Studerende Uddannelse Aarhus Finans 0493

Eksperter i teams

Mange globale samfundsudfordringer er komplekse og kan ikke løses af en faglig disciplin alene. Derfor er det relevant og værdifuldt at give de studerende mulighed for at udbygge og træne deres kompetencer i tværfagligt teamsamarbejde.

Siden 2013 har Erhvervsakademi Aarhus haft et særligt fokus på at styrke studerendes kompetencer i tværfagligt teamsamarbejde ved brug af Eksperter i teams-metoden. Rigtig mange af Erhvervsakademi Aarhus’ praktik- og samarbejdsvirksomheder efterspørger studerende med disse kompetencer, og derfor har vi i dag tilbud til både fuldtids- og deltidsstuderende inden for dette område.

Undervisningsforløb i tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

De studerende gennemgår en innovationsproces, som udspringer af en real-life virksomhedsudfordring. I løbet af innovationsprocessen bliver de studerende faciliteret af en eller flere undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus. Underviseren sørger for, at teamets arbejdsproces er konstruktiv ved løbende at stille åbne spørgsmål til teamet af studerende. Udgangspunktet for forløbet er fra bogen ’20 effektive teamværktøjer til facilitering af teamsamarbejde’.

Ønsker du at blive klogere på forløbet? Læs mere om undervisningsforløbet her. 

Du kan også se en video af tidligere deltagere, hvor du kan høre Mathias og Christian fortælle om deres udbytte af 'Expert in temas'.

Nordisk netværk skal fremme anvendelsen af metoden

Metoden ’Eksperter i teams’ er udviklet og afprøvet af Erhvervsakademi Aarhus’ samarbejdspartner Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) gennem mange år. NTNU har taget initiativet til at danne The Nordic Experts in Teams Network, som arbejder på at videreudvikle Eksperter i teams-metoden.

Netværket består af videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge og Sverige. Netværket modtager et årligt tilskud fra Nordisk Ministerråd. Læs mere om Expert in Teams netværket og deres løbende aktiviteter.

Parterne af netværket er:

  • Technical univeristy of Denmark
  • Norwegian Univeristy of Science and Technology
  • University of Southern Denmark
  • Uppsala University
  • University of Bergen
  • Western Norway University of Applied Sciences
  • Business Academy Aarhus

Projektet er ligeledes finansieret af Nordplus Horizontal.

Hvad siger virksomhederne

Siden 2013 har mere end 50 virksomheder og organisationer bidraget med cases til undervisningsforløbet, og samarbejdet med eksterne partnere sikrer forløbene en virkelighedsnær ramme. Fællesnævneren for mange cases har været bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje. Senest har gogreenwithAarhus stillet en opgave ud fra Aarhus Kommunes klimaplan og -strategi.

Aktiviteter

  • Årlig konference ITS21

Projektperiode

  • Projektperiode: maj 2020 - august 2023

Projektleder:

Ulla Appel Haahr

Telefon

4188 6004

Stilling

forskningschef

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden