Studieordning for jordbrugsteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2.1: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamener på 2. semester på "jordbrugsøkonomi og ledelse" samt praktik ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

2018

Del 1: National del (pdf)
Del 1.1: Rettelsesblad til nationaldel, vedr. afsnit 2.10-2.15 (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2.1 Rettelsesblad til lokal del vedr. AEP (pdf)

2017

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)

2016

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)

2015-2017

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)

2014-2016

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)
Valgfrie elementer (pdf)

2013-2015

Studieordning (pdf)

Former curriculums for AP degree in Agro Business and Landscape Management

Part 1: National part (pdf) - applies to all students who are enrolled on the programme from 15 August 2018.
Part 2: Institutional part (pdf) - applies to all students who are enrolled on the programme from 15 August 2018. Curriculum - joint part - 2017 (pdf)
Curriculum - institutional part - 2017 (pdf)
Curriculum - joint part - 2016 (pdf)
Curriculum - institutional part - 2016 (pdf)