Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

En akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring er for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for økonomi- og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Med uddannelsen bliver du rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheder. Du får en dybere indsigt i, hvordan du udarbejder budgetter og efterfølgende gennemfører budgetkontrol.

På baggrund af dette lærer du, hvordan budgetsystemer bruges som ledelses- og delegeringsværktøj. I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere forskellige investeringsmuligheder og deres finansiering.

Efter endt uddannelse er du i stand til at vurdere virksomheders årsregnskab, og samtidig har du indsigt i, hvordan en samlet risikovurdering af virksomheder foretages.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og den består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. 

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Vi anbefaler, at du tager faget erhvervsøkonomi, før du begynder på faget økonomistyring i praksis.

Valgfag

Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Regneark til økonomistyring (10 ECTS)

Global økonomi (10 ECTS)

Statistik (10 ECTS)

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) (5 ECTS)

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag for 20 ECTS-point inden for det merkantile fagområde, som fx ovenstående. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervserfaring medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Ofte stillede spørgsmål om uddannelsen

Her har vi samlet vores svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med at tilmelde sig uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du andre spørgsmål, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

De forskellige fag gennemføres enten som aften- eller dagundervisning. Se mere under de enkelte fag.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Økonomistyring i praksis

Startdato: 30-01-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Statistik

Startdato: 06-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Startdato: 07-02-2023

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Global økonomi

Startdato: 07-02-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - økonomi- og ressourcestyring

Startdato: 08-02-2023

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Årsrapport og regnskabsanalyse

Startdato: 14-03-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Lene Høllund Overballe

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162