Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er en unik deltidsuddannelse målrettet dig, der vil arbejde med vurdering af erhvervsejendomme i en ramme, hvor vi kombinerer praksisnærhed og teori.

Uddannelsen er oplagt for dig, hvis:

 • du vil have en vej ind i erhvervsmæglerbranchen
 • du er ejendomsmægler og har brug for relevant videreuddannelse
 • du arbejder i en vurderingsafdeling i et pengeinstitut eller en realkreditforening
 • du er advokat med interesse for vurdering
 • du er investor med interesse for vurdering

Godkendt efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening

Uddannelsen er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening. Uddannelsen kan som udgangspunkt også give efteruddannelseslektioner i henhold til bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Adgang til vurdering af andelsboligforeningers ejendomme

For at kunne vurdere andelsboligforeningers ejendomme stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at du er uddannet ejendomsmægler og valuar.

Hvis du er uddannet ejendomsmægler og gennemfører diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

Netværk og faglig sparring

Dine medstuderende og undervisere kommer fra branchen, så du får rig mulighed for at danne nye netværk og få faglig sparring på et højt niveau. En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse.

Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og har en periode på 6 år til at gennemføre uddannelsen for at opnå uddannelsestitlen 'Diplomuddannet i vurdering og ejendomsinvestering' / 'Diploma of Valuation'.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er en efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt.

1. semester

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)

Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)

2. semester

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder (10 ECTS)

Særlige vurderinger, byggeteknik og omkostninger (5 ECTS)

3. semester

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)

Valgfag: vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS)

4. semester

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Studieordning og studietilfredshed

Gå på opdagelse i studieordningen for diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering her (pdf)

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse og have gennemført en relevant uddannelse som fx:

 • Finansøkonom, financial controller eller markedsføringsøkonom
 • Finansbachelor eller professionsbachelor i internationalt salg og markedsføring
 • HA - HD 1. del
 • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) som eksempelvis akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
 • En relevant kandidatuddannelse som eksempelvis cand. jur., merc., polit, oecon

Pr. 1. august 2019 kan du blive optaget uden 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle de følgende tre kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Fire års relevant erhvervserfaring
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret

Startdato: 19-01-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Investeringsteori og økonomisk metode

Startdato: 26-04-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder

Startdato: 29-08-2022

Pris: 13.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger

Startdato: 14-11-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Startdato: 05-01-2023

Pris: 13.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163