International handel og markedsføring

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
International Handel Og Markedsfoering

Drømmer du om at skabe værdi og forretningsudvikling i en international kontekst?

Så er professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring skræddersyet til dig. Her bliver du uddannet til forretningsudvikling med digital indsigt, internationalt udsyn og fokus på bæredygtighed.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse bygger oven på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Få strategisk og praktisk viden om forretningsudvikling

På uddannelsen lærer du at analysere, vurdere og reflektere over relevante problemstillinger i virksomheder. Med ny teoretisk og praktisk viden inden for bl.a. salg, markedsføring, økonomi, jura og ledelse kan du gå direkte ud og varetage konkrete og komplekse opgaver, der bidraget til forretningsudvikling og værdiskabelse i virksomheden.

Bliv skarp på internationale aspekter og bæredygtighed

Uddannelsen har fokus på virksomhedens internationale relationer og aktiviteter – og du rustes til at forstå og udvikle internationalt samarbejde og mindset. Vi ser også på, hvordan forretningsudvikling skabes gennem fokus på fx kundeindsigter og bæredygtighed.

Med uddannelsen får du en professionsbachelor og kan blive ansat direkte i job eller videreuddanne dig på kandidatniveau.

Se video (4:53), hvor studerende og undervisere fortæller om uddannelsen

Dyk ned i uddannelsens tre hovedområder

På uddannelsen arbejder vi inden for tre hovedområder:

 • Forstå salg og markedsføring på strategisk og taktisk niveau
 • Bidrag til forretningsudvikling og værdiskabelse i virksomheden
 • Skab vækst gennem internationale relationer

Fold ud og læs om hvert område herunder.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

E-handel (intet optag i 2024)
Professionsbachelor som overbygning

E-handel (intet optag i 2024)

Bliv ekspert i e-handel. Du bliver tilknyttet en e-handelsvirksomhed og bliver klar til job med digital forretning, markedsføring og kundeoplevelse.

E-handel (intet optag i 2024)
Innovation og entrepreneurship
Professionsbachelor som overbygning

Innovation og entrepreneurship

Lær at udvikle forretningsideer og prøve dem af i praksis. For dig, der drømmer om egen virksomhed eller dig, der vil arbejde med innovation.

Innovation og entrepreneurship
Digital konceptudvikling
Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling

Skab fremtidens digitale brugeroplever med viden om digitale koncepter. Vælg dansk- eller engelsksproget version af uddannelsen.

Digital konceptudvikling

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

På 1. semester får du undervisning inden for ”forretningsudvikling og værdiskabelse” og ”salg og markedsføring”. På 2. semester dykker vi desuden ned i ”internationale relationer” – og du vælger en specialisering.

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og skrive det afsluttende bachelorprojekt.

Læs mere om hvert semester her:

Læs om fagene på uddannelsen

Læs om specialiseringerne

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår på hold med ca. 40 studerende – med gode muligheder for at få et godt socialt liv med dine holdkammerater.

Du vil opleve undervisning, hvor der lægges vægt på både teori og praksis. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi tager desuden på virksomhedsbesøg og afholder seminarer.

Du kommer både til at opleve faglige præsentationer fra underviserne og gruppearbejde med dine medstuderende. Da løsningen af mange rigtige problemer kræver, at du anvender flere fag, er en stor del af undervisningen tværfaglig og tematiseret.

Sådan sætter vi holdet

Vi går meget op i, at det sociale miljø fungerer på holdene. Tillid og tryghed er en forudsætning for læring. Hvert år starter både mange markedsføringsøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus på uddannelsen og studerende fra andre studier og uddannelsesinstitutioner. Alle skal have en fair chance for en god start på deres nye hold.

For at undgå at venskaber, kulturer eller kliker spiller ind på holddynamikken, sammensætter vi holdene ud fra størst mulig diversitet fx ift. uddannelsesmæssig baggrund, holdkammerater fra tidligere uddannelser, køn og alder. Dette afviger vi ikke fra.

Fordi dynamikken på holdet og en god studiestart betyder så meget for os, bruger vi mange kræfter i introugen – og på den obligatoriske teambuildingtur, som vi forventer, alle deltager i – på at ryste jer godt sammen på holdet.

Studie- og team building tur

Umiddelbart efter studiestart (typisk den sidste uge af august) tager alle nye studerende på en fælles opstartstur sammen med underviserne. På turen bliver du introduceret til virksomheder, arbejder med karakteregenskaber og bliver udfordret med teambuilding. Turen er både en faglig og social aktivitet - og det er obligatorisk at deltage. Turen har en egenbetaling på 1.100 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Tag praktik eller sommerskole i udlandet

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Vil du uddanne dig mens du er i job? Så er en diplomuddannelse i salg og markedsføring en mulighed for dig.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser: 

 • Designteknolog (marketing)
 • Financial controller
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Service- og oplevelsesøkonom

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger på NemStudie

Hvis du vil søge ind på flere uddannelser, så kan du tilføje dem på NemStudie.

Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

 

I tvivl om sprogkrav, grænsekvotienter, udregning af gennemsnit og venteliste?

Find alle svar

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

En del af virksomhederne har datterselskaber i udlandet, hvor du også kan komme i praktik.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Som professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du fx opnå beskæftigelse som:

 • Key account manager
 • Salgskonsulent, salgsleder, salgschef
 • Marketingassistent, marketingkoordinator, marketing manager, marketingkonsulent
 • Produktchef
 • Projektleder
 • Eksportchef  

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her