Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

En akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring er for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for økonomi- og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Med uddannelsen bliver du rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheder. Du får en dybere indsigt i, hvordan du udarbejder budgetter og efterfølgende gennemfører budgetkontrol.

På baggrund af dette lærer du, hvordan budgetsystemer bruges som ledelses- og delegeringsværktøj. I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere forskellige investeringsmuligheder og deres finansiering.

Efter endt uddannelse er du i stand til at vurdere virksomheders årsregnskab, og samtidig har du indsigt i, hvordan en samlet risikovurdering af virksomheder foretages.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og den består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. 

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Vi anbefaler, at du tager faget erhvervsøkonomi, før du begynder på faget økonomistyring i praksis.

Valgfag

Global økonomi (10 ECTS)

Regneark til økonomistyring (10 ECTS)

Statistik (10 ECTS)

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) (5 ECTS)

Værdiskabende dataanalyse- og formidling (10 ECTS)

Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag for 20 ECTS-point inden for det merkantile fagområde, som fx ovenstående. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

De forskellige fag gennemføres enten som aften- eller dagundervisning. Se mere under de enkelte fag.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Økonomistyring i praksis

Startdato: 29-01-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Regneark til økonomistyring

Startdato: 30-01-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Værdiskabende dataanalyse- og formidling

Startdato: 30-01-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Statistik

Startdato: 05-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Global økonomi

Startdato: 06-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - økonomi- og ressourcestyring

Startdato: 07-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Tidspunkt: 7. februar 2023 17.30-20.00

Læs mere

Årsrapport og regnskabsanalyse

Startdato: 19-03-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Regneark til økonomistyring

Startdato: 26-08-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Startdato: 02-09-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 03-09-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Statistik

Startdato: 03-09-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - økonomi- og ressourcestyring

Startdato: 04-09-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102