Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Drømmer du om at skabe værdi og forretningsudvikling i en international kontekst?

Så er professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring skræddersyet til dig. Her bliver du uddannet til forretningsudvikling med digital indsigt, internationalt udsyn og fokus på bæredygtighed.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse bygger oven på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Få strategisk og praktisk viden om forretningsudvikling

På uddannelsen lærer du at analysere, vurdere og reflektere over relevante problemstillinger i virksomheder. Med ny teoretisk og praktisk viden inden for bl.a. salg, markedsføring, økonomi, jura og ledelse kan du gå direkte ud og varetage konkrete og komplekse opgaver, der bidraget til forretningsudvikling og værdiskabelse i virksomheden.

Bliv skarp på internationale aspekter og bæredygtighed

Uddannelsen har fokus på virksomhedens internationale relationer og aktiviteter – og du rustes til at forstå og udvikle internationalt samarbejde og mindset. Vi ser også på, hvordan forretningsudvikling skabes gennem fokus på fx kundeindsigter og bæredygtighed.

Med uddannelsen får du en professionsbachelor og kan blive ansat direkte i job eller videreuddanne dig på kandidatniveau.

Se video (4:53), hvor studerende og undervisere fortæller om uddannelsen

Dyk ned i uddannelsens tre hovedområder

På uddannelsen arbejder vi inden for tre hovedområder:

 • Forstå salg og markedsføring på strategisk og taktisk niveau
 • Bidrag til forretningsudvikling og værdiskabelse i virksomheden
 • Skab vækst gennem internationale relationer

Fold ud og læs om hvert område herunder.

Du får en dybdegående forståelse af salg og markedsføring på både strategisk og taktisk niveau. Du lærer om hele markedsføringsprocessen: fra indsamling og analyse af relevante data til produkt- og konceptudvikling samt involvering af eksterne samarbejdspartnere.  

Du lærer at tænke tværgående og problemorienteret. Med din nye viden kan du styrke virksomhedens udvikling og vækst gennem analyser og innovativ markedsføring – baseret på kundeforståelse.

Du får forretningsforståelse og udvikler nødvendige faglige og personlige kompetencer til at transformere virksomheder.

Vi tager dig med på en rejse fra analyse og udvikling af overordnede forretningsmodeller til konkrete handlinger inden for virksomhedens funktioner. Du opnår viden om forskellige forretningsmodeller, tilgange til forretningsudvikling og værdiskabelse – og for forståelse for forskellige funktioners roller og betydning for vækst.

Vi arbejder med databaseret udarbejdelse og kvalificering af business cases og ledelse af projekter og innovationsprocesser. Du lærer konkrete værktøjer og metoder, herunder hvordan relevante trends og digitale teknologier kan bidrage til forretningsudvikling og værdiskabelse.

Vi dykker ned i virksomhedens internationale relationer og fokuserer på, hvordan international udvikling og vækst bliver en del af virksomhedens værdiskabelse.

Vi arbejder med analyse og valg af internationale aktiviteter og samarbejdsformer. Du får både praktisk og teoretisk viden om metoder inden for internationale relationer og forståelse for virksomhedens interne fokus og mindset i relation til internationale aktiviteter.

Du udvikler de konkrete faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at opsøge, udvikle og fastholde internationale relationer i forhold til medarbejdere, teams, kunder, leverandører og øvrige interessenter.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

På 1. semester får du undervisning inden for ”forretningsudvikling og værdiskabelse” og ”salg og markedsføring”. På 2. semester dykker vi desuden ned i ”internationale relationer” – og du vælger en specialisering.

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og skrive det afsluttende bachelorprojekt.

