Digital konceptudvikling - Diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse i digital konceptudvikling får du dokumentation for dine digitale kompetencer og frisk inspiration gennem de nyeste digitale trends.

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling ruster dig til at arbejde mere effektivt med digital strategi, digitale koncepter og løsninger indenfor e-commerce, marketing, kommunikation og design. Uddannelsen er målrettet mod dig, der arbejder med digital forretningsudvikling, kommunikation og strategi.

Få en digital vision med hjem til din virksomhed og styrk din karriere

Få papir på dine kompetencer. Med uddannelsen kan du optimere din digitale forretning. Du skaber bedre brugeroplevelser. Du skaber værdi på tværs af platforme - for både virksomhed og kunder.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert modul kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for kunderne.

Video: Charlotte efteruddanner sig i digitale platforme (1:29 min.)

Skab balance i karrieren med en uddannelse i digital konceptudvikling

Med diplomuddannelsen i digital konceptudvikling bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra branchen, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og udvide dit netværk, da dine medstuderende også arbejder inden for markedsføring, kommunikation og forretningsudvikling.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, seks valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Cross media concepts (5 ECTS)

Digital projektledelse (5 ECTS)

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Augmented Reality Storytelling (5 ECTS)

Content marketing (5 ECTS)

Customer insight (5 ECTS)

Customer Relationship Management (CRM) og loyalitetsprogrammer (5 ECTS)

Digital marketing (5 ECTS)

Digitalt design - med særligt fokus på UX (5 ECTS)

Digitalt iværksætteri (5 ECTS)

E-commerce - Strategi og forretningsudvikling (5 ECTS)

Forretningsforståelse og digital strategi (5 ECTS)

Kreativitet på tværs af fagområder (5 ECTS)

Participatory design research (5 ECTS)

Teknologisk konceptudvikling (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for digital konceptudvikling (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Hvad kræver det at tage diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Obligatoriske fag

Afgangsprojekt - Digital konceptudvikling

Startdato: 30-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-11, online

Læs mere

Videnskabsteori og metode

Startdato: 12-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital projektledelse

Startdato: 14-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital projektledelse

Startdato: 09-01-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - Digital konceptudvikling

Startdato: 24-01-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12

Læs mere

Cross Media Concepts

Startdato: 07-02-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Valgfag

Forretningsforståelse og digital strategi

Startdato: 23-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Customer insight

Startdato: 25-08-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital marketing

Startdato: 27-10-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Augmented Reality Storytelling

Startdato: 02-11-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

E-commerce – Strategi og forretningsudvikling

Startdato: 11-01-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Customer insight

Startdato: 22-03-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse og digital strategi

Startdato: 04-05-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163