Uddannelsesudvalget for autoteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Hanne Baunkjær

Dansk Industri

Jesper Brahm

Tobias Lambertsen

Jan Færch

Aftagervirksomheder:

Ejner Hessel A/S

Tesla

Dahl Pedersen A/S

Claus Bakmann

Teknisk Landsforbund

Jørgen Nielsen

Dansk Metal

Casper Raahede

Niels Bruun

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Gabriel Varjão de Lima

Jonas Gottenborg Simonsen

Mads Commerou

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Benny Dalgaard

Anne Kirketerp

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet