Laborant

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

150

Varighed

2½ år

Studiestart

August + Januar

Søg ind nu
Laborant Studerende Undervisning Laboratorie 0042

2½-årig uddannelse med 1½-års uddannelse og 1 års lønnet praktik.

Laborantuddannelsen er for dig, der vil arbejde i et kvalitets-, kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium.

Teoretisk viden og praktisk erfaring fra laboratoriet

Uddannelsen er meget alsidig og byder på en afvekslende blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning. En del af laborantens arbejde foregår i samarbejde med andre, men også evnen til at arbejde selvstændigt er vigtigt.

Kom til infomøde 2. maj 2024

Besøg os og hør om vores 28 videregående uddannelser med studiestart i august 2024. Stil spørgsmål til undervisere, studerende og vejledere - og bliv klogere på dit studievalg.

Se program og sted her

Job inden for fødevarer, miljø eller forskning

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder. Som laborant har du også mulighed for at læse videre på bachelor- eller kandidatniveau.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Sæt et internationalt præg på din uddannelse

Mange virksomheder arbejder efter internationale standarder og har engelsk som koncernsprog. Hos os har du gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan fx:  

 • vælge at tage hele 3. semester med undervisning på engelsk (det kræver, du kan efterleve sprogkravet om engelsk B). Muligheden gælder for studerende, der starter på uddannelsen i august (fra 2023 og frem).
 • deltage i internationale sommerskoler i Berlin eller Seneca (Canada)

Vi har desuden internationale samarbejdspartnere i stort set hele verden, hvilket giver dig mulighed for fx at tage et studieophold eller din praktik i udlandet.

Studiet flytter i nybyggede lokaler i 2024

I juni 2024 flytter uddannelsen ind i et helt nybygget uddannelseshus på Sønderhøj 11 i Viby. Huset indrettes med både undervisningslokaler, studiefaciliteter og alle de nødvendige laboratorier. På Sønderhøj bliver du en del af et levende studiemiljø – sammen med vores 5.400 andre studerende.

Læs mere her

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

Skab miljøforbedringer i virksomheder med viden om miljøområdet, bæredygtighed, mindre forurening, affaldssortering og miljøregler.

Miljøteknolog
Business og vandteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Business og vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Business og vandteknologi
Fødevarebachelor
Professionsbacheloruddannelse

Fødevarebachelor

Lær at udvikle velsmagende og bæredygtige fødevarer til en voksende verdensbefolkning. Uddan dig til attraktive jobs i fødevarebranchen.

Fødevarebachelor

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Laborantuddannelsen består af to dele: 1½ års undervisning på akademiet (med SU) og 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Uddannelsen varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points.

1½ års undervisning med teoretisk viden og praktisk arbejde og 1 års lønnet praktik i en virksomhed

Undervisningen er alsidig og byder på en blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning - hvilket også afspejles i uddannelsens eksamener. Teoriundervisningen foregår på hold, mens laboratoriearbejdet foregår både individuelt og i mindre grupper. Undervisningen er primært projektorganiseret og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet som laborant.

Undervisningen er for det meste organiseret i moduler, som er sammensat ud fra forskellige fagligheder. Et eksempel er, at du i 6-8 uger arbejder fokuseret på modulet mikrobiologi. I perioden gennemgår og afprøver vi de analyseteknikker, der anvendes i praksis inden for fagområdet – det kunne være bakteriologiske analyser af fx miljø- eller fødevare-matricer. I oversigten nedenfor kan du få et overblik over uddannelsens opbygning i disse fagmoduler.

På 4. og 5. semester skal du i 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Eksempler på projekter

 • Kemiske og biologiske analyser på vin som gruppen selv har fremstillet
 • Undersøgelse af drikkevand og fødevarer (kemisk og mikrobiologisk)
 • Oprensning og karakterisering af enzymer fremstillet ud fra bakterier
 • Oprensning og karakterisering af bakterielt DNA
 • Dyrkning af celler.

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med mange private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at uddannelsen er opdateret og at du kan bruge det, du lærer, i din praktik og dit første job.

Under uddannelsen kommer du på flere virksomhedsbesøg, hvor den teori, du lærer på akademiet, sættes i perspektiv i forhold til det, man arbejder med i virksomhederne.

Studerende Undersøger Om Kunstgræsbane Er Skadelige

Studerende undersøger om kunstgræsbaner er skadelige

Seks laborantstuderende deltager i et forskningsprojekt, hvori de undersøger indhold og udvaskning af forurenende stoffer fra fodboldbaner af kunstgræs.

Læs hele artiklen

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, skal du søge ind på NemStudie. Du kan søge fra 15. september.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

Som en del af uddannelsen, skal du på 4. og 5. semester i 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan vælge en praktikvirksomhed, som passer til dine interesser inden for laborantarbejdet. Du får mulighed for at afprøve et arbejdsområde og målrette din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. I forlængelse af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Få indsigt i arbejdet som laborant

Praktikken giver dig indsigt i arbejdet som laborant i en virksomhed. Du får uddybet din teoretiske viden og får nye praktiske kompetencer inden for kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratorietekniske metoder.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Charlotte fortæller om sin praktik hos Horsens Vand

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder.

Som laborant kan du arbejde med mange forskellige opgaver, fx:

 • undersøgelser og analyser af medicin eller fødevarer
 • udvikling af produkter
 • kvalitetsstyring og kvalitetskontrol
 • analyser inden for miljø og miljøbeskyttelse.

Du kan få arbejde inden for mange forskellige brancher samt offentlige og private virksomheder, fx:

 • levnedsmiddelindustrien, bl.a. bryggerier, mejerier og slagterier
 • medicinalindustrien
 • kemisk industri
 • tekstil-, lak- og plastindustri
 • farve- og kosmetikindustri
 • bioteknologiske virksomheder
 • fødevareregioner eller forskningslaboratorier ved universitetet
Anders Og Rolf Når Ind Til Kernen

Laborantstuderende hjælper Teknologisk Institut

To studerende undersøger indholdet af et naturligt giftstof i æblekerner for Teknologisk Institut - som en del af uddannelsen

Studerende løser virkelige problemstillinger

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Enkeltfag på professionsbachelorniveau

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Se vores udbud af enkeltfag inden for laboratorie- og fødevareteknologi

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær. Her vil du opleve en studietid med faciliteter som sikrer, du bliver en dygtig laborant. Samtidig er der gode muligheder for at være sammen med dine medstuderende om andet end studiet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, du får brug for – og som du vil møde i dit fremtidige job som laborant. Undervisning og eksamen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du kommer til at møde i dit kommende job. Der er undervisning kl. 8.30–15.50, som er en blanding af teori, praktisk arbejde og projekttimer.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 11, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her