Studieordning for jordbrugsteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2.1: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamener på 2. semester på "jordbrugsøkonomi og ledelse" samt praktik ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

2018

2017

2016

2015-2017

2014-2016

2013-2015