Laborant

2½-årig uddannelse med 1½-års uddannelse og 1 års lønnet praktik.

Laborantuddannelsen er for dig, der vil arbejde i et kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium.

Du kan tage uddannelsen på dansk - eller få internationale kompetencer på den tilsvarende engelske uddannelse 'Chemical and Biotechnical Science'

Teoretisk viden og praktisk erfaring fra laboratoriet

Uddannelsen er meget alsidig og byder på en afvekslende blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning. En del af laborantens arbejde foregår i samarbejde med andre, men også evnen til at arbejde selvstændigt er vigtigt.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Laborant På Erhvervsakademi Aarhus

Job inden for fødevarer, miljø eller forskning

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder. Som laborant har du også mulighed for at læse videre på bachelor- eller kandidatniveau.

Få en international uddannelse

Hvis du vil arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer ved at studere på den internationale linje. De to linjer er identiske i indhold og jobmuligheder, men den internationale linje ruster dig med en global forståelse.

Du kan også tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på: 

Uddannelsen

Laborantuddannelsen består af to dele: 1½ års undervisning på akademiet (med SU) og 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Uddannelsen varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points.

Du kan tage uddannelsen på dansk - eller få internationale kompetencer på den tilsvarende engelske uddannelse 'Chemical and Biotechnical Science'

1½ års undervisning med teorisk viden og praktisk arbejde og 1 års lønnet praktik i en virksomhed

Undervisningen er alsidig og byder på en blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning - hvilket også afspejles i uddannelsens eksamener. Teoriundervisningen foregår på hold, mens laboratoriearbejdet foregår både individuelt og i mindre grupper. Undervisningen er primært projektorganiseret og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet som laborant.

Undervisningen er overvejende temaorienteret. Det betyder, at du arbejder med emner, som har relevans for et tema. I temaerne indgår fag, der støtter og supplerer hinanden og tager udgangspunkt i anvendt praksis. Temaerne omfatter bl.a. vand, miljø, fødevarer, kemisk syntese, fermentering, bioteknologi og kemiteknologi.

På 4. og 5. semester skal du i 1 års lønnet praktik i en virksomhed. 

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Introduktion (4 ECTS)

Mikrobiologi (12 ECTS)

Kemiteknologi I (12 ECTS)

Organisk kemi og biokemi (2 ECTS)
2. semester Bioteknologi I (9 ECTS)

Kemiteknologi II (11 ECTS)

Analyse af biomolekyler (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)
3. semester Bioteknologi II (5 ECTS)

Kemiteknologi III (5 ECTS)

Optimering og validering (5 ECTS)

Projekt (10 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)
4. semester Praktik (30 ECTS)
5. semester Praktik (20 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

Eksempler på projekter:

 • Kemiske og biologiske analyser på vin som gruppen selv har fremstillet
 • Undersøgelse af drikkevand og fødevarer (kemisk og mikrobiologisk)
 • Oprensning og karakterisering af enzymer fremstillet ud fra bakterier
 • Oprensning og karakterisering af bakterielt DNA
 • Dyrkning af celler.

På uddannelsen er der fokus på samarbejde. Vi bruger hinanden til at sparre med, og det giver en rigtig god stemning både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Fredagsbaren er også godt besøgt og skolen er med til at skabe et godt studiemiljø, fordi den afholder aktivitetsdag på hvert semester, hvor vi har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange.

Karen, studerende på uddannelsen til laborant

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med mange private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at uddannelsen er opdateret og at du kan bruge det, du lærer, i din praktik og dit første job.

Under uddannelsen kommer du på flere virksomhedsbesøg, hvor den teori, du lærer på akademiet, sættes i perspektiv i forhold til det, man arbejder med i virksomhederne.

Trine Maria Frederiksen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Trine-Maria Frederiksen

Mail: vejledning@eaaa.dk

Telefon: 7228 6020

Se åbningstiderne i studievejledningen

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C.

Anden adgang (kvote 2)

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september.

Ansøgningsfrister - studiestart i august

15. marts kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Hvis du har en erhvervsuddannelse
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Ansøgningsfrister - studiestart i februar

1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 1. november, dog senest 1. december kl. 12.00.

1. december kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen

Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit (svarende til kvote 2), er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om vurderingskriterierne i kvote 2 her

Hvornår er der studiestart?

Næste studiestart er mandag 30. august 2021.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 1. februar 2021.

Giv dine færdigheder et boost inden studiestart

Vi tilbyder genopfriskningskurser i matematik og kemi. Kurserne afholdes enten 1-2 uger før studiestart - eller sideløbende med dit studie. Vælger du den internationale linje tilbyder vi kun et kursus i kemi.

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du søger om optagelse på den danske uddannelse eller på den tilsvarende engelsksprogede linje.

For at blive optaget på den internationale, engelsksprogede linje skal du - udover de specifikke adgangskrav - desuden efterleve sprogkravet engelsk B med minimum 3,0. Hvis du efterlever det specifikke adgangskrav med din adgangsgivende eksamen, kan sprogkravet efterleves af en engelsk test. Du kan læse mere her

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet. Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du opfylde sprogkravet til engelsksprogede uddannelser.

