Erhvervsakademiuddannelse

2-2½ årige videregående uddannelser, som bygger oven på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Hos os får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor undervisningen foregår på mindre hold eller som projektarbejde i samarbejde med erhvervslivet. Du kommer i praktik i en virksomhed og får et godt springbræt til videre uddannelse på professionsbachelor- eller kandidatniveau.