Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

En akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring er for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for økonomi- og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Med uddannelsen bliver du rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheder. Du får en dybere indsigt i, hvordan du udarbejder budgetter og efterfølgende gennemfører budgetkontrol.

På baggrund af dette lærer du, hvordan budgetsystemer bruges som ledelses- og delegeringsværktøj. I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere forskellige investeringsmuligheder og deres finansiering.

Efter endt uddannelse er du i stand til at vurdere virksomheders årsregnskab, og samtidig har du indsigt i, hvordan en samlet risikovurdering af virksomheder foretages.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og den består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. 

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Vi anbefaler, at du tager faget erhvervsøkonomi, før du begynder på faget økonomistyring i praksis.

Valgfag

Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Regneark til økonomistyring (10 ECTS)

Global økonomi (10 ECTS)

Statistik (10 ECTS)

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) (5 ECTS)

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag for 20 ECTS-point inden for det merkantile fagområde, som fx ovenstående. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

De forskellige fag gennemføres enten som aften- eller dagundervisning. Se mere under de enkelte fag. Man tilmelder sig og betaler pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA)

Startdato: 04-11-2021

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Statistik

Startdato: 07-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 08-02-2022

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Global økonomi

Startdato: 08-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Startdato: 08-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - økonomi- og ressourcestyring

Startdato: 09-02-2022

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Årsrapport og regnskabsanalyse

Startdato: 05-04-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Lene H. Poulsen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162