Læs mere om hvert semester her:

Med følgende fag får du kompetencer inden for ”forretningsudvikling og værdiskabelse” (15 ECTS) og ”salg og markedsføring” (15 ECTS):

 • Strategi og forretningsmodeller
 • Forretningsudvikling
 • Adfærd og ledelse
 • Økonomisk forretningsanalyse
 • Kundeindsigt
 • Værditilbud og branding
 • Videnskabelse

Semesteret består af obligatoriske fag (15 ECTS) og en selvvalgt specialisering (15 ECTS)

Med de obligatoriske fag får du kompetencer inden for ”internationale relationer” (10 ECTS) og ”salg og markedsføring” (5 ECTS)

 • International projektledelse
 • Internationalt salg
 • Relationer og salg
 • International jura
 • Bæredygtighed
 • Økonomisk forretningsanalyse

Du skal desuden vælge en af følgende specialiseringer:

 • BSS-modul – valgfagspakke, som giver dig kompetencer til at læse videre på cand.merc. og cand.soc. på Aarhus Universitet (15 ECTS)
 • Strategisk branding og kreativ eksekvering (10 ECTS)
 • Indkøber i retail (10 ECTS)
 • Komplekst salg og salgsledelse (10 ECTS)

Vær opmærksom på, at en specialisering kun oprettes, hvis 15 studerende vælger den som deres 1. prioritet.

Hvis du vælger en specialisering til 10 ECTS, skal du desuden vælge et af følgende:

 • Litteraturstudie inden for selvvalgt emne (5 ECTS)
 • International sommerskole (5 ECTS)

Praktikforløb (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Læs om fagene på uddannelsen

Du får indsigt i forskellige forretningsmodeller. Du lærer at analysere en virksomheds eksisterende forretningsmodel og vurdere, hvordan den kan nytænkes og udvikles. Vi udfolder forskellige syn på strategi og strategisk planlægning, så du forstår og kan deltage i virksomhedens strategiske diskussioner.

Stærke virksomheder formår at drifte effektivt i nutiden og ruste sig visionært til fremtiden. Du lærer om forskellige tilgange til at drive innovationsprocesser – fra analyse af trends til udvikling og afprøvning af ideer og udvikling af virksomhedens produkter, brands og forretningsmodel.

Organisationer består af mennesker. Du får indsigt i, hvordan mennesker træffer beslutninger, skaber kultur og indgår i forandringer. Du får viden, så du kan stå for hensigtsmæssige ledelsestiltag til konkrete situationer og udfordringer i organisationen.

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med god forretningsforståelse. På 1. semester lærer du om forskellige metoder, der kan understøtte, at beslutninger i virksomheden træffes på et kvalificeret grundlag. Du får færdigheder til at analysere forskellige elementer i forretningsmodellen, bl.a. hvordan virksomheden optimerer brugen af sine ressourcer og vurderer produkt- og kunderentabilitet. Du får også indblik i analyser, som kan understøtte virksomhedens innovationsprocesser.

På 2. semester får du færdigheder til at vurdere og afdække virksomhedens internationale risici. Du får et nyt perspektiv på budgettering og budgetopfølgning, og du lærer et konkret værktøj til operationalisering af strategien godt at kende. Vi ser også på den seneste udvikling inden for bæredygtighed (ESG).

For at kunne udvikle sit brand og skabe markedsføring, der rammer plet, skal virksomheden kende sine kunder og forstå de behov, der driver deres valg af produkter og services. Du lærer metoder til at indsamle og analysere data om virksomhedens kunder. Med data i hånden – og indblik i trends – lærer du at definere, hvilken yderligere viden om kunderne, der kan skabe værdi for virksomheden. Du lærer at udvælge og anvende kvalitative metoder til at indsamle, analysere, evaluere og præsentere de kundeindsigter, der kan danne grundlag for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden.

At skabe værdi for kunden handler ikke kun om at producere og sælge en vare eller tjenesteydelse. Virksomhedens værditilbud er alt det, kunden tillægger værdi eller som giver kunden værdi. Du får forståelse for analyse og udvikling af virksomhedens værditilbud og lærer, hvordan virksomheden kan udvikle sit brand og sin markedsføringsindsats på strategisk og taktisk niveau. Vi ser på forskellige muligheder for at arbejde med virksomhedens værditilbud, fx servitization, bæredygtighed og digitalisering.

