Målinger af væskers egenskaber

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 061

Tag 'målinger af væskers egenskaber' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du viden om forskellige principper for måling af væskers egenskaber og kan arbejde kvalificeret med dem. Du får samtidigt kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyret. Du lærer dette ved praktisk udførelse af udvalgte målinger i væske.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • De mest anvendte principper for måling af væskers egenskaber.
  • Udvalgte relevante målinger, herunder densitet, turbiditet og uopløseligt materiale samt viskositet
  • In-line måling af egenskaber
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'målinger af væskers egenskaber', kan du:

  • håndtere situationer inden for måling af væskers egenskaber
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af væskers egenskaber
  • udvikle egen praksis i relation til måling af væskers egenskaber

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'målinger af væskers egenskaber' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Målinger af væskers egenskaber' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Ingen kursusdato fastlagt