Praktik

Som en del af uddannelsen, skal du på 4. og 5. semester i 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan vælge en praktikvirksomhed, som passer til dine interesser inden for laborantarbejdet. Du får mulighed for at afprøve et arbejdsområde og målrette din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. I forlængelse af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Få indsigt i arbejdet som laborant

Praktikken giver dig indsigt i arbejdet som laborant i en virksomhed. Du får uddybet din teoretiske viden og får nye praktiske kompetencer inden for kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratorietekniske metoder.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Charlotte fortæller om sin praktik hos Horsens Vand

Charlotte Fortæller Om Sin Praktik Hos Horsens Vand

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder.

Som laborant kan du arbejde med mange forskellige opgaver, fx:

 • undersøgelser og analyser af medicin eller fødevarer
 • udvikling af produkter
 • kvalitetsstyring og kvalitetskontrol
 • analyser inden for miljø og miljøbeskyttelse.

Du kan få arbejde inden for mange forskellige brancher samt offentlige og private virksomheder, fx:

 • levnedsmiddelindustrien, bl.a. bryggerier, mejerier og slagterier
 • medicinalindustrien
 • kemisk industri
 • tekstil-, lak- og plastindustri
 • farve- og kosmetikindustri
 • bioteknologiske virksomheder
 • fødevareregioner eller forskningslaboratorier ved universitetet

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Enkeltfag på professionsbachelorniveau

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Se vores udbud af enkeltfag inden for laboratorie- og fødevareteknologi

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær. Her vil du opleve en studietid med faciliteter som sikrer, du bliver en dygtig laborant. Samtidig er der gode muligheder for at være sammen med dine medstuderende om andet end studiet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, du får brug for – og som du vil møde i dit fremtidige job som laborant. Undervisning og eksamen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du kommer til at møde i dit kommende job. Der er undervisning kl. 8.30–15.50, som er en blanding af teori, praktisk arbejde og projekttimer.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement på Sønderhøj

Basement er stedet, hvor du kan nyde en kop kaffe eller drikke en øl/drink med dine medstuderende.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser – I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Her bliver Basement til en ”after-school”-bar, hvor I kan nyde alt fra en kop kaffe til øl og drinks, lækre cocktails eller billige shots. Torsdag og fredag spiller vi op til fest med DJ's, festlige bartendere samt forskellige konkurrencer i alt fra bordfodbold til beer pong. Der er også mulighed for at spille PlayStation4 eller låne forskellige bræt- og kortspil.

Vi i Basement glæder os til at se jer. 

Åbningstider
Mandag-onsdag kl. 8-16 og torsdag-fredag 8.00-11.30, hvorefter baren åbner.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook

Kontakt café- og eventmanager, Søren Griepentrog (sogr@eaaa.dk), 7228 6059 hvis du har spørgsmål.

Bar og studielounge – Fortyndingen

Fortyndingen er et område, der er indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14. er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Fortyndingen findes i lokale 0.17 i kælderen på Hasselager Allé 8.

Bibliotek

På vores afdeling på Sønderhøj 30 ligger biblioteket over kantineområdet. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter.

Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk

Gå til bibliotekets hjemmeside

Boghandel - FACTUM BOOKS

Du finder boghandlen på vores afdeling på Sønderhøj 30 - på 1. sal ved siden af biblioteket. Det er en fag-boghandel, så det er primært lærebøger, der er på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv.

Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk

Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Bolig

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne – et netværk for nuværende og tidligere studerende

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Kantine

Du kan bestille mad og drikke via akademiets webshop alle dage inden klokken 9.30. Maden kan afhentes efter klokken 12.00.

Karrierecentret - kurser og vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail: karriere@eaaa.dk

Praktikophold – en obligatorisk del af din uddannelse

Du skal gennemføre et praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Du vælger selv den virksomhed, som du skal i praktik i - du kan dermed være med til at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Praktikken er en mulighed for, at du kan få praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig til.

Samarbejde med erhvervslivet

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser.

Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier, metoder på praktiske problemstillinger.

Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. 

Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

SU

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk. Det er er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold.

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Udgifter for studerende

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, som du får brug for under dit studie – og som du kommer til et møde i dit fremtidige job.

Både undervisningen og eksamensformen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet efter studiet. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30–15.50, hvor du både har teoriundervisning, praktisk arbejde og projekttimer.

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej til os

Mail: info@eaaa.dk
Telefon 7228 6000

Relevante kontaktpersoner på uddannelsen

Annette Kristensen

Har du praktiske spørgsmål?

Annette Kristensen

uddannelsessekretær

Mail: akr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6452

Trine Maria Frederiksen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Trine-Maria Frederiksen

Mail: vejledning@eaaa.dk

Telefon: 7228 6020

Se åbningstiderne i studievejledningen