Afsluttede innovationsprojekter

Gennem årene har vi gennemført en lang række innovationsprojekter. Her finder du alle vores afsluttede innovationsprojekter.

Afsluttende innovationsprojekter

Digitalisering af eksamensadministration

Projektet søger at høste potentialet af en øget digital tilgang til eksamensadministration og resulterer i nyt ressource- og flowoptimerende it-system.

Entreprenørskab på Agro Business Manager

En videreudvikling af undervisningsforløb for jordbrugsøkonomi og driftsledelse gør Erhvervsakademi Aarhus i stand til at klargøre studerende til at arbejde entre- og intrapreneurielt.

Forretningsplan og finansiering af opstartsvirksomheder og SMV’er

Nyt valgfag vil sikre, at studerende med iværksætterdrømme besidder den rette viden og færdigheder om finansieringen af deres virksomhed – dette kobles med kompetencer inden for rådgivning.

INDOPED

Projektet vil øge undervisningskapaciteten blandt indonesiske undervisere, så de videregående uddannelsesinstitutioner får samme niveau som de europæiske universitetspartnere.

Industrihamp i fødevareproduktion

Projektet vil finde anvendelse for restprodukter af hampplanten til fødevareproduktion samtidig med, at merværdien af restprodukterne øges.

International Agro Business Manager

Nyt internationalt speciale med fokus på etablering af landsbrugsvirksomheder og entreprenørskab.

Intrapreneurship – studerende, virksomheder og kommune fremmer innovation

Projektet skabte videntilførsel og kompetencer inden for innovation og intrapreneurship hos Varde Kommune, virksomheder i området og akademiets studerende.

Market Basket 2.0 – samarbejde på tværs af landegrænser

Market Basket sammensætter teams af studerende fra forskellige lande med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som skal arbejde sammen om en specifik projektopgave for en konkret virksomhed.