Efteruddannelse Kursister Studiemiljø 2021 676

Sådan varedeklarerer du dit personlige ledelsesgrundlag

Forskningsprojektet undersøger, hvordan et personligt ledelsesgrundlag kan understøtte lederen i egen ledelsespraksis.

Forskningsprojektet undersøger, hvordan et personligt ledelsesgrundlag kan bidrage til at styrke lederens egen ledelsespraksis. Projektet vil hjælpe ledere med at forankre deres værdier og personlige ledelsesstil i daglig praksis.

Projektet skal være med til at skabe et solidt fundament for ledere, hvorfra de kan navigere og udøve deres ledelsesfunktioner mere effektivt gennem øget selvindsigt.

Projektets baggrund

Projektets formål og baggrund omhandler vigtigheden af at styrke ledelsesidentiteten blandt studerende inden for lederuddannelser.

Flere undersøgelser, herunder "Eftersyn af offentlige lederuddannelser" og "Udbytte af voksen- og efteruddannelse", understreger nødvendigheden af at integrere lederens praksis og refleksion over denne i uddannelsen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremhævede i 2021, at ”praksis skal kunne spejles i teori”. Ligeledes påpegede Ledelseskommissionen i 2018, at lederen bør udvikle sit eget personlige ledelsesgrundlag. Til trods for denne anerkendelse, er området for det personlige ledelsesgrundlag dog stadig underbelyst.

De specifikke effekter og den teoretiske underbygning af det personlige ledelsesgrundlag er endnu ikke klart defineret eller forstået, hverken blandt undervisere, ledere eller studerende. Dette udgør en væsentlig udfordring i forhold til fuldt ud at integrere og værdsætte betydningen af personligt ledelsesgrundlag i lederuddannelser.

Projektets formål

 • Identificere mønstre og sammenhænge i det indsamlede empiriske materiale (de personlige ledelsesgrundlag).
 • Opnå en forståelse af, hvad et ledelsesgrundlag anno 2023 indebærer, og hvilke emner der er af særlig interesse for ledere.
 • Udpege relevante begreber og teoretiske perspektiver, der kan bidrage til en dybere forståelse af, hvad et ledelsesgrundlag er, samt identificere områder, der kræver yderligere undersøgelse.
 • Anvende den nye faglige og empiriske viden til, i samarbejde med udvalgte ledere, at undersøge hvordan et ledelsesgrundlag kan være til gavn for dem.
 • Den samlede nye indsigt kan bidrage til en forbedret forståelse af, hvordan det personlige ledelsesgrundlag kan anvendes både i lederuddannelser og af lederen selv i deres daglige praksis.

Resultater

Projektet sigter mod at udvikle en dybere forståelse af forskningsområdet omkring det personlige ledelsesgrundlag gennem forskellige aktiviteter.

Det sker blandt andet ved at inddrage deltagere fra diplomuddannelsen i ledelse og engagere interessenter gennem platforme som LinkedIn, sammen med interviews med udvalgte ledere, så opbygges der en omfattende viden. 

Derudover vil formidling og sparring med kolleger på Erhvervsakademi Aarhus bidrage til at afdække og berige undervisningen i det personlige ledelsesgrundlag, både som emne og proces, på lederuddannelser fremover.

Resultaterne fra projektet forventes at tilbyde værdifuld støtte til både erfarne og kommende ledere. Det sker ved at hjælpe dem med at formulere og tydeliggøre deres personlige ledelsesgrundlag, hvilket bliver en integreret del af deres ledelsespraksis. Det sikrer, at det personlige ledelsesgrundlag ikke blot er et teoretisk koncept, men også en praktisk og anvendelig del af ledernes daglige virke.

Vidensprodukter

 • Workshops til ledere og erhvervsfolk bl.a. i Business Club Aarhus
 • Faglig artikel, der har fokus på processen, samt effekten af at formulere og arbejde med sit personlige ledelsesgrundlag
 • Masterclass for kollegaer, der underviser i det personlige lederskab både på fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse
 • Fyraftensoplæg for ledere fra erhvervslivet  
 • Evt. en podcast-serie med en leders fortælling om deres personlige ledelsesgrundlag
 • E-publikation – både formidling af metode og resultater

Samarbejde

I projektet involveres en række ledere, som har deltaget på diplomfaget 'Det personlige lederskab og forandring' på diplomuddannelsen i ledelse i foråret og efteråret 2023 og 2024 på Erhvervsakademi Aarhus. 

Derudover inkluderer projektet også ledere, som har udvist interesse og henvendt sig som respons på opslag offentliggjort på LinkedIn. 

Denne diversitet i deltagelse sikrer en bred vifte af perspektiver og erfaringer, som er væsentlige for projektets formål og udvikling.

Projektperiode

Projektperiode: februar 2023 - december 2024.

Projektleder:

Lea Sørensen

Telefon

7228 6121

Stilling

chefkonsulent

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden