som case
 2. ”Uddannelsen er kun for personer med baggrund i landbruget”. Nej. Nogle studerende har en landbrugsmæssig baggrund, men det er langt fra alle. Forskellige baggrunde giver en god dynamik på holdet, og vi kan bruge hinandens erfaringer
 3. ”Det er en ny uddannelse”. Nej. Uddannelsen har tidligere haft andre navne, men det er en gammel, gennemtestet og succesfuld uddannelse, som løbende er optimeret. Vores dimittender har i mange år været rygraden i økonomirådgivningen i Dansk Landbrugsrådgivning
 4. ”Uddannelsen er kun for dem, som vil have job i Dansk Landbrugsrådgivning”. Nej. Uddannelsen er målrettet jobbet som rådgiver inden for økonomi, men vores erfaring viser, at dimittenderne også er meget efterspurgte i andre brancher som fx banker, realkredit eller hos landbrugsmæglere
 5. ”Uddannelsen er en blindgyde uden mulighed for videreuddannelse”. Nej. Med uddannelsen kan du på 1½ år blive professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed eller starte direkte på HD 2. del

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Økonomistyring (regnskab, budget, investering, finansiering og skat)

Regnskabsanalyse

Produktionsøkonomi

Projektskrivning og metode

Ledelse og organisation

Statistik og dataanalyse

Globalisering

Personligt lederskab

Driftsøkonomi

Samfundsøkonomi

Strategi

Etablering og finansiering

Økonomistyring

Risikostyring

Skat

Bæredygtighed

Personligt lederskab

Regnskab

Skat

Erhvervsret

Personligt lederskab

Faglig kommunikation

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Job- og videreuddannelsesmuligheder

Som jordbrugsteknolog inden for 'jordbrugsøkonomi og ledelse - agro business economist' er der gode jobmuligheder – både i job med fokus på beregning og rådgivning. Dimittenderne er efterspurgte, da de har viden, færdigheder og kompetencer til at varetage et job fra dag ét - og samtidig er der mangel på økonomer med kendskab til landbrugets økonomi.

Uddannelsen åbner for mange karrieremuligheder inden for økonomi – enten i landbruget eller i andre sammenhænge. Du kan fx få job i landbrugsrådgivningen, i den finansielle sektor, i forsikringsbranchen, som underviser på landbrugsskoler eller som leder af et større jordbrug. 

Rådgiver inden for regnskab, skat og virksomhedsøkonomi

 • Udarbejdelse af årsrapporter, skatteregnskaber og budgetter
 • Rådgivning omkring regnskab og skat
 • Udarbejdelse af rentabilitetsberegninger
 • Udarbejdelse af strategirapporter
 • Rådgivning ved udvidelser og optimering af landbrugsbedrifter
 • Finansieringsrådgivning
 • Rådgivning ved etablering af virksomhed og ejerskifte 
 • Udarbejdelse af ESG-rapporter

Finansieringsrådgiver i bank eller realkreditinstitut

 • Vurderinger
 • Lånetilbud
 • Finansiel strategi
 • Salg af lån og finansielle produkter

Underviser på landbrugsskoler

 • Undervisning på grunduddannelsen i regnskab og økonomi
 • Undervisning på lederuddannelserne i økonomi, skat, finansiering, etablering, ledelse og strategi

Ejendomsmægler

 • Ejendomsmægler, trainee-forløb
 • Formidling af landbrugsejendomme

Leder af større bedrifter

 • Budgetlægning og økonomisk planlægning
 • Drifts- og arbejdsplanlægning

Videreuddan dig til professionsbachelor eller tag en HD

Uddannelsen giver adgang til at blive professionsbachelor på 1½ år. Derudover kan du få merit for fagene på første del af HD. Det afsluttende projekt vurderes individuelt, og hvis det godkendes, kan du få merit for hele første del af HD. Herefter har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Christina V. Laursen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Christina Vesterager Laursen

lektor

Mail: cvl@eaaa.dk

Telefon: 7228 6406