Vi arbejder med forskellige perspektiver på viden og på, hvordan viden skabes. Du får forståelse for den videnskabelige proces og bliver i stand til at designe din egen undersøgelse. Vi arbejder med vigtigheden af at være nysgerrig – både som medarbejder og som producent af viden – og ser nærmere på de udfordringer og faldgruber, videnskaben står overfor, så du kan forholde dig kritisk til både eksisterende viden og til egne undersøgelser og data.

Du rustes til at planlægge, lede og evaluere projekter i en international kontekst. Du lærer, hvordan man skaber et værdifuldt samarbejde mellem mennesker med forskellige kompetencer, ressourcer og kulturel baggrund.

Du lærer at analysere og udvælge de mest effektive salgsaktiviteter, samarbejdsformer og relationer med henblik på at styrke virksomhedens internationale udvikling og vækst i et omni-channel perspektiv. Du får indsigt i, hvordan man etablerer relationer og kommunikerer på tværs af kulturer – så du kan bidrage til virksomhedens arbejde med internationalisering af salget både i den fysiske og digitale verden.

Du lærer, hvordan virksomheden skaber værdi gennem fysiske og digitale relationer. Vi arbejder med alle interessenter fx kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter og netværk. Du lærer at udarbejde en salgsstrategi, der matcher virksomhedens overordnede strategi og kundesegmenter. Efter undervisningen kan du selvstændigt opsøge, udvikle og fastholde virksomhedens relationer og bidrage til dens succes.

International jura handler om de juridiske aspekter af det internationale salg. Du lærer bl.a. om etik, praktisk aftaleindgåelse, kontrakthåndtering og konfliktløsning. Målet er, at du kan identificere juridiske faldgruber og bruge juridiske værktøjer strategisk og forebyggende.

Vi tager aktuelle emner inden for bæredygtig udvikling op. Vi kombinerer kendte bæredygtighedsmodeller med teori om adfærdsdesign og eksperimenter hos virksomheder – alt sammen med fokus på, hvordan man gennemfører bæredygtige forandringer.

Læs om specialiseringerne

BSS-modulet er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og skal sikre, du har de nødvendige kompetencer for at søge om optagelse på deres uddannelser til cand.merc. og cand.soc. Modulet består af tre økonomisk/matematiske fag (statistik, finansiering og operations management). Alle tre fag skal bestås separat – og det kræver relativt gode matematiske og økonomiske kundskaber. For at tage BSS-modulet skal du have opnået karakteren 7 ved din økonomieksamen på 1. semester.

Du specialiserer dig til at arbejde med B2C-marketing og branding på strategisk og praktisk niveau. Vi arbejder med hele processen: fra marketingstrategi og frem til den kreative ide og eksekveringen af den – fx et opslag på sociale medier, et tv-spot, en aktiverende guerilla-kampagne osv.

Du får indgående kendskab til strategisk branding, forskellige medietyper og medieplanlægning – herunder mulighederne i integration af data. Vi arbejder konkret med at skaffe forbrugerindsigter og tænke dem sammen med indsigter i forskellige mediers styrker og svagheder – og hvordan det matcher brandet og marketingstrategien.

Vi dykker dybt ned i de opgaver, der ligger på bordet hos en marketing planner eller projektmedarbejder. Du får altså kendskab til vigtige elementer i både den strategiske og kreative proces – og helt centrale værktøjer og modeller med i bagagen.

Du specialiserer dig til at arbejde med indkøb på hovedkontoret hos retailkæder. Et indgående kendskab til driften af detailvirksomheder er en forudsætning for at få succes som indkøber. Derfor får du kendskab til butiksdrift, tendenser i købsadfærd og trends i retail. Med afsæt i din nye viden fokuseres vi derefter på det overordnede koncept og konceptstyring i omnichannel retail – og dermed på hele forretningsmodellen bag retail.

Vi dykker også ned i indkøberens daglige opgaver – fra tanken om et produkt opstår til varen lander på hylden i butikken. Vi kommer bredt omkring: sortiments- og avancestyring, forecasting og planlægning, leverandørsøgning og -styring, forhandlingsteknik samt indkøberens rolle i markedsføringen.

