Laborant

2½-årig uddannelse med 1½-års uddannelse og 1 års lønnet praktik.

Laborantuddannelsen er for dig, der vil arbejde i et kvalitets-, kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium.

Teoretisk viden og praktisk erfaring fra laboratoriet

Uddannelsen er meget alsidig og byder på en afvekslende blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning. En del af laborantens arbejde foregår i samarbejde med andre, men også evnen til at arbejde selvstændigt er vigtigt.

Der er studiestart på uddannelsen i januar og august. 

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Job inden for fødevarer, miljø eller forskning

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder. Som laborant har du også mulighed for at læse videre på bachelor- eller kandidatniveau.

Sæt et internationalt præg på din uddannelse

Mange virksomheder arbejder efter internationale standarder og har engelsk som koncernsprog. Hos os har du gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan fx:  

 • vælge at tage hele 3. semester med undervisning på engelsk (det kræver, du kan efterleve sprogkravet om engelsk B). Muligheden gælder for studerende, der starter på uddannelsen i august (fra 2023 og frem).
 • deltage i internationale sommerskoler i Berlin eller Seneca (Canada)

Vi har desuden internationale samarbejdspartnere i stort set hele verden, hvilket giver dig mulighed for fx at tage et studieophold eller din praktik i udlandet.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Laborantuddannelsen består af to dele: 1½ års undervisning på akademiet (med SU) og 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Uddannelsen varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points.

1½ års undervisning med teoretisk viden og praktisk arbejde og 1 års lønnet praktik i en virksomhed

Undervisningen er alsidig og byder på en blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning - hvilket også afspejles i uddannelsens eksamener. Teoriundervisningen foregår på hold, mens laboratoriearbejdet foregår både individuelt og i mindre grupper. Undervisningen er primært projektorganiseret og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet som laborant.

Undervisningen er for det meste organiseret i moduler, som er sammensat ud fra forskellige fagligheder. Et eksempel er, at du i 6-8 uger arbejder fokuseret på modulet mikrobiologi. I perioden gennemgår og afprøver vi de analyseteknikker, der anvendes i praksis inden for fagområdet – det kunne være bakteriologiske analyser af fx miljø- eller fødevare-matricer. I oversigten nedenfor kan du få et overblik over uddannelsens opbygning i disse fagmoduler.

På 4. og 5. semester skal du i 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Introduktion (3 ECTS)

Mikrobiologi (13,5 ECTS)

Kemiteknologi I (12,5 ECTS)

Organisk kemi (1 ECTS)

Bioteknologi I inkl. biokemi (10 ECTS)

Kemiteknologi II (10 ECTS)

Analyse af biomolekyler (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Bioteknologi II (5 ECTS)

Kemiteknologi III (5 ECTS)

Optimering og validering (5 ECTS)

Projekt (10 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (30 ECTS)

Praktik (20 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

Eksempler på projekter

 • Kemiske og biologiske analyser på vin som gruppen selv har fremstillet
 • Undersøgelse af drikkevand og fødevarer (kemisk og mikrobiologisk)
 • Oprensning og karakterisering af enzymer fremstillet ud fra bakterier
 • Oprensning og karakterisering af bakterielt DNA
 • Dyrkning af celler.

På uddannelsen er der fokus på samarbejde. Vi bruger hinanden til at sparre med, og det giver en rigtig god stemning både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Fredagsbaren er også godt besøgt og skolen er med til at skabe et godt studiemiljø, fordi den afholder aktivitetsdag på hvert semester, hvor vi har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange.

Karen, studerende på uddannelsen til laborant

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med mange private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at uddannelsen er opdateret og at du kan bruge det, du lærer, i din praktik og dit første job.

Under uddannelsen kommer du på flere virksomhedsbesøg, hvor den teori, du lærer på akademiet, sættes i perspektiv i forhold til det, man arbejder med i virksomhederne.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Hvis du har taget fagpakken til bioanalytikeruddannelsen, kan du kontakte vores studievejledning og få en individuel vurdering.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1
1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 1. november, dog senest 1. december kl. 12.00.

1. december kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen

Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit (svarende til kvote 2), er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om vurderingskriterierne i kvote 2 her

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

Som en del af uddannelsen, skal du på 4. og 5. semester i 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan vælge en praktikvirksomhed, som passer til dine interesser inden for laborantarbejdet. Du får mulighed for at afprøve et arbejdsområde og målrette din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. I forlængelse af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Få indsigt i arbejdet som laborant

Praktikken giver dig indsigt i arbejdet som laborant i en virksomhed. Du får uddybet din teoretiske viden og får nye praktiske kompetencer inden for kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratorietekniske metoder.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Charlotte fortæller om sin praktik hos Horsens Vand

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder.

Som laborant kan du arbejde med mange forskellige opgaver, fx:

 • undersøgelser og analyser af medicin eller fødevarer
 • udvikling af produkter
 • kvalitetsstyring og kvalitetskontrol
 • analyser inden for miljø og miljøbeskyttelse.

Du kan få arbejde inden for mange forskellige brancher samt offentlige og private virksomheder, fx:

 • levnedsmiddelindustrien, bl.a. bryggerier, mejerier og slagterier
 • medicinalindustrien
 • kemisk industri
 • tekstil-, lak- og plastindustri
 • farve- og kosmetikindustri
 • bioteknologiske virksomheder
 • fødevareregioner eller forskningslaboratorier ved universitetet

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Enkeltfag på professionsbachelorniveau

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Se vores udbud af enkeltfag inden for laboratorie- og fødevareteknologi

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær. Her vil du opleve en studietid med faciliteter som sikrer, du bliver en dygtig laborant. Samtidig er der gode muligheder for at være sammen med dine medstuderende om andet end studiet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, du får brug for – og som du vil møde i dit fremtidige job som laborant. Undervisning og eksamen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du kommer til at møde i dit kommende job. Der er undervisning kl. 8.30–15.50, som er en blanding af teori, praktisk arbejde og projekttimer.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14.00 er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Du bliver undervist på hold af ca. 25-35 studerende. Så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende at kende og få den hjælp fra underviserne, du har brug for.

Du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen. I undervisningen hos os vil du opleve både teorigennemgang, projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver – og undervisningen vil ofte være tværfaglig og tematiseret. En stor del af undervisningen foregår i vores forskellige laboratorier, som er indrettet med alle de remedier, du får brug for på studiet – og som du også vil møde i dit fremtidige job. Alt i alt afspejler både undervisnings- og eksamensform den arbejdsform, du vil møde i et job efter studiet.

Du skal forvente at bruge ca. 42 timer om ugen på at være studerende hos os.

Der er undervisning i tidsrummet kl. 8.30–15.50. 

Vi er tæt på praksis og det erhvervsliv, du skal have job i efter studiet. Vi samarbejder med mere end 600 virksomheder, og du vil møde ledere og medarbejdere fra erhvervslivet som både censorer og gæsteundervisere. Det tætte samarbejde med virksomhederne sikrer, at du bliver klar til dit første job og allerede som nyuddannet er trænet i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder