Studie- og akademiråd

Studierådet - på hver uddannelse

De fleste af akademiets uddannelser har et studieråd. Via studierådet kan de studerende få medbestemmelse på deres uddannelse og arrangere sociale aktiviteter på tværs af holdene. Hvert hold vælger to repræsentanter til studierådet. Studierådene arbejder tæt sammen med det tværgående akademiråd.

Akademirådet - på tværs af alle akademiets uddannelser

Akademirådet er de studerendes mulighed for at få direkte indflydelse på deres hverdag på Erhvervsakademi Aarhus.

Rådets primære opgave er at skabe gode forhold for alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus - på tværs af hold, uddannelser og nationaliteter. Akademirådet skal repræsentere akademiets studerende i formelle organer - herunder udpege to kandidater til akademiets bestyrelse.

Rådet mødes løbende med ledende medarbejdere på akademiet til høring og diskussion af emner som fx studentertrivselsundersøgelse, politikker rettet mod studerende, faciliteter, kantine osv. Akademirådet samarbejder tæt med studierådene på de enkelte uddannelser. Herudover modtager akademirådet input til relevante tværgående emner direkte fra studerende.

Akademirådets medlemmer udgøres, så vidt muligt, af repræsentanter fra alle akademiets uddannelser. Uddannelserne/studierådene indstiller medlemmer til akademirådet.

Der afholdes min. to møder pr. semester.

Forretningsorden akademirådet - revideret december 2022 (pdf)

Akademirådet har modtaget tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs om tilskuddet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (pdf)

Kontakt

Du kan skrive til akademirådets formand på academycouncil@eaaa.dk