Med faget får du viden om komplekst B2B-salg i et omni-channel perspektiv – med fokus på det personlige salg. Du får indsigt i transformationssalg og værdibaseret salg. Du lærer at identificere salgsmuligheder, prissætte produkter, synliggøre værdi, udarbejde tilbud, forhandle og udarbejde kontrakter til både private og offentlige kunder.

Du lærer at forstå dine egne styrker og udviklingsområder, fordi personlige kompetencer er helt afgørende for at kunne skille sig ud som sælger i en konkurrencepræget verden. Endelig har vi fokus på, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i salgsprocessen.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår på hold med ca. 40 studerende – med gode muligheder for at få et godt socialt liv med dine holdkammerater.

Du vil opleve undervisning, hvor der lægges vægt på både teori og praksis. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi tager desuden på virksomhedsbesøg og afholder seminarer.

Du kommer både til at opleve faglige præsentationer fra underviserne og gruppearbejde med dine medstuderende. Da løsningen af mange rigtige problemer kræver, at du anvender flere fag, er en stor del af undervisningen tværfaglig og tematiseret.

Sådan sætter vi holdet

Vi går meget op i, at det sociale miljø fungerer på holdene. Tillid og tryghed er en forudsætning for læring. Hvert år starter både mange markedsføringsøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus på uddannelsen og studerende fra andre studier og uddannelsesinstitutioner. Alle skal have en fair chance for en god start på deres nye hold.

For at undgå at venskaber, kulturer eller kliker spiller ind på holddynamikken, sammensætter vi holdene ud fra størst mulig diversitet fx ift. uddannelsesmæssig baggrund, holdkammerater fra tidligere uddannelser, køn og alder. Dette afviger vi ikke fra.

Fordi dynamikken på holdet og en god studiestart betyder så meget for os, bruger vi mange kræfter i introugen – og på den obligatoriske teambuildingtur, som vi forventer, alle deltager i – på at ryste jer godt sammen på holdet.

Studie- og team building tur

Umiddelbart efter studiestart (typisk den sidste uge af august) tager alle nye studerende på en fælles opstartstur sammen med underviserne. På turen bliver du introduceret til virksomheder, arbejder med karakteregenskaber og bliver udfordret med teambuilding. Turen er både en faglig og social aktivitet - og det er obligatorisk at deltage. Turen har en egenbetaling på 1.100 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Uddannelsen bygger på det praktiske, og det er også det, som tænder mig. Man lærer teorien, og efterfølgende får man lov at prøve det af ude i praksis. Erhvervsakademiet har et fantastisk samarbejde med virksomheder, som vi tager på besøg hos - og der kommer virksomheder på besøg hos os og fortæller om, hvordan de gør.

Søren, studerende på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Tag praktik eller sommerskole i udlandet

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Vil du uddanne dig mens du er i job? Så er en diplomuddannelse i salg og markedsføring en mulighed for dig.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende erhvervsakademiuddannelser: 

 • finansøkonom
 • markedsføringsøkonom
 • serviceøkonom

Har du i stedet en af nedenstående uddannelser? Så skal du efterleve den påkrævede supplering, som du kan se under hver uddannelse. Du skal desuden vedlægge dit CV med uddannelseserfaring, relevante kurser og erhvervserfaring samt medsende dokumentation herfra.

Uddannelsen er adgangsgivende med bundet fagvalg i erhvervsøkonomi og erhvervsret.

For at få adgang som logistikøkonom skal suppleringen (fra videregående uddannelse) indeholde faget 'markedsføring'. 

For at få adgang som handelsøkonom skal suppleringen (fra videregående uddannelse) indeholde fagene:

 • Markedsføring (kan udelades, hvis din praktik har indeholdt marketingrelaterede opgaver af et vist omfang)
 • Erhvervsøkonomi

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 21. august 2024 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 2. september 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 5. februar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

En del af virksomhederne har datterselskaber i udlandet, hvor du også kan komme i praktik.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Som professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du fx opnå beskæftigelse som:

 • Key account manager
 • Salgskonsulent, salgsleder, salgschef
 • Marketingassistent, marketingkoordinator, marketing manager, marketingkonsulent
 • Produktchef
 • Projektleder
 • Eksportchef  

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder